“รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35 ร่วมชมและเชียร์ มหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

“รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

ร่วมชมและเชียร์ มหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคล หรือกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มทร.พระนครได้ส่งนักกีฬาลงแข่งขันทั้งหมด  13 ชนิดกีฬา ได้แก่

 1. กรีฑา
 2. เทเบิลเทนนิส
 3. ครอสเวิร์ด
 4. หมากกระดาน
 5. เซปักตะกร้อ
 6. ตะกร้อลอดห่วง
 7. บาสเกตบอล
 8. วอลเลย์บอล
 9. วอลเลย์บอลชายหาด
 10. ฟุตซอล
 11. ฟุตบอล
 12. แบดมินตัน
 13. เปตอง

พิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) จ.นครปฐม

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th