โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Management Fair 2017 ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Management Fair 2017 ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับคณะบริหารธุรกิจ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการทำธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับคณะบริหารธุรกิจ ที่ต้องการให้นักศึกษามีทักษะในการทำธุรกิจ โดยการสร้างผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาได้ฝึก อีกทั้งยังให้นักศึกษา ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านธุรกิจ แหล่งเงินทุน นวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การจัดการและการตลาด ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การออกบูธ จำหน่ายอาหาร ขนมหวาน รวมทั้งผู้ประกอบการกว่า 100 ร้าน การแสดงแฟชั่นโชว์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดกิจกรรมสอยดาว โดยรายได้จากการฝึกบริหารจัดการธุรกิจ Organizer มอบให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ให้กับพลอากาศโทสุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่า 3,000 บาท

ขอขอบคุณ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร