ราชมงคลพระนคร จับมือ สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์ บรรจุกีฬาชักกะเย่อ เป็นกีฬาใหม่ในพระนครเกมส์ โดยมี 9 คณะร่วมชิงชัย

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาจาก ๙ คณะ ให้การต้อนรับ คุณสุชาติ แจสุรภาพ อดีตนักวิ่งทีมชาติฉายา “เจ้าลมกรด” และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย และคุณกฤษฏา พัฒนทรัพย์ กรรมการผู้ตัดสินสมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ซึ่งรับผิดชอบจัดโดยทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

 

สาระการประชุม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ตามหลักกติกามาตรฐานสากล ในมิติต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ เป็นครั้งแรก ที่จะมีขึ้นในการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย.- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมกีฬาชักกะเย่อ ได้แก่ การพัฒนากีฬาชักกะเย่อของมหาวิทยาลัย ให้สู่ระดับสากล รวมถึงการผลักดันให้ มทร.พระนคร เป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อในระดับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยในอนาคตต่อไป

www.rmutp.ac.th

#rmutp

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร