หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพระราชทานในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 (ช่วงเช้า)

หมายเหตุ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ภายหลังจากวันที่สภาอนุมัติปริญญา และมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยน “คำนำหน้านาม” ในการขานนามบัณฑิต รวมทั้งบัณฑิตตกค้างที่ยังไม่ได้ติดต่อขอดำเนินการเข้ารับ ปริญญา และต้องการที่จะเข้ารับในปี2560 สามารถสอบถามรายละเอียดและ/หรือ ติดต่อยื่นแบบคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม ” การประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ” โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ตัวแทนกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวแทนบุคลากร ๙ คณะ หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ข่าวดี…สำหรับออเจ้า! ที่ขี้เมื่อย… นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ กลับมาอีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของ…ออเจ้า!

ข่าวดี…สำหรับออเจ้า! ที่ขี้เมื่อย…

นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ กลับมาอีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของ…ออเจ้า!

จากความสำเร็จในโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทยเพื่อผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทำเอาผู้เข้าร่วมโครงการติดใจฝีมือการนวดกดจุดโดยคณะนักเรียนในโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ภายใต้การดูแลของคุณหมอนิกรณ์ จันทร์แสง และคุณจูน กังวาลนวกุล จากบริษัทกระจกไทยอาซาฮี ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จึงกำหนดจัดกิจกรรม บริการนวดกดจุดเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันอังคารที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยแต่ละวัน จะมีการแบ่งรอบการนวด ออกเป็นรอบละสามท่าน วันละสามรอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 …วันละ 3 รอบ

– 09.30-11.00 น.

– 11.00-12.30 น.

– 13.30-15.00 น.

วันที่ 26 เมษายน 2561 ให้บริการช่วงเช้าจำนวน 2 รอบ คือ

– 09.30-11.00 น.

– 11.00-12.30 น.

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองรอบของการนวดได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร โทร. 02 665 3760 ต่อ 6236 (ขอสาย คุณนวลพรรณ จำปาเทศ)

หมายเหตุ : – ผู้รับบริการการนวด สามารถร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษา แก่นักเรียนที่ให้บริการนวดกดจุดได้ ตามที่เห็นสมควร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมชุดกางเกง ที่สวมใส่สบาย เพื่อความสะดวกในการนวดกดจุด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Get well soon… ขอให้ท่าน ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สุขภาพแข็งแรงจากการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบโดยเร็ว…

Get well soon…

ขอให้ท่าน ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สุขภาพแข็งแรงจากการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบโดยเร็ว…

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ในนามประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและเจ็บป่วย แด่ นางประดิษฐา นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ที่เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการนี้ ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมมอบกระเช้าผลไม้ และแจกันดอกไม้ เยี่ยม-เป็นกำลังใจในโอกาสเดียวกัน โดยขณะนี้ ท่านผอ.ประดิษฐา ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

จักรยานเสือภูเขา ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ สนามแรก…นักปั่นจากราชมงคลพระนคร เก็บแต้มรั้งที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขัน กว่า 400 ราย

จักรยานเสือภูเขา ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ สนามแรก…นักปั่นจากราชมงคลพระนคร เก็บแต้มรั้งที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขัน กว่า 400 ราย

ว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ ฐานะ ผู้จัดการทีมจักรยาน มทร.พระนคร รายงานผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Sport Tourism Bike 4 All

“ใจเกินร้อย” ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 สนามที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีนักปั่นหน้าใหม่เข้าร่วมชิงชัย มากกว่า 400 คน โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และพลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธี

ในการนี้ ทีมจักรยานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยคือ นายรณกฤต มั่นเที่ยง นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สามารถคว้าคะแนนสะสมอันดับ 8 และลุ้นเก็บสะสมคะแนนอีก 3 สนาม รวมทั้งหมด 4 สนาม ขณะนี้ถือว่า ยังมีความหวังในการคว้าแชมป์ประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ติดตามผลการแข่งขันในสนามต่อไป และร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ “นักปั่นจักรยาน ทีมราชมงคลพระนคร”

ที่มา : ผู้จัดการทีมกีฬาจักรยาน ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า…นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การดูแลร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติ

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า…นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การดูแลร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ ตามวิถีแพทย์แผนไทย… โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในนามคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เข้าร่วมโครงการกว่า 40 ท่าน เริ่มต้นบทเรียน ด้วยการเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพก่อนป่วย โดยได้รับความรู้จากคุณหมอนิกรณ์ จันทร์แสง แพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ บรรยายในหัวข้อสุขภาพกาย…สำคัญไฉน ให้ความรู้ในการดูแลร่างกายแบบองค์รวมก่อนป่วย ทั้งในวัยทำงาน และวัยเกษียณ ผ่านการเลือกรับประทานอาหาร และเรียนรู้ประโยชน์ของพืชพื้นบ้านของไทยที่สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน ที่มีฤทธิ์เป็นยา มีสรรพคุณบรรเทาอาการป่วยและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย แบบง่ายๆ

จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่องการบรรเทาอาการป่วย ด้วยการกดจุด เริ่มจากการเรียนรู้แนวแล่นประธานทั้งสิบ ที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และการกดจุดตามแนวแล่นนี้ สามารถช่วยบรรเทาอาการป่วยต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในหมู่คนทำงานออฟฟิศ อย่างกลุ่มอาการ”ออฟฟิศซินโดรม” ที่มักมีความตึงของกล้ามเนื้อสูง เนื่องจากการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ทำให้หันคอได้ไม่สุด ยกแขนสูงลำบาก ปวดสะโพก สายตาล้า หรือในผู้อาวุโสที่มีการเคลื่อนไหวน้อยลง การกดจุดตามแนวแล่นประธาน ก็สามารถช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นได้เช่นกัน

ภายหลังรับประทานอาหารกลางวัน “เมนูเพื่อสุขภาพ” ในช่วงกลางวันแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้รับการนวดกดจุดผ่อนคลายอาการต่าง ๆ โดยนักเรียนในโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ภายใต้การดูแลของคุณหมอนิกรณ์ และคุณจูน กังวาลนวกุล จากบริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นการนวดกดจุดคอ บ่า ไหล่ และการนวดกดจุดช่วงล่าง เพื่อผ่อนคลายอาการป่วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรรุ่นจิ๋วเพื่อนำไปถ่ายทอด พัฒนาต่อไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งหวังให้บุคลากรวัยทำงานและสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองก่อนป่วย ผ่านการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และเรียนรู้วิธีการบรรเทาอาการป่วยด้วยการนวดกดจุด ดูแลสุขภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากร ทั้งในวัยทำงาน และวัยหลังเกษียณ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต เป็นลำดับต่อไป

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญตามนโยบาย ทปอ.พลัสพลัส(++) “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” เชิดชู “ครูช่าง…มทร.พระนคร” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคม “ตรวจเช็ครถก่อนใช้ : ครุศาสตร์จิตอาสา”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญตามนโยบาย ทปอ.พลัสพลัส(++) “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” เชิดชู “ครูช่าง…มทร.พระนคร” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคม “ตรวจเช็ครถก่อนใช้ : ครุศาสตร์จิตอาสา”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” ตรวจเช็ครถก่อนใช้ : ครุศาสตร์จิตอาสา ที่มาของโครงการ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติการรวมพลังในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย ทปอ.++ (พลัสพลัส) ด้วยการผนึกสถาบันการศึกษาทั้งหมดของประเทศไทย เพื่อยกระดับประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาแบบกระจายไปให้รอบด้าน ด้วยการเข้าช่วยเหลือสังคม และกำหนดจัดทำโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เพื่อแสดงพลังสามัคคีของสถาบันการศึกษา

ในการนี้ สำหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ดำเนินการภายใต้แคมเปญ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” มหาวิทยาลัยได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ การออกแบบจัดทำป้ายร้านค้าให้ชุมชน การฝึกอบรมตกแต่งกระเป๋าพอเพียง ลดโลกร้อน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การทำอาหาร-ขนมไทย เบเกอรี่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบอัญมณีในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมล่าสุด “กิจกรรมครุศาสตร์จิตอาสา : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน ได้แก่ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังฯ นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน “ครุศาสตร์จิตอาสา” นำทีมโดยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย เหมาะใจ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนั้น ยังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยในภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการ กำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. มีพิธีเปิดในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากทีมช่างยนต์ จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย เหมาะใจ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล : หัวหน้าทีมช่าง และนักศึกษา จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ นายอภินันท์ ปัญญาคำ นายยุทธเดช คำเพชร นายคนิน ผลวิเศษ นายภูมินทร์ สาโรวาท นายอภิวชญ์ กลกานนท์ นายสหรัฐ อิ่มเต็ม นายสราวุฒิ รูปัน นายคมกริช นันเสนา นายศรายุทธ ปิตานุวัฒน์ และนายศุภฤกษ์ พรมจาด เปิดให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนตลาดเทเวศร์ ตลาดเทวราช ชุมชนโชติเวช ชุมชนวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ด้วยการให้บริการด้านวิชาชีพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟรี! พร้อมตรวจเช็คระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลอดทั้งวัน โดยมีผู้เข้ารับบริการเป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คัน และรถยนต์ จำนวน 10 คัน รวม 45 คัน

