ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 18-19 มิ.ย. นี้ ใช้ธรรมะนำ-เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ “ต้นกล้าอินทนิล” พร้อมแจก “แก้วน้ำ ฟรี!” ตอบรับนโยบายเลิกเพื่อรักษ์ น้องใหม่มีเฮ!…เปิดเทอมใช้แก้วซื้อน้ำ ลด 20% …ประหยัด & ปลอดภัย!!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาศึกษา เตรียมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยเน้นกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแจกแก้วน้ำขนาด 20 ออนซ์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในโครงการ “เลิกเพื่อรักษ์” ลดการใช้พลาสติกและโฟม ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษานำภาชนะมาใส่อาหารคาว-หวาน จะได้ลดราคา ไม่ต่ำกว่า 10% และถ้านำแก้วน้ำมาเอง ร้านค้าจะลดราคาพิเศษให้ ไม่ต่ำกว่า 20% จากราคาปกติ ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยมั่นใจว่า จะสามารถลดปริมาณขยะ และโฟมลงได้เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงจะมีกิจกรรม Road show เพื่อรณรงค์เรื่องดังกล่าวนี้ อย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดภาคการศึกษา
อนึ่ง สำหรับกิจกรรมรับน้อง-ร้องเพลงเชียร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้นำในการจัดกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” ก่อนหน้านี้แล้ว และได้มีการออกคู่มือการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่ไปยังรุ่นพี่มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 และกำหนดให้ทุกคณะ สามารถจัดกิจกรรมรับน้องได้เพียงสัปดาห์แรก ของการเปิดภาคเรียน (25-29 มิถุนายน 2561) เท่านั้น!
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าศึกษาต่อที่ ม.ราชมงคลพระนคร ได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ หากมีข้อเสนอแนะ และร้องเรียนกิจกรรมรับน้อง (ไม่สร้างสรรค์) ได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มือถือ 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335
ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
#ราชมงคลพระนคร
#RMUTP
หมายเหตุ …ข่าวดี…ข่าวด่วน!!!
โค้งสุดท้าย!! ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 5 “รับตรงอิสระ” ประจำปีการศึกษา 2561 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น!
https://www.youtube.com/watch?v=KcULEE1ELMY