ราชมงคลพระนคร ต้อนรับ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ต้อนรับ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ (ERP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข่าว  :  กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร