กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา […]

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา และการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาออนไลน์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา และการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 […]

การบริการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการให้คำปรึกษา การบริการให้คำปรึกษา เป็นการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านการเรียนส่วนตัวและสังคม […]