ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเสวนาและชมละคร “ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ”

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเสวนาและชมละคร “ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ”

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและชม”ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ” ต้นแบบทางการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 และ Black Box Theatre โรงละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเข้าร่วมเสวนาถอดบทเรียนจากละครเพลงกลางอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในหัวข้อ ความสำเร็จ : เรื่องของเรา การมีส่วนร่วมของชุมชน วัด และสถาบันการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนมิติทางสังคมและวัฒนธรรม อุปสรรค์ ปัญหา : ความจริงทางวัฒนธรรม พื้นที่ และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และ แนวทางและการสนับสนุนศิลปะการแสดงใน 4 ด้านมิติ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศ และชมละครดังกล่าวด้วย

 

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา และ ชมรมศิลปะการแสดง กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร