มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยเชิญชวนชาวราชมงคลพระนครและประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์” สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้นั้น

เรียน ผู้บริหาร และชาวราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยเชิญชวนชาวราชมงคลพระนครและประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์” สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีกำหนดการส่งมอบดอกไม้จันทน์ดังกล่าว ถวายพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชร วรวิหาร สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถ โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th