ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ” รอบที่ 2 กับสำนักงานเขตดุสิต

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ” รอบที่ 2 กับสำนักงานเขตดุสิต

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักศึกษาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2” จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพคลองเปรมประชากร ตั้งแต่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถึงแยกราชวิถี ให้เป็นคลองสวยน้ำใส รวมถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูล และปลูกต้นไม้แนวริมคลอง ณ วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณ ที่มา : กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร