RMUTP Award 2018 เปิดรับสมัครหนุ่มหล่อ สาวสวย และเพศสร้างสรรค์ (This is ME) ทรงคุณค่าจากตัวตน

RMUTP Award 2018 เปิดรับสมัครหนุ่มหล่อ สาวสวย และเพศสร้างสรรค์ (This is ME) ทรงคุณค่าจากตัวตน

รับสมัครนักศึกษาชาย หญิง และเพศสร้างสรรค์ที่มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง MISTER & MISS RMUTP 2018 / MISS SEASON RMUTP AWARD 2018 / MISS CONGENIALITY RMUTP AWARD 2018 / MISS JUMBO QUEEN RMUTP AWARD 2018 เพื่อค้นหานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นตัวแทนในการร่วมประกวดในเวที 9 ราชมงคล (รัตนโกสินทร์เกมส์) เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฑูตประชาสัมพันธ์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นนักศึกษาต้นแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร

        คัดเลือกผู้สมัครจากนักศึกษาทั้ง 9 คณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถติดต่อรับใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ หรืองานกิจกรรมนักศึกษาของทุกคณะ

*ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเฟซบุ๊คแฟนเพจได้ที่

หลักฐานการสมัครเข้าประกวด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า ขนาด โปสการ์ดหรือจัมโบ้ จำนวน 2 ใบ พร้อมใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ภาพถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ติดในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารพิ่มเติมได้ที่ : ข้อปฏิบัติและกฏเกณฑ์การประกวด RMUTP AWARD 2018 และ ใบสมัคร RMUTP Award 2018 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานกิจกรรมนักศึกษา โทรศัพท์หมายเลข (มือถือ) 062-195-4328 คุณธีรพล ชมชื่น และ 097-113-1497  คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง

รับสมัครพนักงานฝ่ายขาย ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ (Full time และ Part time)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 หลังจากที่ คุณ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. สหพัฒนพิบูล) ประสบความสำเร็จจากการทำเครื่องสำอาง เพี๊ยซ และชุดชั้นใน วาโก้ ในเมืองไทย เขากำลังมองหาธุรกิจตัวใหม่ขึ้นมา และสินค้าที่่เขาเลือกก็คือ เสื้อเชิ้ต ซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่อยู่แวดล้อมเขาไม่น้อย เพราะยุคนั้นสินค้าเสื้อเชิ้ตดูไม่เห็นช่องทางรวยเลยก็ว่าได้ แทบมองไม่เห็นอนาคต แต่บุณยสิทธิ์กลับมองเห็นอนาคตของสินค้าตัวนี้ และมองไปไกลถึงการพัฒนาการแต่งกายของผู้ชายไทยเลยทีเดียว จึงเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่สนใจในการเป็นส่วนหนึ่งกับธนูลักษณ์ โดยเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายขาย ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ (Full time และ Part time)

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 หรือ ปวช.
– คล่องแคล่ว รักในงานบริการ
– หากมีประสบการณ์ขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายได้
– 18,000 บาท ขึ้นไป (เงินเดือน + Commision + เบี้ยขยัน + ค่าเดินทาง(กรณีเป็นหน่วยแทน) + OT. + รายได้อื่นๆ)
***มีโบนัสและปรับฐานเงินเดือนทุกปี***

เอกสารในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา
5. ใบผ่านงานหรือใบรับรองผ่านงาน (ถ้ามี)

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณวรรณิศา (แป้ง) ฝ่ายบุคคล
โทรศํพท์ : 086-341-4419 หรือ Line : Venniza
THANULUX PLC. 129/1 Chongnonthri Road,Yannawa Bangkok 10120,Thailand
http://www.thanulux.com/

รับสมัครนักเขียนบทความออนไลน์ (Full time – Part time)

บริษัทของพี่ช้างทำงานเกี่ยวกับสื่อ Digital Marketing เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมกับเราและรวมผลิตบทความคุณภาพในบรรยากาศสบายๆ แบบ Home Office ซึ่งประเภทบทความที่เขียนได้แก่ บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, การเงิน และการเดินทาง เป็นต้น

คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศและอายุ
– มีใจรักงานเขียน (หากมีผลงานด้านการเขียนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความคิดสร้างสรรค์
– สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
– ชอบการเรียนรู้และอยากพัฒนาตนเอง

หากสนใจส่งรายละเอียดมาที่ E-mail : changtrixgetcontent@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : @Line : khemm.narak

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th

2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer

3. บัณฑิตบันทึกภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถามจากหน้าจอ หรือ พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม เพื่อส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th

download ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ : หนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานของบัณฑิตและความพึงใจนายจ้าง

การผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ปีการศึกษา 2561

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผัน (ที่ส่งกองพัฒนานักศึกษา)

 1. สำเนา สด.9 (หน้า-หลัง)  จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)   จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   จำนวน 2 ฉบับ
 7. สำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำนาทหาร  จำนวน 2 ฉบับ
 8. สำเนา สด.43 ในกรณีที่เคยได้รับการตรวจเลือกมาแล้ว แต่ ได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 2 ฉบับ
  ***สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาตาม สด.9 ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้คณะจัดส่งเอกสาร จากข้อ 1-8 เพิ่มอย่างละ 1 ฉบับ***

หมายเหตุ

 • เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันตามข้อ 1-8 ให้นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ และหากนักศึกษาคนใดมีเอกสารตามหลักเกณฑ์ ไม่ครบ กรุณา ระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุในบัญชีรายชื่อนักศึกษาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเเพิ่มเติมได้ที่ : เอกสารการผ่อนผันทหารรอบที่ 1

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964 หรือสอบถามได้ที่งานสวัสดิการฯของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น ภายในเดือนกันยายน!!!

 

ประกาศเรื่องกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศกำหนดเกณฑ์และมาตราการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 • ระยะเวลาในการรับน้องใหม่ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามรายละเอียดของคณะ และมหาวิทยาลัยกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
 • การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18.00 น. และให้นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 19.30 น.
 • หากนักศึกษาฝ่าฝืนการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากช่วงวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ลงโทษพักการศึกษา 1 ถาคการศึกษา ทันที

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องกำหนดเกณฑ์และมาตราการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาใหม่) ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร พร้อมทั้งแจกแก้วน้ำขนาด 20 ออนซ์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในโครงการ “เลิกเพื่อรักษ์” ลดการใช้พลาสติกและโฟม ในกรณีที่ผู้บริโภคนำภาชนะมาใส่อาหารและเครื่องดื่มเอง ร้านค้าจะลดราคาพิเศษ อาหารคาว ลดราคา 10% จากราคาปกติ, อาหารหวาน ลดราคา 10 % จากราคาปกติ และเครื่องดื่ม ลดราคา 20% จากราคาปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964

ครัวไทยสู่ครัวโลก!! อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) เปิดรับสมัครศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” การทำผัดไทยสูตรดั้งเดิมและม้าฮ่อ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 1302, 1303 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

การสมัครสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2561 กรุณาส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรสาร 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือ E-mail : khant_win@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6961,6964

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ (สันทนาการ)


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ (สันทนาการ) ในวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

สามารถดูกำหนดการจัดกิจกรรมและการแต่งกายได้ที่นี่ : กำหนดการอบรม 2 – 4 พฤษภาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3777 ต่อ 6964 (พี่ออย)

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Santanakran RMUTP ของเราสิคะ เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2561 เท่านั้น

รับสมัครนักศึกษา!! สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการเป็น Staff ในกิจกรรมปฐมนิเทศในช่วงสันทนาการฯ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 4พฤษภาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ เรื่องการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้กระบวนการสันทนาการอย่างถูกต้อง และเพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2561 ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี (พี่ออย) หรือ ส่งมาทางอิเมลล์ได้ที่ apimpaka.p@rmutp.ac.th

Download ใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครนักศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่ออย กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6964