ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยตลอดปี 2561 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาถือกล่องรับบริจาค เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในหน่วยงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 10 แห่ง และตามชุมชนกว่า 60 จังหวัด โดยการถือกล่องรับบริจาค จำนวน 2 ครั้ง คือช่วงเดือน กรกฎาคม และเดือนธันวาคม 2561 ร่วมเงินบริจาคกว่าห้าแสนบาท

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข่าว : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร