ราชมงคลพระนคร ดึงทีมชาติไทย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง

ราชมงคลพระนคร ดึงทีมชาติไทย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักกีฬาสมาชิกชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร ซึ่งจัดโดยชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในกีฬาเปตองนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาเปตองที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางสู่การเป็นนักกีฬาเปตองทีมชาติไทยในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อนุรักษ์ รักษาภัย ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองทีมชาติไทย สังกัดกองทัพอากาศ พร้อมทั้งทีมนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับการฝึกปฏิบัติการเล่นกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน และฝึกทักษะขั้นพิเศษ ณ สนามเปตอง คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ด้วย

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th