ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบาย “วิชาการนำ – กิจกรรมเสริม” โดดเด่นทั้งวิชาการ/วิชาชีพ ควบคู่ไปกับกิจการนักศึกษา ที่สร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน ร่วมสร้างสรรค์ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมรับใช้สังคม…อย่างแท้จริง!!!

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร

ชูนโยบาย “วิชาการนำ – กิจกรรมเสริม” โดดเด่นทั้งวิชาการ/วิชาชีพ ควบคู่ไปกับกิจการนักศึกษา ที่สร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน ร่วมสร้างสรรค์ปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมรับใช้สังคม…อย่างแท้จริง!!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย / ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ/วิชาชีพ ด้วยการคว้ารางวัลประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกายชายยอดเยี่ยม ในเวทีการประกวด SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS 2018 ซึ่งจัดประกวดไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา โดยสิทธิพงษ์ จรัสแสง และปฤษฎี สัตยรังษี นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในนามทีม D.Z ที่มาพร้อมผลงานชุดแต่งกายที่มุ่งสะท้อนปัญหาขยะในท้องทะเลและมลพิษในสิ่งแวดล้อม เอาชนะใจกรรมการจนคว้ารางวัลเครื่องแต่งกายชายยอดเยี่ยมไปได้ในที่สุด ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ได้มอบเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา ให้แก่ทีม D.Z เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้ เบื้องหลังความสำเร็จ…โดยทีมที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ และอาจารย์จรัญพิมพ์ วังเย็น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น …นับเป็นความสำเร็จในด้านวิชาการ/วิชาชีพที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง…

ในขณะที่ผลงานด้านกิจการนักศึกษา “ทีมหมากล้อม ม.ราชมงคลพระนคร” ก็ทำผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย สมาชิกทีมหมากล้อมของ ม.ราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย นายชนาธิป อาจอาสา และนายจักรกฤษ เทียวมงคล จากคณะบริหารธุรกิจ และนายเปรม เทียวมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมคือ ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล และ รศ.รังสรรค์ อักษรชาติ

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย / ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Congratulations! 2 สาวงาม…ศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร คว้า 2 ใน 4 รางวัลพิเศษ จากเวทีสาวงามระดับชาติ Miss Universe THAILAND 2018 “ก้าวเข้าใกล้มงกุฏสุดยอดสาวสวย ที่สาวงามทั่วประเทศ…ต่างใฝ่ฝัน!!!”

 

Congratulations!

2 สาวงาม…ศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร คว้า 2 ใน 4 รางวัลพิเศษ จากเวทีสาวงามระดับชาติ Miss Universe THAILAND 2018 “ก้าวเข้าใกล้มงกุฏสุดยอดสาวสวย ที่สาวงามทั่วประเทศ…ต่างใฝ่ฝัน!!!”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล หรือ น้องโซ่ MUT 05 ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ กับตำแหน่ง Miss Best Skin by Eighteen รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมสายสะพายจาก Eighteen

และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ MUT 29 ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ…กับตำแหน่งมิสบิ้วตี้ เอเลแกนจ์ บาย น้ำดื่มสิงห์ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมสายสะพาย

โดยทั้ง 2 ตำแหน่งดังกล่าว เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับนางงามที่มีความสวยงาม เพียง 4 คนเท่านั้น! ส่งผลให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลายเป็น “2 ตัวเก็ง” ที่จะคว้ามงกุฏ Miss Universe THAILAND 2018 ซึ่งจะตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ในค่ำคืนของวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้

…..ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ น้องโซ่ MUT 05 และ น้องน่ารัก MUT 29 ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ในคืนพรุ่งนี้ เวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 33

 

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

คหกรรมศาสตร์…จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา “ ครั้งที่ 1/61

คหกรรมศาสตร์…จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา “ ครั้งที่ 1/61

“สะสมเสบียงบุญ”…กิจกรรมสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ท่านคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญหนุนนำพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม” โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลสำเร็จและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสะสมเสบียงบุญกันอย่างคับคั่ง

สำหรับ กิจกรรมในครั้งต่อไป กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.30 น. ณ บริเวณโถงทางเข้าอาคารใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร …ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน มาร่วม “สะสมเสบียงบุญ” ด้วยกันค่ะ

ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.hec.rmutp.ac.th

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018

 

Congratulations! เด็กคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร คว้ารางวัล “ออกแบบแต่งกายชายยอดเยี่ยม!!!”

Congratulations!

เด็กคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร คว้ารางวัล “ออกแบบแต่งกายชายยอดเยี่ยม!!!”

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม 3. D.Z (ดีซี) สิทธิพงษ์ จรัสแสง-ปฤษฎี สัตยรังษี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกายชายยอดเยี่ยม จากการประกวด fashion show Young Designer Awards 2018 จากแนวคิดในการออกแบบ คือการออกแบบจากปัญหาสังคมและสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาเรื่องขยะพลาสติก โดยได้ดึงเทรนด์ ปี 2018-2019 มาเป็นไกด์ในการออกแบบ เน้นสีแดง สีเทาเป็นหลัก และเล่าเรื่องผ่านสัญลักษณ์ นำความเป็นสตรี ป้ายสัญลักษณ์รณรงค์ต่างๆ มาใช้ประกอบ และนำ QR Code มาสกรีนลงบน เสื้อผ้าบางชุด ซึ่งสามารถใส่ร่วมกันได้ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนผ้าที่ใช้จะเป็น ผ้าคอตตอนสแปนเด็กซ์ ที่มีความยืดหยุ่น เทคนิค คือสีที่ใช้สกรีนเป็นสีเรืองแสง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา hall 100

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations! ทีมหมากล้อม ม.ราชมงคลพระนคร คว้าถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ในกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษา

Congratulations!

ทีมหมากล้อม ม.ราชมงคลพระนคร คว้าถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ในกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษา

ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล เปิดเผยว่า ทีมนักกีฬาหมากล้อม ประเภททีม 3 คน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 34 มหาวิทยาลัย โดยเริ่มทำการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 24 -28 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขัน ของ ทีม มทร.พระนคร มีดังนี้

รอบที่ 1 แพ้ ม.เกษตรศาสตร์

รอบที่ 2 ชนะ ม.ราชภัฎลำปาง

รอบที่ 3 ชนะ ม.หัวเฉียวฯ

รอบที่ 4 ชนะ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รอบที่ 5 ชนะ ม.ขอนแก่น

รอบที่ 6 ชนะ ม.แม่โจ้

รายชื่อนักกีฬา ประกอบด้วย นายชนาธิป อาจอาสา

คณะบริหารธุรกิจ นายจักรกฤษ เทียวมงคล คณะบริหารธุรกิจ และนายเปรม เทียวมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสมัครเป็นนักกีฬาหมากล้อม ติดต่อโดยตรงที่ ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล หรือ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์เทเวศร์ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ม.ราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ม.ราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะภาพ และ/หรือ คลิปกิจกรรมการรับน้อง & ร้องเพลงเชียร์ ดังนี้

1.โปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนโพสต์ และ แชร์ข้อมูล โดยขอให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อันอาจส่งผลต่อการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น คณะ และมหาวิทยาลัย

2.การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการโต้ตอบบทสนทนาต่างๆ ขอให้ใช้ภาษาที่สุภาพ เคารพสิทธิส่วนบุคคล และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นสำคัญ

3.ขอให้ทุกคณะกำกับดูแลกิจกรรมรับน้อง และร้องเพลงเชียร์ ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และอยู่ในขอบเขต ระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ และสำหรับนักศึกษา จะได้รับโทษตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

#I Love RMUTP

 

ม.ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบมากกว่าล้านบาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนขาดแคนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกิจกรรมมหาวิทยาลัย พร้อมแบ่งปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

ม.ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบมากกว่าล้านบาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนขาดแคนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือกิจกรรมมหาวิทยาลัย พร้อมแบ่งปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ในการนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนกิจกรรมดีเด่น และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 89 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,042,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ทุนเรียนดี จำนวน 32 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 430,000 เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น มีเกรดเฉลี่ยสะสมเป็นอันดับ 1 ของแต่ละชั้นปี ทั้ง 9 คณะ เป็นทุนแบบเงินรางวัล จำนวนทุนละ 10,000 บาท

2.ทุนกิจกรรมดีเด่น จำนวน 9 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท เป็นทุนที่จ่ายเป็นรางวัลและเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ มอบให้จำนวนทุนละ 10,000 บาท

3.ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทุน 48 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 632,000 บาท ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความลำบากในการใช้ชีวิต ทั้งในด้านความเป็นอยู่ และค่าเล่าเรียน มอบทุนให้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของปีการศึกษานั้นๆ

นอกจากนั้น ในปีนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับประเทศเพื่อนบ้าน “กัมพูชา” จำนวน 12 ทุน ได้แก่ ทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน โดยมอบผ่านผู้แทนรัฐบาลประเทศกัมพูชา คาดว่า จะมีนักเรียนกัมพูชาให้ความสนใจสมัครรับทุนนี้เป็นจำนวนมาก นับเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในดับสากลอีกทางหนึ่ง

อนึ่ง กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกองทุนที่สนับสนุนการดำเนินกิจการเกี่ยวกับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษากรณีที่ได้รับความเดือดร้อน หรือมีเหตุฉุกเฉิน และ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร

***นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้ง 3 ประเภท ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th หรือ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือสามารถติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : #งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร…เดินสายประชุมชี้แจงระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561.

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร…เดินสายประชุมชี้แจงระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561. https://www.facebook.com/812020515608679/posts/1332735400203852/

ม.ราชมงคลพระนคร ตามรอยพ่อ…ศึกษา”ศาสตร์แห่งพระราชา” นำนักศึกษา “ปล่อยเกาะ-เข้าป่า-หาอาหารกินเอง”

ม.ราชมงคลพระนคร ตามรอยพ่อ…ศึกษา”ศาสตร์แห่งพระราชา” นำนักศึกษา “ปล่อยเกาะ-เข้าป่า-หาอาหารกินเอง”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ในการนี้ นักศึกษา 9 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ พระราชนิพนธ์พระมหาชนก กับ ราชมงคล โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา ได้อธิบายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการดำเนินชีวิตที่แฝงอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายถึงที่มาของการก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดยภายในศูนย์ใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “การ ปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ

ในช่วงบ่าย นักศึกษาได้ทัศนศึกษาภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์กสิกรรมฯ เก็บรายละเอียดพืชพรรณต่างๆ ที่วิทยากรอธิบาย และภายหลังทัศนศึกษา ได้รับประทานอาหารเย็น โดยมีพ่อครัวแม่ครัวเป็นตัวนักศึกษาเอง ซึ่งนักศึกษาได้นำองค์ความรู้เรื่องพืชพรรณที่ได้จากวิทยากร ออกตระเวนหาพืชสมุนไพร ผักสวนครัว แม้แต่การใช้สุ่มหาปลามาประกอบเป็นอาหารเย็นที่ได้ทั้งอร่อย และภาคภูมิใจในมื้ออาหารจากฝีมือตนเอง และสร้างความตระหนักในความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย เพียงพื้นที่ไม่กี่ไร่ ก็สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบสำหรับการเลี้ยงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมในวันที่สอง นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ศูนย์กสิกรรม ก่อนที่แต่ละกลุ่มจะแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย เนื่องจากภายในศูนย์กสิกรรมฯ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องช่วยเหลือตนเองแทบทั้งหมด โดยไม่มีเจ้าหน้าที่คอยบริการ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยบ่มเพาะจิตสำนึกความรับผิดชอบของนักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องเริ่มจากจิตสำนึกรู้หน้าที่ตนเอง จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าฐานการเรียนรู้สร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากธรรมชาติ ประกอบด้วย”ฐานคนรักดิน” เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามแนวคิดเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช “ฐานคนมีน้ำยา” รับการถ่ายทอดความรู้การทำสบู่สมุนไพร และ น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป “ฐานคนรักสุขภาพ” สนุกสนานไปกับการทำน้ำคลอโรฟิลเพื่อสุขภาพ คั้นสมุนไพรพื้นบ้านสดๆ กับมือ และหน้าใสมีออร่าไปกับสูตรโคลนหมักพอกหน้า ก่อนจาก นักศึกษาได้ร่วมระดมความคิดสรุปผลการเรียนรู้ ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กิจกรรมสองวันหนึ่งคืน ที่สร้างทั้งวินัย และความพร้อมที่จะถ่ายทอด “ศาสตร์แห่งองค์พระราชา” ที่มอบไว้เป็นมรดกแก่ปวงชนชาวไทย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และพร้อมเผชิญวิกฤตต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดตรวจสุขภาพ-เอกซเรย์ บริการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะ กว่า 3,000 คน

ม.ราชมงคลพระนคร จัดตรวจสุขภาพ-เอกซเรย์ บริการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะ กว่า 3,000 คน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจโรคและเอกซเรย์ บริการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทั้งในระดับ ปวช. – ปริญญาตรี กำหนดปฏิบัติงานเป็นเวลา จัดงาน 4 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 14 และ 23 มิถุนายน 2561 รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลนาคราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สำหรับการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ มีขั้นตอนการตรวจที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวัดความดัน การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสายตา การตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์ปอด ทั้งนี้ ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นส่วนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ที่มาให้การดูแลและอำนวยความสะดวก แก่นักศึกษาที่มาใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรเอทีเอ็มด้วย

สรุป…ยอดจำนวนนักศึกษาที่ตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 รอบเช้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 922 คน

วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 รอบเช้าและบ่ายเป็นคณะบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 รอบเช้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบบ่าย คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 401 คน

วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 รอบเช้า ป.ตรี รับตรงอิสระ รอบ 4 / นักศึกษาปวช.คณะบริหารธุรกิจ รอบบ่าย ปวช.คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเก็บตกนักศึกษาทุกรอบ TCAS รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,008 คน

***รวม 4 วัน มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 3,365 คน

อนึ่ง การดำเนินการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี ปราศจากโรคภัย และเป็นการป้องกันภาวะอันตรายของโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th