คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ปี 2560 ครึกครื้น! ดึง นศ.จีนเข้าร่วม หวังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน

คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ปี 2560 ครึกครื้น! ดึง นศ.จีนเข้าร่วม หวังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาล “วันลอยกระทง ประจำปี 2560” ที่จัดขึ้นโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ และบุคลากรในสาขาภาษาไทยประยุกต์ และคณะศิลปศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงประชาสัมพันธ์และห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ สาขาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม 5 ประเภท ได้แก่ 1.ศิลปะการแต่งกายผ้าไทย 2.การประดิษฐ์ลอยกระทงใบตอง 3.การประกวดกระทง 4.การประกวดนางนพมาศและสุภาพบุรุษลอยกระทง 5.กิจกรรมลอยกระทง ณ คลองผดุงกรุงเกษม โดยมีวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์กระทงจากใบตองตานี” จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุกัญญา เจียมวิเศษ ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ และ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้ความรู้ในการจัดทำกระทงจากใบตองในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมประกวดกระทงจากใบตองตานี ผู้ที่ได้รับรางวัล กระทงสวยงามชนะเลิศ ได้แก่ Miss. HE ZHANWEI รองอันดับ 1 Miss. LIU YILIAN รองอันดับ 2 Miss. LU XIN และ รองอันดับ 3 Miss. YA JINYUAN

จากนั้นเป็นกิจกรรมประกวด บุรุษ-ธิดา นพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2560 อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดดังกล่าว ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ Mr. ZHENG XIN และ Mr.Popular vote ได้แก่

Mr. LI HONGYANG และ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ Miss. HUANG LINLANG รองอันดับ 1 Miss. LIU YILIAN รองอันดับ 2 และ Miss Pouplar vote Miss. ZHONG JUANLING รองอันดับ 3 และ Miss Pouplar vote Miss. WU CHUNHUA โดยมีอาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นพิธีกรภาคภาษาไทย และ อาจารย์เติ้ง เหวยหยุ่น (Deng Weiyun) เป็นพิธีกรภาคภาษาจีน และกิจกรรมในช่วงค่ำซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้าย เป็นกิจกรรมที่ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมใจกันพานักศึกษาจีนไปสัมผัสบรรยากาศการลอยกระทงในแบบของไทย ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม สร้างความตื่นตาตื่นใจ ปรากฏภาพรอยยิ้มและมอบความสุขความทรงจำที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาจีน ที่เพิ่งเคยประดิษฐ์กระทงจากใบตองและร่วมงานกิจกรรมลอยกระทงแบบไทย เป็นครั้งแรก

“…วันลอยกระทง เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของชาวไทยทั่วทุกพื้นถิ่นในแถบประเทศเอเซีย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และที่อื่นๆ และเป็นการรำลึกถึงพระคุณ พร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่เราได้ กิน ดื่ม อาบ มาตลอดทั้งปี ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ได้บันทึกเรื่องราว เก็บภาพความทรงจำทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดี และกลับไปบอกเล่า เผยแพร่เรื่องราวต่างๆ เป็นฑูตทางวัฒนธรรมต่อไป…” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง

ขอขอบคุณ ที่มา : สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ และงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนศ. ฝ่ายกิจการนศ.และศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th