โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”
วันที่ 26 พ.ย. – 8 ธ.ค. 61
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”

กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำรองที่นั่งกิจกรรมพี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช

** โปรดจำลำดับที่ เพื่อแจ้งรับบัตรหน้างาน **

** โปรดจำลำดับที่ เพื่อแจ้งรับบัตรหน้างาน **

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล
วันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 61

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมเชียร์และสนับสนุนทุนการแข่งขัน China world Fashion Design Contest 2018 หลังนักศึกษาคณะสิ่งทอฯ ผ่านด่าน จาก 200 ทีม สู่ 20 ทีม และเข้ารอบชิง 10 ทีมสุดท้าย หวังปั้นดีไซน์เนอร์ไทยรุ่นใหม่สู่ตลาดสากล (ITFD GO INTER)

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมเชียร์และสนับสนุนทุนการแข่งขัน China world Fashion Design Contest 2018 หลังนักศึกษาคณะสิ่งทอฯ ผ่านด่าน จาก 200 ทีม สู่ 20 ทีม และเข้ารอบชิง 10 ทีมสุดท้าย หวังปั้นดีไซน์เนอร์ไทยรุ่นใหม่สู่ตลาดสากล (ITFD GO INTER)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในการมอบทุนสนับสนุนการแข่งขัน China world Fashion Design Contest 2018 ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางสาวสโรชา หัตถกรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา อ.นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ในการมอบทุนสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 2 ทีม ทีมละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่

1. ทีมที่ 1 Power Puff Girls Ohh Lala ชื่อผลงาน “ปลาตะเพียนอยุธยา” โดยมีสมาชิกประกอบด้วย นายธนากร ละดาห์ นายสิทธิโชค สิงห์ทอง และนายบุรินทร์ เบนอาซัน

2. ทีมที่ 2 พระนคร ชื่อผลงาน “ผีตาโขน” อินไทยแลนด์ โดยมีสมาชิก ประกอบด้วย นางสาวนัทธีรา ทรงเต๊ะ นายนฤเบศร์ สารชี และนายณรงค์เดช สุขเกษม

ผลงานของนักศึกษา ทั้ง 2 ทีม ผ่านเข้ารอบจาก 200 ทีม เข้ารอบ 20 ทีม และ 10 ทีมสุดท้าย นักศึกษาต้องจัดทำต้นแบบเพื่อนำเสนอชุดจริง ต่อคณะกรรมการ จำนวนทีมละ 2 ชุด รวมเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดสตรี 2 ชุด และชุดบุรุษ 2 ชุด

***ด่วน!!! วันสุดท้าย 5 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชวนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมโหวตให้กับทีมของ ม.ราชมงคลพระนคร เพื่อรับรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล 5000 บาท จากทีมงานประกวด …หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา กดโหวตกันให้รัวๆ โหวตกันเลย!!! โค้งสุดท้ายแล้ว

ทีม Power Puff Girls Ohh Lala
ผลงาน ปลาตะเพียนอยุธยา
โหวต>>> https://goo.gl/jzk48H

ทีม พระนคร
ผลงาน “ผีตาโขน” อินไทยแลนด์
โหวต>>> https://goo.gl/s6vAMF

รายละเอียดการโหวต https://goo.gl/nBFRBG

#ChinaWorld #FashionDesignContest2018 #PopularVote #ทีมที่คุณชอบ #ลุ้นเงินรางวัล

ที่มา : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น / กองทุนพัฒนานักศึกษา / กองพัฒนานักศึกษา / ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เปิดรับสมัคร น.ศ.ทุน-โควตา ศิลปะการแสดง หรือดนตรี TCAS รอบ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ (คุณเสือ) อาคาร 1 ชั้น 2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323 มือถือ 0957419288 กรุณา Add ID LINE เพื่อประสานงาน 0957419288

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก!!!
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น
ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ
และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ
ระบบ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร