ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

โปรดแจ้งลำดับที่ของท่านเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน