เปิดรับสมัคร RMUTP FRESHMEN 2017!! 9 – 16 สิงหาคม 2560 นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประกวดดาว – เดือน Freshmen ระดับมหาวิทยาลัย เตรียมคัดเลือกน้องใหม่ ผู้มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ภายใต้แนวความคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” เฟ้นหา หนุ่มหล่อ – สาวสวย จาก 9 คณะ ทำหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดใน “ล้านนาเกมส์” ต้นปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาจาก 9 คณะ เพื่อคัดเลือกเป็น Boy&Girl Freshmen/Miss Season Award/Miss Congeniality/Miss Jumbo Queen RMUTP 2017” ภายใต้แนวความคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ล้านนาเกมส์” ครั้งที่ 34

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ หรืองานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook Fanpage

กองประกวดกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

         คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1. Boy Freshmen RMUTP 2017

 • เพศชาย
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 170 เซนติเมตร
 • ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันรหัส 60 เท่านั้น

2. Girl Freshmen RMUTP 2017

 • เพศหญิง
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันรหัส 60 เท่านั้น

3. Miss Season Award RMUTP 2017

 • เพศทางเลือก
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่จำกัด
 • ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันรหัส 60 เท่านั้น

4. Miss Congeniality Award RMUTP 2017

 • เพศทางเลือก
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่ตำกว่า 170 เซนติเมตร
 • นักศึกษาปัจจุบันปีใดก็ได้

5. Miss Jumbo Queen Award RMUTP 2017

 • เพศทางเลือก
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดีสมส่วน
 • ส่วนสูงไม่จำกัด น้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป
 • นักศึกษาปัจจุบันปีใดก็ได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร Freshmen RMUTP 2017

 1. คุณธีรพล ชมชื่น (พี่เอ็ม) โทร.062-1954328
 2. คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง (พี่ลิลลี่) โทร. 097-1131497
 3. งานกิจกรรมฯ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6508

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ :

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมการสมัคร การประกวด และฝึกซ้อมการประกวด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ประเภทพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร