เปิดรับสมัคร น.ศ.ทุน-โควตา ศิลปะการแสดง หรือดนตรี TCAS รอบ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5ปี) ภาคปกติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ (คุณเสือ) อาคาร 1 ชั้น 2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323 มือถือ 0957419288 กรุณา Add ID LINE เพื่อประสานงาน 0957419288

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก!!!
ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น
ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5ปี) ภาคปกติ
และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (4-5ปี) ภาคปกติ
ระบบ TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561ฯ