ด้านชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้จัดชุดการแสดง ในพิธีเปิดนี้ด้วย การแสดงชุด “จตุรถิ่นไทยร่วมใจจิตอาสา” เป็นการแสดงร้อยเรียงเรื่องราวจิตอาสาจากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย แสดงออกมาในรูปของนาฏกรรมร่วมสมัย เพื่อสื่อให้เห็นถึงจิตวิญญาณของผู้ที่มีจิตอาสาที่จะร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 10 และรวมตัวกันทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับท่านใดสนใจการแสดงในงานพิธีต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.081 859 7579 หรือ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

อนึ่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิต “ครูช่าง” แห่งแรกของประเทศไทย จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ทั้งนี้ “กิจกรรมจิตอาสาทุกๆ กิจกรรม นับเป็นกิจกรรมที่ดี สามารถพัฒนาจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงเป็นกำไรชีวิต มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงบนความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของผู้เข้ารับบริการ และเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง “กิจกรรมจิตอาสา” จึงนับเป็นการพัฒนาว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของนักศึกษาของ ม.ราชมงคลพระนคร ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” เหนือสิ่งอื่นใด การทำประโยชน์แก่ส่วนรวมจะกล่อมเกลาจิตใจ ทำให้นักศึกษารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ มีเมตตา กรุณา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นกระบวนการในการพัฒนาคนด้วยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในสากล ถึงผลลัพธ์เชิงบวก อันเป็นแนวทางการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเข้าใจและสงบสันติสุข”… รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี … กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

“ครุศาสตร์จิตอาสา มทร.พระนคร” จัดโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน…ดึงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” ให้บริการชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

“ครุศาสตร์จิตอาสา มทร.พระนคร” จัดโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน…ดึงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” ให้บริการชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ประกาศข่าวดี! นักศึกษา มทร.พระนคร ที่สนใจมาร่วมงาน “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” ตรวจเช็ครถก่อนใช้ : ครุศาสตร์จิตอาสา …จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมฯ บัณฑิตพึงประสงค์ รวม 5 ชั่วโมงกิจกรรม เพียงเข้าร่วมพิธีเปิด เวลา 9.00 น. (รับ 3 ชั่วโมงฯ) และถ้าหากนำรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์ มารับบริการตรวจสภาพหรือซ่อม…ฟรี ! (ลงทะเบียน 08.30 – 9.00 น. รับพิเศษเพิ่มอีก 2 ชั่วโมงกิจกรรม)

โปรดเตรียมบัตรนักศึกษาเพื่อแจ้งขอใช้บริการ และรับชั่วโมงกิจกรรมได้กันทุกคนนะ…ออเจ้า!!!

สำหรับนักศึกษาจิตอาสาที่ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ในการให้บริการชุมชน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน 10 ชั่วโมงกิจกรรม จากมหาวิทยาลัย โปรดลงชื่อกับอาจารย์ที่กำกับดูแล (ได้มาก เพราะลงมือลงแรง เหนื่อยทั้งวัน!)

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

โชว์ผลงานชิ้นแรกของการเป็นนักศึกษา มทร.พระนคร อย่างสวยงาม

โชว์ผลงานชิ้นแรกของการเป็นนักศึกษา มทร.พระนคร อย่างสวยงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ

เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้

เปิดเผยว่า จากที่นายกิตติชัย แจ้งข่าว หรือ เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว นักศึกษาใหม่ มทร.พระนคร ขึ้นชกมวยไทยในรายการ true 4 U มวยมันส์วันศุกร์ โดยขึ้นชก เป็นคู่เอก กับ จอมราชันย์ แบงค์ยูโร

ผลการชกเพชรเก่งชนะน็อกในยกที่ 3 ด้วยแม่ไม้มวยไทยศอกสั้นส่งคู่ชกลงไปนอนหมดทางสู้ รับค่าเหนื่อยเบา ๆ 60,000 บาท. ถือเป็นชัยชนะที่สวยงามในสังเวียนมวยไทย

สำหรับเพชรเก่ง เป็นนักกีฬามวยไทยที่มีความสามารถสูงคนหนึ่งในวงการมวยไทยในขณะนี้ และรักในการเรียนอย่างมาก จึงสมัครเรียนในโคต้า นักกีฬาของ มทร.พระนคร ซึ่งคาดว่า เพชรเก่ง จะเป็นกำลังสำคัญใน ชมรมกีฬาต่อสู้ต่อไปในการแข่งขันกีฬามวยไทย มวยสากลที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า!..มานวดเพื่อสุขภาพกันไม๊เจ้าคะ…

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า!..มานวดเพื่อสุขภาพกันไม๊เจ้าคะ…

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทย์แผนไทย และร่วมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพก่อนป่วย พร้อมผ่อนคลายเส้นสายด้วยการนวดแบบ “กดจุด” บำบัดอาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร