ครัวไทยสู่ครัวโลก!! อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) เปิดรับสมัครศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” การทำผัดไทยสูตรดั้งเดิมและม้าฮ่อ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 1302, 1303 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

การสมัครสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2561 กรุณาส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรสาร 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือ E-mail : khant_win@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6961,6964

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ (สันทนาการ)


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ (สันทนาการ) ในวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

สามารถดูกำหนดการจัดกิจกรรมและการแต่งกายได้ที่นี่ : กำหนดการอบรม 2 – 4 พฤษภาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3777 ต่อ 6964 (พี่ออย)

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Santanakran RMUTP ของเราสิคะ เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2561 เท่านั้น

รับสมัครนักศึกษา!! สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการเป็น Staff ในกิจกรรมปฐมนิเทศในช่วงสันทนาการฯ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 4พฤษภาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ เรื่องการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้กระบวนการสันทนาการอย่างถูกต้อง และเพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2561 ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี (พี่ออย) หรือ ส่งมาทางอิเมลล์ได้ที่ apimpaka.p@rmutp.ac.th

Download ใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครนักศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่ออย กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6964

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561นี้!!

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ :

ดาวน์โหลด :

  1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและนักแนะแนวมืออาชีพ
  2. อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ – งานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บชั่วโมงกิจกรรม (Transcript Activity)
  3. FlowChart งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา

Nang Leong Running 2018 มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ กับงานวิ่งในสนามม้าครั้งแรกของประเทศ 24 มีนาคมนี้

ครั้งแรกในการวิ่งบนสนามม้า ครั้งแรกในการวิ่งแข่งกับม้า และเป็นครั้งแรกในการวิ่งแบบ Cross Country ใจกลางเมือง ด้วยการวิ่งในสนามหญ้าและสนามทราย 9 km. ซึ่งโครงการ Nang Leong Running 2018  เปิดโอกาสพิเศษให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการสมัครประเภททั่วไป เหลือเพียง 400 บาท เท่านั้น!! จากราคา 590 บาท  ท่านจะได้รับเสื้อ เหรียญรางวัล และกระเป๋า โดยมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย พร้อมทั้งอิ่มอร่อยไปกับอาหารขึ้นชื่อ และวัฒนธรรมต่างๆของชุมชนนางเลิ้ง

สนใจสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์. 02-665-3777 ต่อ 6964

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครการแข่งขันนางเลิ้งรันนิ่ง 2018 (Nang leong Running 2018)

บริการให้คำปรึกษา เพียงสแกน QR Code!!

หากนักศึกษาต้องการใครสักคนที่คอยอยู่ข้างๆเราคืออีกหนึ่งการบริการที่ดีจากมหาวิทยาลัยฯ
ที่คอยให้บริการคำปรึกษา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เรื่องการใช้ชีวิต เรื่องครอบครัว หรือเรื่องคนรัก…เพียงนักศึกษาสแกน QR Code ก็สามารถนัดวัน/เวลา ที่ต้องการ เพื่อพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ
กับเจ้าหน้าที่ทางด้านการให้คำปรึกษาโดยตรง หรือนักจิตวิทยา ได้ที่นี่

ทดสอบการทำแบบสอบถาม

  1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  2. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (Depression)
  3. แบบประเมินความเครียด (Stress Test 5)
  4. ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย
  5. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกแบบย่อ ฉบับภาษาไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์. 02-665-3777 ต่อ 6964

ประกาศรับสมัครด่วน!! สำหรับนักศึกษา

กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน เพื่อจัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษา ทำในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับ ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง ค่าเดินทาง 100 บาท พร้อมกับอาหารกลางวัน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยตนเองได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMFxv-UPPHtOMko4C6Ez3j3KQjqltl7EjYoCCQ8WOdgT8Z8A/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวฯ โทร.02-665-3777 ต่อ 6964

 

 

บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง!!

บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทยูนิเวอร์สกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจทางด้านโลจีสติกส์มานานกว่า20 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านโลจีส์ติกส์จึงได้นำระบบและอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยระบบดาวเทียม GPS ที่ดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับมาแล้วทั่วโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า NOVATEL WIRELESS และ โปรแกรมบริหารจัดการรถภายใต้
แบรนด์ FLEETIVITY
สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล เลขที่ 71/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์ : 02-884-8666 Email : ostbkk_hr@orientstar.co.th #งานหาคนคนหางาน


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าทีบัณฑิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น. และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” รวมทั้งวิธีการกรอกResume ยังไงให้เหมาะกับการสมัครงาน เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนเองต่อไป พร้อมกับกิจกรรมตลอดทั้งวันในงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ฟรีตลอดงานไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสารตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่ : ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-6653777 ต่อ 6964,6053
***(นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 06.30 – 07.30 น.)***

แนวปฏิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

อาจารย์กำกับแถวสามารถดูได้ที่นี่ vvv

บัณฑิตสามารถดูได้ที่นี่ vvv

แหล่งที่มาวิดีโอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408