อธิการบดี ให้ สัมภาษณ์ประเด็นการปรับตัวด้านการศึกษาของราชมงคลพระนคร ที่ สถานีโทรทัศน์TNN 2

อธิการบดี ให้ สัมภาษณ์ประเด็นการปรับตัวด้านการศึกษาของราชมงคลพระนคร ที่ สถานีโทรทัศน์TNN 2

วันที่29 มกราคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์ประเด็นการปรับตัวด้านการศึกษาของราชมงคลพระนคร ในรายการคิดเพื่อชาติ สถานีโทรทัศน์TNN 2 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์ เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการ โดยออกอากาศในวันจันทร์ที่4 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 22.40 – 23.05 น. (รีรันในวันถัดไป เวลา 03.00 และ 09.00 น.)

ชมเนื้อหารายการย้อนหลังได้ที่ Youtube Channel : TNN2 Truevisions784

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว : กองสื่อสรรองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร