ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าเชิญเข้าร่วมประกวด RMUTP ลูกทุ่งซิตี้ 5.0

ขอเชิญชวนส่งนักร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ร่วมประกวดในงาน 15 ปี RMUTP ภายใต้ธีม RMUTP ลูกทุ่งซิตี้ 5.0