ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “ฉลองชัย พระนคร เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” เตรียมเงินอัดฉีด & เสื้อสามารถ มอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย กว่าล้านบาท

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “ฉลองชัย พระนคร เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” เตรียมเงินอัดฉีด & เสื้อสามารถ มอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย กว่าล้านบาท

ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พร้อมผู้เกี่ยวข้องกับงานกีฬา และทัพนักกีฬา ทุกท่าน….ร่วมงานฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อประกอบพิธีมอบเสื้อสามารถ และมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้กับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง ผลงานการแข่งขัน 2 รายการใหญ่ที่ผ่านมา พระนคร ได้ครองเจ้าเหรียญทอง ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 ด้วยจำนวนเหรียญทอง 28 เหรียญ เหรียญเงิน 17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ ในล้านนาเกมส์ และได้รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สำหรับนักกีฬาที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ม.ราชมงคลพระนคร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก เพื่อขอรับโควตา และ/หรือ ทุนเรียนฟรี ได้ที่งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-6653777 ต่อ 6963 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานกีฬา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ประกาศข่าวด่วน!!!… ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ประกาศข่าวด่วน!!!…

ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช และร่วมกันส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไว้ ในวันที่ 6-8 เมษายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งดำเนินการโดยสำนักพระราชวัง นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามหน่วยงานราชการ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา โดยสามารถรวมกลุ่มประชาชน หรือชุมชน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมประกวดสมัครแข่งขัน “ก่อพระเจดีย์ทราย” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 เมษายน 2561 นี้ โดยมีรายละเอียด คือ…

เริ่มเข้าก่อเจดีย์ทราย ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

และแข่งขันต่อ ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น.

ทั้งนี้ คณะกรรมการของสำนักพระราชวัง จะทำการตัดสิน ในเวลา 15.00 น.

พิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลพระราชทาน เวลา 17.00 น.

ในนามบุคคลทั่วไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. สถานที่ส่งใบสมัคร อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.022817999 ต่อ 1546 และ1547

และในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทีม “ม.ราชมงคลพระนคร” เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจำนวนทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน ไม่จำกัดรูปแบบและกรรมวิธีในการก่อพระเจดีย์ทราย แต่ต้อง…ใช้ทรายเป็นวัสดุหลัก ขนาดของฐานเจดีย์ทราย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ความสูงแล้วแต่ขนาดรูปทรง โดยคณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียม “ทราย” ไว้ให้ ทั้งนี้ ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งมาเอง (มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเหรือวัสดุย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น !

เกณฑ์การตัดสินของสำนักพระราชวัง จำนวน 100 คะแนน แบ่งเป็น 1.ความประณีตสวยงาม 2.ความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.การใช้วัสดุ อุปกรณ์จากธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 5.องค์ประกอบของเจดีย์ มีความเหมาะสมได้สัดส่วน และมีความสมดุลของรูปทรง อย่างละ 20 คะแนน

…***หน่วยงาน/คณะ หรือนักศึกษาท่านใดสนใจร่วมสมัครเป็นตัวแทนทีมจาก ม.ราชมงคลพระนคร สามารถลงทะเบียนบันทึกข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/n3dbnP ภายในวันที่ 5 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น. และ/หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มือถือ. 0819046003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 เพื่อส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัคร 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน (ส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชน ทางไลน์ได้)

ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีม ม.ราชมงคลพระนคร และ บุคคลทั่วไป กรณีเป็นนักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวนวันละ 5 ชั่วโมงกิจกรรม เข้าแข่งขัน 2 วัน รวมทั้งสิ้น ได้รับ 10 ชั่วโมงกิจกรรม (สมัครเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีมได้)

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.royalcardx.com

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561

#http://www.rmutp.ac.th

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561 ส่วนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 …ประกาศเกียรติภูมิผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561 ส่วนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 …ประกาศเกียรติภูมิผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” โดยคณะกรรมการมอบแก่ ผู้นำสูงสุดขององค์กร 15 ท่าน จากทั่วประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้ารับรางวัลเดียวกัน ในสาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พุทธศักราช 2561” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี

อนึ่ง รางวัล “อินทรจักร” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคนรุ่นใหม่ พิจารณามอบรางวัลให้กับ ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน ผู้ที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค จนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นบุคคลต้นแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลสาธารณะจิตอาสา ดารา ศิลปิน นางงาม นายแบบ ฯลฯ ซึ่งทุกท่านเป็นแบบอย่างในการประกอบคุณงามความดีให้กับหน่วยงาน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สังคม และประเทศชาติ โดยสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ร่วมกับองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเป็นผู้ดำเนินการ ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ และองค์กรฯ ดังกล่าว

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ร่วมกับ คณะกลองยาวคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดชุดการแสดงเฉพาะกิจ “รำกลองยาว เถิดเทิงพระนคร” ซึ่งเป็นการแสดงมงคลนำขบวนผู้รับรางวัลผ่านพรมแดงเข้าสู่บริเวณงาน การละเล่นดังกล่าว มีที่มาจากในอดีตที่เป็นการแสดงพื้นบ้าน ปัจจุบันพัฒนาให้มีแบบแผนลีลาท่ารำ ใช้เวลาการฝึกซ้อมกว่า 3 อาทิตย์ ใช้กลองรำ 5 คู่ ชายหญิง และกลองยืนสำหรับสร้างความสนุกสนานครื้นเครง จำนวน 10 คน และชุดนางโปรยภาคเหนือ จำนวน 10 คน พร้อมขบวนเสลี่ยงอัญเชิญถ้วยรางวัล “อินทรจักร” และทีมนักแสดงธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ จาก Mr. &Miss Siam Bharata 2017 ร่วมขบวนเกียรติยศ สร้างบรรยากาศและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้ารับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติ

สนใจติดต่อการแสดง ได้ที่ชมรมศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายเลขโทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323

สำหรับ รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560” ได้แก่ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มกลัดครุฑทองคำ ในวันเดียวกัน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

“… เพราะพวกเราทุกคน คือ กำลังของแผ่นดิน การทำงาน การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยส่วนตัวถือเป็นหน้าที่ เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ…รางวัลที่ได้รับ เป็นความภูมิใจ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยและแผ่นดินต่อไป ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งได้รับรางวัลอินทรจักรในสาขาเดียวกันนี้ รวมถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ที่ได้รับรางวัล สาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี” และ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ปริญญา มากลิ่น ที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561” นี้…ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง จนเป็นที่มาของความภูมิใจร่วมกันเหล่านี้ ทำให้หน่วยงานภายนอกได้รู้จักและทราบถึงพลังของมทร.พระนคร ที่ตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและมุ่งทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน …” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง งานกิจกรรมนักศึกษา และกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร #DIGITALUNIVERSITY #13YRMUTP #รางวัลอินทรจักร #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

#http://www.rmutp.ac.th

 

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

พิธีลงนามความร่วมมือ “ลดพลาสติก&โฟม” ระหว่างมหาวิทยาลัย – คณะ – ผู้ประกอบการร้านค้า ของราชมงคลพระนคร ทุกศูนย์

พิธีลงนามความร่วมมือ “ลดพลาสติก&โฟม” ระหว่างมหาวิทยาลัย – คณะ – ผู้ประกอบการร้านค้า ของราชมงคลพระนคร ทุกศูนย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี 9 คณะ ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 37 ร้านค้า ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้า ลดละเลิกการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน ให้บุคลากรและนักศึกษานำภาชนะมาบรรจุอาหารและน้ำดื่ม โดยร้านค้า ยินดีลดราคา ดังนี้

***อาหารคาว-หวาน ลด 10 % จากราคาปกติ

***เครื่องดื่ม ลด 20 %

จากราคาปกติ

อนึ่ง การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ยังเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ตระหนักถึงโทษของการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม รวมถึง เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

#ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

พิธีลงนามความร่วมมือ “ลดพลาสติก&โฟม” ระหว่างมหาวิทยาลัย – คณะ – ผู้ประกอบการร้านค้า ของราชมงคลพระนคร ทุกศูนย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี 9 คณะ ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 37 ร้านค้า ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้า ลดละเลิกการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน ให้บุคลากรและนักศึกษานำภาชนะมาบรรจุอาหารและน้ำดื่ม โดยร้านค้า ยินดีลดราคา ดังนี้***อาหารคาว-หวาน ลด 10 % จากราคาปกติ***เครื่องดื่ม ลด 20 % จากราคาปกติ อนึ่ง การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ยังเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ตระหนักถึงโทษของการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม รวมถึง เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย#ราชมงคลพระนคร#http://www.rmutp.ac.th

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เมื่อ 2 เมษายน 2018

 

ราชมงคลพระนคร เปิดห้องเรียนนอกหลักสูตรในป่า “เรียน-รู้-รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

 

ราชมงคลพระนคร เปิดห้องเรียนนอกหลักสูตรในป่า “เรียน-รู้-รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ในการนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย ฐานการศึกษาความหลากหลายของแมลงกลางคืน ศึกษาดวงดาว เดินชมป่าเต็งรัง ส่องกล้องดูนก ชมไก่ฟ้าพญาลอ พระเอกประจำสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่สามารถหาชมได้โดยง่าย เพราะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ ทำให้ไก่ฟ้าพญาลอเดินอวดโฉม แม้…บนถนนที่รถของคณะนักศึกษาแล่นผ่าน นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ศึกษาพืชพรรณบนเส้นทางชมไพร ชิมพืชป่ากินได้ตามฤดูกาล ดูสมุนไพรในป่าคลังยาพื้นบ้าน พืชป่าให้สีย้อมธรรมชาติ ไม้ใช้สอย ไม้ป่าดอกหอม เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้นำนักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า ทุกศูนย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการร้านค้า ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการลดพลาสติกและโฟม มีดังนี้

1.รณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยไม่นำภาชนะพลาสติกและโฟม มาใช้บรรจุอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัด และอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือวัสดุอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา

3.สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา นำภาชนะมาบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเอง เพื่อลดจำนวนการใช้พลาสติกและโฟม (ประหยัดค่าใช้จ่าย)

4.ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับอันตรายและความไม่ปลอดภัยในการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

5.กรณี…รับประทานอาหารในโรงอาหารให้คิดราคาปกติ (ใช้ภาชนะของทางร้านค้า)

6.กรณี…ซื้ออาหารกลับบ้านหรือบรรจุใส่กล่อง/แก้ว ให้ผู้ประกอบการร้านค้า งด! การใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติก และสายหิ้วแก้วน้ำ โดยให้ใช้ภาชนะอื่นที่ไม่เป็นมลพิษ และไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายทดแทน เช่น กล่องชานอ้อย โดยให้คิดราคาตามปกติ ทั้งนี้ ต้นทุนที่อาจมีเพิ่มขึ้นให้ทางร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

7.กรณี…ที่ผู้บริโภคนำภาชนะมาใส่อาหารและเครื่องดื่มเองให้ร้านค้าลดราคาพิเศษ! ดังนี้

7.1 อาหารคาว ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.2 อาหารหวาน ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.3 เครื่องดื่ม ให้ลดราคา 20 % จากราคาปกติ

อนึ่ง ในปีการศึกษา 2561 นี้ ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรม Road Show เลิกเพื่อรักษ์ ไปยังทุกศูนย์ และวางแผนแจกของที่ระลึก สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กำหนดแจกเป็น “แก้วน้ำ RMUTP “ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายจากพลาสติกและโฟม พร้อมช่วยกันนำภาชนะมาใส่อาหาร & น้ำดื่มเอง นับเป็นนโยบาย “รักษ์โลก” และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

CONGRATULATIONS!!! ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี และผู้บริหาร 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติและมีคุณค่า ประจำปี 2561

CONGRATULATIONS!!!

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี และผู้บริหาร 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติและมีคุณค่า ประจำปี 2561 นี้ ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” (รางวัลนี้ ตัดสินมอบแก่ผู้นำสูงสุด 15 ท่าน เท่านั้น โดยขอแสดงความยินดีกับ ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสได้รับรางวัลสาขาเดียวกันนี้ด้วย)

2.ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พุทธศักราช 2561”

อนึ่ง รางวัล “อินทรจักร” นี้ สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ร่วมกับ องค์กรวัยรุ่นอาเซียน เพื่อความร่วมมือและการหารือในภูมิภาค และองค์กรนี้พี่เพื่อน้องเพื่อเด็กยากไร้ชายแดน ได้ร่วมกันจัดงาน พิธีมอบรางวัลเกียรติยศนี้ขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ต่อสู้ผ่าฟันอุปสรรค…จนก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นบุคคลต้นแบบ พร้อมเป็นแบบอย่างในการทำคุณงามความดีให้กับสังคม ประเทศชาติ และต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ 7 ปี ในการก่อตั้งสมาคมฯและองค์กรวัยรุ่นอาเซียนอีกด้วย

กำหนดการกิจกรรมพิธีมอบรางวัล จะเริ่มด้วย “การเดินพรมแดงเกียรติยศ” ของผู้รับรางวัลจากทั่วประเทศไทย อันได้แก่ บุคคลต้นแบบ จิตอาสา ดารา ศิลปิน นางงาม นายแบบ ฯลฯ จากนั้น เป็นพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัล โดย ขบวนแห่กลองยาวแบบโบราณสุดอลังการ จาก ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และลำดับสุดท้ายเป็นพิธีมอบรางวัลแก่บุคคลสำคัญ “อินทรจักร” ในสาขาต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5

********************

3.ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จาก 616 คนทั่วประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

อนึ่ง วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็น “วันข้าราชการพลเรือน” มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ทั้งมีการจัดกิจกรรมยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น เผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กระทำความดีตลอดไป

อนึ่ง ในวันที่ 2 เมษายน 2561 จะเป็น “พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

จึงขอประกาศเกียรติคุณ และเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

ที่มา : ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร #DIGITALUNIVERSITY #13YRMUTP #รางวัลอินทรจักร #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560

Congratulations…

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร และหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูก “อินทนิล-ต้นไม้แห่งคุณธรรม”

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูก “อินทนิล-ต้นไม้แห่งคุณธรรม”

วานนี้ 29 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในการปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม จัดโดยชุมชนคนรัก มทร.พระนคร ซึ่งเป็นการแสดงพลังวัฒนธรรมสุจริตของคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตจึงนำข้อความที่ร่วมกันเขียนแนวทางปฏิบัติสุจริต มอบให้ผู้บริหาร รวมถึงผู้รับผิดชอบ จะได้นำทุกข้อความไปเผยแพร่ผ่านทาง http://ita.rmutp.ac.th และ facebook : ชุมชนคนรัก มทร.พระนครต่อไป

#เรารัก RMUTP