สกอ.ชื่นชม ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะ “เจ้าภาพ” จัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

 

สกอ.ชื่นชม ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะ “เจ้าภาพ” จัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ สำหรับในวันสุดท้ายนี้ มีนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย จาก 6 สถาบันการศึกษา เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการการคัดเลือก ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทเวศร์)

“ขอขอบคุณ และแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการเป็นเจ้าภาพที่ดีมาก สามารถบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม ทั้งกระบวนการประเมินและการต้อนรับ เป็นที่ประทับใจคณะกรรมการทุกชุดที่มาทำหน้าที่ประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน” ผู้แทน สกอ.กล่าว

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th