เด็กวิศวะ พระนคร เตรียมอวดศักยภาพในเวทีระดับโลก ที่โคลัมเบีย

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวเมทินี ลลิตโรจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 6 เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลกในโครงการ One Young World 2017 ภายใต้แนวคิด“คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง การศึกษากับการก่อการร้าย ในเวทีดังกล่าว

สำหรับเวทีนี้ถือเป็นเวทีใหญ่ที่สุดของเยาวชนในระดับโลก ซึ่งไม่บ่อยนักที่เยาวชนไทยจะมีโอกาสเข้าสู่เวทีโลก และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นปัญหาสำคัญของโลกให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2560 ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย

ขอขอบคุณที่มา :   งานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP