ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม “จิตอาสาพระนคร รับบริจาคเพื่อคนปัญญาอ่อน” @ วัดไร่ขิง-วัดท่าไม้-Big C นครปฐม ยอดบริจาค 3 วัน เกือบ 1 แสนบาท

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม “จิตอาสาพระนคร รับบริจาคเพื่อคนปัญญาอ่อน” @ วัดไร่ขิง-วัดท่าไม้-Big C นครปฐม ยอดบริจาค 3 วัน เกือบ 1 แสนบาท

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยจัดส่งผู้นำนักศึกษาถือกล่องรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไป ณ วัดไร่ขิง วัดท่าไม้ และบิ๊กซี จังหวัดนครปฐม ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฏาคม 2561 เพื่อนำรายได้ทั้งหมด มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯ ครบ 56 ปี

อนึ่ง การถือกล่องรับบริจาคของนักศึกษาจิตอาสาผ่านมาแล้ว 3 ครั้ง มียอดการบริจาค ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 ได้รับเงินบริจาคจำนวน 24,646 บาท

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 ได้เงินบริจาคจำนวน 29,693.50 บาท

ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2561 จำนวน 35987.25 บาท

รวมยอดบริจาค ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน 90,326.75 บาท

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th