ราชมงคลพระนครร่วมเสริมสิริมงคลสรงน้ำพระรับเทศกาลมหาสงกรานต์

ราชมงคลพระนครร่วมเสริมสิริมงคลสรงน้ำพระรับเทศกาลมหาสงกรานต์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสานประเพณีไทย เสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย กับกิจกรรมสรงน้ำพระเสริมมงคลวันสงกรานต์ ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 16 เมษายน 2561

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร