แจ้งการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ด่วน !! เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองยังคงว้าวุ้น […]

เก็บตกภาพพิธีเปิด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์” ประจำปี 2557

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 ” […]