ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการแสดงวิพิธทัศนา “สืบนาฏสานศิลป์” ครั้งที่ 4 บริการชุมชนตลาดน้ำตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการแสดงวิพิธทัศนา “สืบนาฏสานศิลป์” ครั้งที่ 4 บริการชุมชนตลาดน้ำตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ชมรมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชูชาติ สุวรรณนที ผอ.เขตตลิ่งชัน เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาบรมครูทางนาฏศิลป์และดนตรี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการวางพวงมาลัยบูชาบรมครู พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ อ.ที่ปรึกษาชมรมฯ วิทยากรชมรมฯ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย นายณรัช เกษมมงคลธาดา ประธานชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกลุ่มที่ปรึกษาชมรมฯ วิทยากรพิเศษ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม “ดีเด่น” สาขานาฏศิลป์ไทย กลุ่มคณะกรรมการชมรมฯ ปีการศึกษา 2561 และผู้สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานของชมรมฯ ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน และประชาคมตลาดน้ำได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการแสดงที่จัดขึ้น ได้แก่ เปิดวงโปงลาง ระบำเภรีเอกราช ฟ้อนผางประทีป ระบำชนไก่ ระบำนางโจ๊ก เซิ้งกะโป๋ ลีลาศเพลินใจ 2 จังหวะ และดนตรีลูกทุ่งคู่ไทย 10 เพลง

นอกจากนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยร่วมกับกิจกรรมชมรมฯ ด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจการแสดงในงานต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.นเรศ กันธะวงค์ อ.ที่ปรึกษาชมรมฯ โทรศัพท์ 026653555 ต่อ 1224

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดงฯ ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Congratulations!!!เด็กคหกรรม & นักกีฬาเปตอง มทร.พระนคร สวมเสื้อการท่าเรือ ซิวตำแหน่ง”รองแชมป์ประเทศไทย” จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 100 ทีม ทั่วประเทศ

Congratulations!!!

เด็กคหกรรม & นักกีฬาเปตอง มทร.พระนคร สวมเสื้อการท่าเรือ ซิวตำแหน่ง”รองแชมป์ประเทศไทย” จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 100 ทีม ทั่วประเทศ

ส.ต.วรเมธ สิงห์แก้ว ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองและกีฬาลอนโบวล์ส ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า

การแข่งขันเปตอง รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ทางชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร ได้ส่งนักกีฬาเปตองหญิง มทร.พระนคร เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ในสังกัดการท่าเรือ แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ จังหวัดระยอง

ผลปรากฏว่า นางสาวเบญจมาศ ดีขำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเป็นนักกีฬาเปตอง ทุน 100% จาก มทร.พระนคร ได้รับรางวัลรองแชมป์ประเทศไทย โดยคู่ชิงชนะเลิศ พบกับทีมจากกองทัพอากาศ ซึ่งมีดีกรี “แชมป์โลกเปตอง”

***ผลงานชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร โดยมี ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ ประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นประธานที่ปรึกษาชมรม ทีมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ประกอบด้วย ส.ต.วรเมธ สิงห์แก้ว นายอชิญพัฒน์ พิมพ์สัน และนายสดายุ สวนกระท้อน โดยมีนายไตรวุฒิ วุฒิสอน กองพัฒนานักศึกษา เป็น ผจก.ทีม

ที่มา : ชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร

ประชาสัมพันธ์ วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ ๗ เม.ย.๖๒

ประชาสัมพันธ์ วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ ๗ เม.ย.๖๒ นี้ครับ ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน มีชั่วโมงกิจกรรมฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3 ชม.กิจกรรม ครับ ^_^

 

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสงกรานต์ มทร.พระนคร

ขอเชิญนักศึกษา มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ มทร.พระนคร วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 07.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

– นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

– พิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์และมาเข้าร่วมกิจกรรม รับ AT Code ชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/199HLg5vCnWu9JEp6

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเสวนาและชมละคร “ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ”

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเสวนาและชมละคร “ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ”

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและชม”ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ” ต้นแบบทางการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 และ Black Box Theatre โรงละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเข้าร่วมเสวนาถอดบทเรียนจากละครเพลงกลางอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในหัวข้อ ความสำเร็จ : เรื่องของเรา การมีส่วนร่วมของชุมชน วัด และสถาบันการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนมิติทางสังคมและวัฒนธรรม อุปสรรค์ ปัญหา : ความจริงทางวัฒนธรรม พื้นที่ และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และ แนวทางและการสนับสนุนศิลปะการแสดงใน 4 ด้านมิติ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศ และชมละครดังกล่าวด้วย

 

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา และ ชมรมศิลปะการแสดง กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนานักศึกษาราชมงคลพระนคร “RMUTP Young Generation”

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนานักศึกษาราชมงคลพระนคร “RMUTP Young Generation”
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright Student “RMUTP Young Generation” โดยมี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 4201 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักศึกษาในโครงการเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป
 
ทั้งนี้ นักศึกษาในโครงการจะได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพระดับสากลสู่การเป็นผู้นำนักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม ภาวะผู้นำ จิตอาสา ตลอดจนการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 33 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
 
ที่มา ภาพและข่าว : กองสื่อสารองค์กร และกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยตลอดปี 2561 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาถือกล่องรับบริจาค เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในหน่วยงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 10 แห่ง และตามชุมชนกว่า 60 จังหวัด โดยการถือกล่องรับบริจาค จำนวน 2 ครั้ง คือช่วงเดือน กรกฎาคม และเดือนธันวาคม 2561 ร่วมเงินบริจาคกว่าห้าแสนบาท

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข่าว : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียน 7.00 –  8.00 น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 – 12.00 น.

จองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 14.00 น.

 

หมายเหตุ : รับ AT CODE ภายในห้องประชุม 1.กรอกรหัส 2.ทำแบบสอบถาม รับทันที 4 ชั่วโมงกิจกรรม หากมีปัญหาการลงทะเบียนให้ติดต่อภายในงานเท่านั้น!!! ไม่รับผิดชอบในกรณีลงทะเบียนวันอื่น

 

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

#RMUTP2019

#ไม่มาพลาดอย่างแรง1ปีมีครั้งเดียว!!!

โครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชน

 

โครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ โดยได้นำนักศึกษาจากทั้ง 3 สาขาวิชาเข้าร่วมในโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ทางชุมชนต้องการให้ทางคณะได้ช่วยเหลือ โดยสามารถแบ่งเป็นการอบรมตามสาขาวิชาได้ดังนี้

  1. สาชาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่น สู่การเป็นของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว โดยมีการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของพื้นถิ่นมาใช้

2.สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ได้อบรมในหลักสูตรของการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม และการสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน

  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ดำเนินการอบรมและจัดทำต้นแบบของแผนที่ชุมชนเพื่อรองรับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนที่เข้าในโครงการ

โดยการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ “อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ” บ้านวังตะเคียน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ม.ราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากทั้ง 9 คณะเข้าร่วม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรม อาทิ การทำผ้ามัดย้อม ดูแมลงกลางคืนหลากหลาย ศึกษาดูดาว เดินชมป่าไพร ชิมพืชป่ากินได้ตามฤดูกาล

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข่าว :  กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร