ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง! สร้างโปรแกรมลงทะเบียน “จิตอาสาเฉพาะกิจ” แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ด้วยแนวคิด “ทำดี ทำได้ ไม่ต้องรอ” อยู่ที่ไหนก็ทำกิจกรรมจิตอาสาได้

ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง!

สร้างโปรแกรมลงทะเบียน “จิตอาสาเฉพาะกิจ” แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ด้วยแนวคิด “ทำดี ทำได้ ไม่ต้องรอ” อยู่ที่ไหนก็ทำกิจกรรมจิตอาสาได้
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดตัวโปรแกรมลงทะเบียนกิจกรรมแบบออนไลน์ (Online Activity Register System), (OARS) ตามนโยบาย Digital University ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. เปิดใช้พร้อมกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดที่ว่า “ทำดี ทำได้ ไม่ต้องรอ” มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน “จิตอาสาเฉพาะกิจ” งานพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ สามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยที่ไม่ต้องกังวลกับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเอง “ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย” เอื้อต่อการทำงานต่างสถานที่หรือภูมิภาค โดยวิธีการเพียงแค่ 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1.ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว http://at.rmutp.ac.th
– เลือกจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
– เลือกลงทะเบียน (ครั้งเดียวเท่านั้น! บัตรจริงตามสีประเภทงาน)
– กรอกข้อมูล และถ่ายรูปบัตรจิตอาสาจากกล้องมือถือ
– กดบันทึก
2.ส่งข้อมูลปฏิบัติงาน วันต่อวัน ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560
– กรอกรหัสนักศึกษา
– ถ่ายรูปการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 1 รูป/วัน (วันละ 1 ครั้ง เท่านั้น)
– กดบันทึก
โปรแกรมลงทะเบียนกิจกรรมแบบออนไลน์ (Online Activity Register System), (OARS) นี้ เป็นซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
– แนวคิดระบบออกแบบโดยทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
-ควบคุมการออกแบบโดย ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
– สร้างและพัฒนาระบบโดย นายธีรนัย ดีฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#http://infostd.rmutp.ac.th/?p=6