ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมเชียร์และสนับสนุนทุนการแข่งขัน China world Fashion Design Contest 2018 หลังนักศึกษาคณะสิ่งทอฯ ผ่านด่าน จาก 200 ทีม สู่ 20 ทีม และเข้ารอบชิง 10 ทีมสุดท้าย หวังปั้นดีไซน์เนอร์ไทยรุ่นใหม่สู่ตลาดสากล (ITFD GO INTER)

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมเชียร์และสนับสนุนทุนการแข่งขัน China world Fashion Design Contest 2018 หลังนักศึกษาคณะสิ่งทอฯ ผ่านด่าน จาก 200 ทีม สู่ 20 ทีม และเข้ารอบชิง 10 ทีมสุดท้าย หวังปั้นดีไซน์เนอร์ไทยรุ่นใหม่สู่ตลาดสากล (ITFD GO INTER)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในการมอบทุนสนับสนุนการแข่งขัน China world Fashion Design Contest 2018 ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางสาวสโรชา หัตถกรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา อ.นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ในการมอบทุนสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 2 ทีม ทีมละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่

1. ทีมที่ 1 Power Puff Girls Ohh Lala ชื่อผลงาน “ปลาตะเพียนอยุธยา” โดยมีสมาชิกประกอบด้วย นายธนากร ละดาห์ นายสิทธิโชค สิงห์ทอง และนายบุรินทร์ เบนอาซัน

2. ทีมที่ 2 พระนคร ชื่อผลงาน “ผีตาโขน” อินไทยแลนด์ โดยมีสมาชิก ประกอบด้วย นางสาวนัทธีรา ทรงเต๊ะ นายนฤเบศร์ สารชี และนายณรงค์เดช สุขเกษม

ผลงานของนักศึกษา ทั้ง 2 ทีม ผ่านเข้ารอบจาก 200 ทีม เข้ารอบ 20 ทีม และ 10 ทีมสุดท้าย นักศึกษาต้องจัดทำต้นแบบเพื่อนำเสนอชุดจริง ต่อคณะกรรมการ จำนวนทีมละ 2 ชุด รวมเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดสตรี 2 ชุด และชุดบุรุษ 2 ชุด

***ด่วน!!! วันสุดท้าย 5 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชวนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมโหวตให้กับทีมของ ม.ราชมงคลพระนคร เพื่อรับรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล 5000 บาท จากทีมงานประกวด …หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา กดโหวตกันให้รัวๆ โหวตกันเลย!!! โค้งสุดท้ายแล้ว

ทีม Power Puff Girls Ohh Lala
ผลงาน ปลาตะเพียนอยุธยา
โหวต>>> https://goo.gl/jzk48H

ทีม พระนคร
ผลงาน “ผีตาโขน” อินไทยแลนด์
โหวต>>> https://goo.gl/s6vAMF

รายละเอียดการโหวต https://goo.gl/nBFRBG

#ChinaWorld #FashionDesignContest2018 #PopularVote #ทีมที่คุณชอบ #ลุ้นเงินรางวัล

ที่มา : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น / กองทุนพัฒนานักศึกษา / กองพัฒนานักศึกษา / ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เปิดรับสมัคร น.ศ.ทุน-โควตา ศิลปะการแสดง หรือดนตรี TCAS รอบ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ (คุณเสือ) อาคาร 1 ชั้น 2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323 มือถือ 0957419288 กรุณา Add ID LINE เพื่อประสานงาน 0957419288

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก!!!
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น
ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ
และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ
ระบบ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

คู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

คู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

FlowChart การปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมในโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมในโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3777 ต่อ 6507
(รบกวนนักศึกษาที่ีรายชื่อ แอด QR code
กลุ่มนักศึกษาสมัครโครงการเพชร 14 ด้วยนะคะ)

ประกาศด่วน!!!! ขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ”ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ประกาศด่วน!!!! ขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” เพื่อจัดหางานในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล เป็น ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งนักศึกษาอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทางผู้จัดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

รับสมัครนักศึกษาโควตา TCAS รอบ 1/2 ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี

รับสมัครนักศึกษาโควตา TCAS รอบ 1/2
ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
กรอกใบสมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-18.30 น.

*นักศึกษาเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อม Portfolio
ศิลปะการแสดง เสื้อนักเรียน โจงกระเบน หรือชุดการแสดง | ดนตรี ชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์ดนตรี

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6323 ID Line : 0957419288
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1

รับสมัครด่วน!!! นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย “งานประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

รับสมัครด่วน!!! นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย

“งานประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 (นักศึกษาสามารถเลือกลงวันที่สะดวกได้) นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม วันละ 3 ชั่วโมง เป็นการช่วยงานเอกสาร ต้อนรับแขก รวมถึงการจัดโต๊ะจัดพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติม 026653777 ต่อ 6507
รับสมัครถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นี้นะคะ

              สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1MFQKs2TJO_uksVdp6Xtw5yCX-qFNF7VhKIIfQkm4D_w/viewform?edit_requested=true

เปิดรับสมัครแล้ว “โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14”

เปิดรับสมัครแล้ว “โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา
“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14”

สำหรับนักศึกษาที่อยากจะเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะน้องๆที่รอโครงการเปิดรับสมัครอยู่ ตอนนี้เปิดแล้วนะ 22 มกราคม –
14 กุมภาพันธ์ 2561 เข้ามาสมัครกันได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
– เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย
– คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
– ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี
– มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
– สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด
นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ใบสมัครโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14
*** อย่าลืมให้อาจารย์เซ็นรับรองมานะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507 (พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา/พี่จิง)