ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ทุนช้างเผือกนักกีฬา สำหรับในรอบ T-Cas รอบ 1 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ทุนช้างเผือกนักกีฬา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนและโควตา รอบปวช. ปวส. และในรอบดังกล่าวมีนักศึกษาให้ความสนใจ จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ จักรยาน ฟุตซอล ฟุตบอล หมากล้อม เซปักตะกร้อ และเทควันโด

ผู้สนใจสมัครรับทุน 100% สำหรับนักกีฬาช้างเผือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : yutthapoom.s5335

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th