ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการประกวด KRUNGSRI IMAX Video Contest 2020

การประกวดคลิปวิดีโอ KRUNGSRI IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันต่อแบรนด์ Krungsri IMAX
 2. เพื่อแนะนำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่กรุงศรีไอแมกซ์ผ่าน Krungsri Mobile Application หลีกเลี่ยงการแตะธนบัตร
 3. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผ่าน Social media

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน

กำหนดการ

15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2563  : ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและส่งผลงานทีมงานอัปโหลดผลงานบน Major Group YouTube Channel

22 กันยายน 2563  : คณะกรรมการตัดสินรางวัล

28 กันยายน 2563  : ประกาศผล

2 ตุลาคม 2563  : แจกรางวัล

รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

 1. ชื่อคลิปวิดีโอ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การส่งแผนงาน”)
 2. สเปคไฟล์ FULL HD 1080P(1920×1080) Widescreen หรือมากกว่า
 3. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage, Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 4. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที
 5. ในคลิปจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามที่กำหนด และต้องมีประโยคบังคับของผลิตภัณฑ์ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร”)

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน

 1. เข้า www.KrungsriIMAX.com เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password
 2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์ pdf./ jpg.

หมดเขตสมัครวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ : รายละเอียด โครงการ KS IMAX Video Contest 2020_revised 7Jul2020

และสมัครได้ที่ : www.krungsriimax.com