อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย!! อบรมการทำอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการทำอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 นี้ อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย!! สมัครได้ที่ >>>https://seminardd.com/s/56818<<<

อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเว็บไซต์ “สัมมนาดีดี” นะคะ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 02-160-1143