เปิดตัว “มงกุฎ RMUTP “ ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ชนะการประกวด RMUTP AWARDS 2018

 

เปิดตัว “มงกุฎ RMUTP “ ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ชนะการประกวด RMUTP AWARDS 2018

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดตัวมงกุฏอันทรงคุณค่า ในการประกวด RMUTP AWARD 2018 ออกแบบพิเศษจากรูปแบบของ “บัวฉลองขวัญ” หรือ “คิง ออฟ สยาม” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าจากตัวตนของราชมงคลพระนครอย่างแท้จริง ดั่งคอนเซ็ป “THIS IS ME : ทรงคุณค่าจากตัวตน” ใครจะเป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควร …ศุกร์นี้ 14 กันยายน รู้ผลแน่นอน!

งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมชม & ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักศึกษา ทั้ง 50 คน ในรอบ Final วันศุกร์ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป ณ หอประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมชม & เชียร์ กิจกรรมการประกวด จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ประเภทพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่

-เพจกองประกวด https://www.facebook.com/rmutpawards

-เพจกองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/DSD.Rmutp

-เพจสภาและองค์การ น.ศ. https://www.facebook.com/Leaderrmutp

– คุณธีรพล ชมชื่น (พี่เอ็ม) 0621954328

– คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง (พี่ลิลลี่) 0971131497

– โทรศัพท์ภายใน 6508

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร