เริ่มแล้ว “พระนครเกมส์ กีฬาสามัคคี 9 คณะ! ผลการแข่งขันในวันแรก 26 พฤศจิกายน 2561

เริ่มแล้ว “พระนครเกมส์”

กีฬาสามัคคี 9 คณะ!

เหรียญทองแรก จากกีฬาเปตอง สื่อสาร – บริหารธุรกิจ แบ่งทองกัน ในกีฬาภายใน “พระนครเกมส์”

สำหรับ ผลการแข่งขันในวันแรก 26 พฤศจิกายน 2561 มีรายการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่

  1. วอลเลย์บอล
  2. ฟุตบอล
  3. ฟุตซอล
  4. เปตอง

***รายละเอียด ดังตารางสรุปผล

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th