ม. ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดทัพนักกีฬา สู้ศึกการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคล “UTK Games” ครั้งที่ 33 ณ ราชมงคลกรุงเทพ ต้นปี 2560

14632760_1116587418427559_1599824114_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร งานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา และ ผู้นำนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33” (UTK Games) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วยผู้บริหารจาก 9 มทร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา และ องค์การนักศึกษา ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น เตรียมความพร้อม และนัดหมาย ในรายละเอียดของกำหนดการพิธีเปิด-ปิด การจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เข้าร่วมการแข่งขัน

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลกรุงเทพ มีความพร้อมอย่างสูง ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games ในระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.กรุงเทพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างนักกีฬาจาก 9 มทร. และในขณะนี้ มทร.กรุงเทพ ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการกีฬาเพื่อนักศึกษา ด้วยการลงทุนกว่า 500 ล้านบาทในการก่อสร้าง สนามกีฬาอเนกประสงค์ UTK Indoor Stadium บริเวณเขตพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2561” ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี ม.ราชมงคลกรุงเทพ กล่าว

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ UTK Indoor Stadium ของ มทร.กรุงเทพ ได้รับความสนใจจากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ เป็นอย่างสูง ในการเป็น “สนามกีฬาต้นแบบ” ที่มีมาตรฐานระดับประเทศ และมีการเสนอขอข้อมูลด้านการก่อสร้าง และการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 9 มทร. ต่อไป

อนึ่ง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games จะจัดพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 และพิธีปิดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬากลาง มทร.กรุงเทพ โดยมีการจัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา กว่า 120 ประเภท โดยมีคำขวัญประจำการแข่งขันว่า “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล”

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร