“ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส

“ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส

วันที่ 25 มกราคม 2562 กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการมทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 3 กิจกรรมที่ 2 “ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส กว่า 30 คน เข้าชมวัดสมุหประดิษฐาราม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 5 และเข้ากราบพระพุทธรูปทองคำที่หลงเหลืออยู่จากครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดพะเยาว์ และในช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์สุริยัน ดิษฐคลึ  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ฯลฯ ณ จังหวัดสระบุรี

ขอขอบคุณ ภาพแลข่าว ที่มา :  กองศิลปวัฒนธรรม กับกองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร