กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุม
D – Hall (ศูนย์เทเวศร์)

ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6961

รถประจำทางสายที่ผ่าน สาย 3 , 9 , 16, 23, 32 , 33 , 43 , 64 , 72 , 99 , 110 , ปอ. 505 , ปอ. 516

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6961

***รับสมัครพนักงานหลายอัตรา!!***

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีย์ จำกัด ผู้นำด้านโรงงานผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร ครอบคลุมประเภทสินค้า Skincare, Personal care, Color Cosmetic, Toiletries, Hair product, Nail products, Food supplement, Household products ซึ่งเป็น Joint Venture กับ Milott Corporation, Japan เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2532 เป็นผู้นำด้านการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอื่นๆ อีกมากมาย ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ GMP, HACCP, HALAL, ISO9001:2008, ISO14001:2004 และ ISO/IEC 17025, 18001, Green Industry ฯลฯ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา

***สอบถามเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 02 729 8177, 8179 ติดต่อคุณพิพัฒน์พงษ์ หรือ คุณนาริน หรือ สามารถ Add Line ID : mlc_jobs

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th

2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th

Singha Biz Course ปีที่ 11

โอกาสมาแล้ว!! สำหรับน้องๆนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดรับสมัครโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 (โครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และได้รับความรู้นอกชั้นเรียน อีกทั้งเพื่อต่อยอดนโยบายพัฒนาคน พัฒนาสังคมของประเทศ เป็นการเปิดโอกาสเรียนรู้ให้นักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดและความสามารถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

RMUTP Job Fair 2019

“RMUTP Job Fair 2019” โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ ซึ่งมีบริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท ที่มาให้บริการนักศึกษาในการรับสมัครงาน พร้อมด้วยการแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีการฝึกอาชีพอิสระ เช่น การสาธิตทำพวงกุญแจถั่วลันเตา จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, การสาธิตการเพ้นท์เสื้อ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, การสาธิตงานประดิษฐ์ตุ๊กตาไดโนเสาร์จากผ้าและเศษวัสดุ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และการสาธิตการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมจากชมรมของมหาวิทยาลัยฯ และแจกของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร #RMUTP #RMUTPJobFair2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6964 (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) กองพัฒนานักศึกษา

แบบขึ้นทะเบียนผู้หางานทำผ่านระบบออนไลน์

แบบขึ้นทะเบียนหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8

สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนการแข่งขันในตลาดแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยฯจึงร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 จัดสร้างแบบลงทะเบียนออนไลน์ และเพื่อความสะดวกสบายแก่นักศึกษา เพื่อนำข้อมูลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายขึ้นทะเบียนผู้หางานทำ และเพื่อให้นายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลผู้หางานทำและติดต่อเพื่อรับสมัครงานต่อไป

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee35txE4F8TEbA3B6jRGV6BHjAD0IeDITZm1MUuoYscWx7Kg/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (กพศ.) โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964

” RMUTP Job Fair 2019 “

” RMUTP Job Fair 2019 “

โอกาสดีๆมาแล้วจ้า! บริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท ที่มาให้บริการนักศึกษาในการรับสมัครงาน และเพื่อแนะนำแนวทางเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน รวมทั้งศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ พร้อมด้วยกิจกรรมบนเวทีจากชมรมต่างๆ และแจกของรางวัลอีกมากมาย วันที่ 25 มกราคม 2562 นี้!!!!

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. วันเดียวเท่านั้น!! ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #RMUTP #RMUTPJobFair2019

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964 กองพัฒนานักศึกษา
(งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (รอบที่ 2) ภายในเดือนธันวาคมนี้!!

นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สามารถขอผ่อนผันฯ (การเกณฑ์ทหาร) รอบที่ ๒ ได้ที่สังกัดคณะของตนเอง ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

    เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผัน

  1. สำเนา สด.๙ (หน้า-หลัง)  จำนวน ๔ ฉบับ
  2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.๓๕ (หน้า-หลัง) จำนวน ๔ ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน ๔ ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๔ ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) (ถ้ามี) จำนวน ๔ ฉบับ
  6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   จำนวน ๔ ฉบับ
  7. สำเนา สด.๑๐ ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำนาทหาร  จำนวน ๔ ฉบับ
  8. สำเนา สด.๔๓ ในกรณีที่เคยได้รับการตรวจเลือกมาแล้ว แต่ ได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๔ ฉบับ

***เอกสารหลักฐาน จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (รอบที่ 2)

โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964 (งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา)

20 พฤศจิกายนนี้!! เตรียมพบกับพี่อ้อยพี่ฉอด On Tour

เตรียมพบกับพี่อ้อยพี่ฉอด On Tour ทุกปัญหาจะถูกเคลียร์!! ตอบทุกเรื่องของหัวใจ ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจกับน้องๆ นักศึกษา

ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.00 – 12.00 น. #พี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6964 (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)