สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561

วานนี้ 17 เมษายน 2561 นายโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโส นางภัทรี ตั้งจีรวงศ์ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่อธิการบดี ได้รับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” โดยคณะกรรมการมอบแก่ ผู้นำสูงสุดขององค์กรเพียง 15 ท่าน จากทั่วประเทศ นอกจากนั้น สมาคมศิษย์เก่า พพ. ยังได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเดียวกัน ในสาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยม แห่งปี พุทธศักราช 2561” อีกด้วย โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี

สำหรับรางวัล “อินทรจักร” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคนรุ่นใหม่ พิจารณามอบรางวัลให้กับ ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน ผู้ที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค จนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นบุคคลต้นแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลสาธารณะ จิตอาสา ดารา ศิลปินทุกแขนง ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นแบบอย่างในการประกอบคุณงามความดีให้กับหน่วยงาน สถาบัน สังคม และประเทศชาติ โดยสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ร่วมกับองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเป็นผู้ดำเนินการ ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ และองค์กรฯ ดังกล่าว

อนึ่ง ผู้บริหารทั้งสองท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ เป็นอาจารย์เก่าแก่ของ “พณิชยการพระนคร” ที่รับราชการเริ่มต้น ณ พณิชยการพระนคร และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาโดยลำดับ จนกระทั่งก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงนับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวพณิชยการพระนคร…”เซียงเงี๊ยบ…ฮ้อ!”

ที่มา : สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

#พณิชยการพระนคร

#ราชมงคลพระนคร #รางวัลอินทรจักร

#http://www.rmutp.ac.th