เรียน บัณฑิต มทร.พระนคร ทุกท่าน เพื่อทราบ กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีนี้

เรียน บัณฑิต มทร.พระนคร ทุกท่าน
เพื่อทราบ กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีนี้
สำหรับ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มีกำหนดรับในวันสุดท้าย ช่วงบ่าย เป็นมหาวิทยาลัยสุดท้าย (สรุป ซ้อมใหญ่ 17 พ.ย. 2560 ช่วงบ่าย และรับจริง 24 พ.ย.2560 ช่วงบ่าย)
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
http:/www.rmutp.ac.th