รับสมัครงาน! บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลายอัตรา

สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่เพิ่งจบ หรือกำลังมองหางานใหม่ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือไมเนอร์กรุ๊ป เช่นเดียวกับ The pizza, Swensens, Sizzler และ S&P เป็นต้น ซึ่งดำเนินธุรกิจนี้เป็นปีที่ 30 มีสาขาครอบคลุมทั่วโลก เป็นผู้นำด้านสื่อการศึกษาชั้นนำของโลกระดับสากล โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยทุกภาคมีความรู้เท่าเทียมกัน โดยสามารถค้นหาเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ www.minorbook.com

20160512101108429