ประกาศรับสมัครด่วน!! สำหรับนักศึกษา

กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน เพื่อจัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษา ทำในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับ ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง ค่าเดินทาง 100 บาท พร้อมกับอาหารกลางวัน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยตนเองได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMFxv-UPPHtOMko4C6Ez3j3KQjqltl7EjYoCCQ8WOdgT8Z8A/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวฯ โทร.02-665-3777 ต่อ 6964

 

 

บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง!!

บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทยูนิเวอร์สกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจทางด้านโลจีสติกส์มานานกว่า20 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านโลจีส์ติกส์จึงได้นำระบบและอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยระบบดาวเทียม GPS ที่ดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับมาแล้วทั่วโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า NOVATEL WIRELESS และ โปรแกรมบริหารจัดการรถภายใต้
แบรนด์ FLEETIVITY
สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล เลขที่ 71/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์ : 02-884-8666 Email : ostbkk_hr@orientstar.co.th #งานหาคนคนหางาน


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าทีบัณฑิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น. และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” รวมทั้งวิธีการกรอกResume ยังไงให้เหมาะกับการสมัครงาน เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนเองต่อไป พร้อมกับกิจกรรมตลอดทั้งวันในงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ฟรีตลอดงานไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสารตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่ : ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-6653777 ต่อ 6964,6053
***(นักศึกษาลงทะเบียนเวลา 06.30 – 07.30 น.)***

แนวปฏิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

อาจารย์กำกับแถวสามารถดูได้ที่นี่ vvv

บัณฑิตสามารถดูได้ที่นี่ vvv

แหล่งที่มาวิดีโอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408

เปิดให้บริการแล้ว!! ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และจึงได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษา จัดให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ มีความกล้าแสดงออก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ การมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และการเข้าสังคม เช่น การใช้ชีวิต การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดด้านอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964 และ 02-665-3754

ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2559 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/เรียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง!

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม หรือบันทึกภาพหน้าจอ (capture) หน้าใบยืนยันการกรอกข้อมูลเรียบร้อย และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

2. เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา หรือศึกษาต่อ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา2559
ผ่านรับบออนไลน์ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน หรือบันทึกภาพหน้าจอ (capture) หน้าใบยืนยันการกรอกข้อมูลเรียบร้อย และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(กองพัฒนานักศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053
หรือหากพบปัญหาการกรอกข้อมูล ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรือemail : software@rmutp.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม : หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตในการตอบแบบสอบถาม

เปิดรับสมัคร RMUTP FRESHMEN 2017!! 9 – 16 สิงหาคม 2560 นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประกวดดาว – เดือน Freshmen ระดับมหาวิทยาลัย เตรียมคัดเลือกน้องใหม่ ผู้มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ภายใต้แนวความคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” เฟ้นหา หนุ่มหล่อ – สาวสวย จาก 9 คณะ ทำหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดใน “ล้านนาเกมส์” ต้นปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาจาก 9 คณะ เพื่อคัดเลือกเป็น Boy&Girl Freshmen/Miss Season Award/Miss Congeniality/Miss Jumbo Queen RMUTP 2017” ภายใต้แนวความคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ล้านนาเกมส์” ครั้งที่ 34

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ หรืองานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook Fanpage

กองประกวดกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

         คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1. Boy Freshmen RMUTP 2017

 • เพศชาย
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 170 เซนติเมตร
 • ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันรหัส 60 เท่านั้น

2. Girl Freshmen RMUTP 2017

 • เพศหญิง
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันรหัส 60 เท่านั้น

3. Miss Season Award RMUTP 2017

 • เพศทางเลือก
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่จำกัด
 • ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันรหัส 60 เท่านั้น

4. Miss Congeniality Award RMUTP 2017

 • เพศทางเลือก
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดี
 • ส่วนสูงไม่ตำกว่า 170 เซนติเมตร
 • นักศึกษาปัจจุบันปีใดก็ได้

5. Miss Jumbo Queen Award RMUTP 2017

 • เพศทางเลือก
 • มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดีสมส่วน
 • ส่วนสูงไม่จำกัด น้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป
 • นักศึกษาปัจจุบันปีใดก็ได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร Freshmen RMUTP 2017

 1. คุณธีรพล ชมชื่น (พี่เอ็ม) โทร.062-1954328
 2. คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง (พี่ลิลลี่) โทร. 097-1131497
 3. งานกิจกรรมฯ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6508

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ :

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมการสมัคร การประกวด และฝึกซ้อมการประกวด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ประเภทพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

 

ข่าวการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ” Phranakhon Katakorn 2017 “

ประกาศ! สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำ, ความกล้าแสดงออก, การมีระเบียบวินัย, การตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ เป็นต้น

หากนักศึกษาสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
ใบสมัครคัดเลือกพระนครคฑากร 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6508 หรือ
คุณธีรพล ชมชื่น โทร. 062-195-4328 และคุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง โทร. 097-113-1497

ข่าวดี…บริษัท แลคตาซอย จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสัมพันธ์ ด่วน!!

ตำนานของนมถั่วเหลืองคุณภาพที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 34 ปี

ในปี พ.ศ. 2493 คุณวิริยะ จิรพัฒนกุล ผู้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วน เกียงฮั้ว จำกัด เริ่มธุรกิจจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำอัดลม รสส้ม และกลิ่นสละ ตรา แฮปปี้และ ดับเบิ้ลแฮปปี้ ส่งขายให้กับค่ายทหารญี่ปุ่น และตลาดเยาวราชในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อมาได้ลิขสิทธ์ให้เป็นผู้ผลิตน้ำอัดลมต่างประเทศ ตรา คิกคาปู้ จากประเทศ แคนาดา และ ตรา คิงคิส ตรา คอสโค จากสหรัฐอเมริกา จนเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Download : แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6409
หรือกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053