มทร.พระนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม…การจัดเก็บชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา” และการเตรียมความพร้อมในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านกีฬา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร(Transcirpt Activity), ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ […]

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563 เน้นการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลัก “ความจริง ถูกต้อง ยุติธรรม และประโยชน์ส่วนรวม”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ […]

ขอแสดงความยินดีกับทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร สร้างชื่อเสียงทำสถิติคะแนนได้ดีเยี่ยม คว้ารางวัลในการแข่งขัน MSU Ballroom Dance Night Party 2019

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]