ประเดิมชัยชนะวันแรกของการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

ประเดิมชัยชนะวันแรกของการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 3 ก.พ. 62

 1. เซปักตะกร้อ

-ทีมคู่ชาย ชนะ มทร.ล้านนา 2:0 และ ชนะ มทร.ศรีวิชัย 2:0

-ทีมเดียวชาย แพ้ มทร.ล้านนา 0:2

 1. วอลเลย์บอล

-ทีมหญิง ชนะ มทร.ตะวันออก 3:1

-ทีมชาย แพ้ มทร.อีสาน 1:3

 1. ฟุตบอลชาย แพ้ มทร.ธัญบุรี 0:1
 2. บาสเกตบอล

-ทีมหญิง ชนะ มทร.กรุงเทพ 47:42

-ทีมชาย ชนะ  มทร.ตะวันออก 66:30

 

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ 4 ก.พ. 62 มีดังนี้

1.เซปักตะกร้อ ทีมคู่ชาย เวลา 09.40 น.

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬามทร.พระนครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ดัน!! นักศึกษา ปวช. เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม-สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตในวัยเรียน  ร่วม “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ ปวช.”

ม.ราชมงคลพระนคร ดัน!! นักศึกษา ปวช. เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม-สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตในวัยเรียน  ร่วม “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ ปวช.”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.รัตนาวลี  ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ที่เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา” 2561 และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุสงค์ เพื่อให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ได้ศึกษาและเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จิรยธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในวัยเรียน รู้จักการทำงานเป็นทีม การสมานสามัคคี การสร้างสรรค์แนวคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหา และได้ศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา

โดยการจัดโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น การศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังบางปะอิน การศึกษาดูงานและเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม ฟังเทศนาธรรม วัดนิเวศธรรมประวัติฯ การศึกษาดูงานและเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมกลุ่มสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ความศรัทธาในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมกลุ่มสอดแทรกเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การสมานสามัคคี การสร้างสรรค์แนวคิดเชิงบวกและการแก้ไขปัญหา กิจกรรมกลุ่มสอดแทรกความมีวินัย ความซื่อสัตย์  และกิจกรรมกลุ่มสอดแทรกเรื่องการละเว้นจากสิ่งเสพติด ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแกรนด์โฮเท็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพข่าว  งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

“รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35 ร่วมชมและเชียร์ มหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

“รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

ร่วมชมและเชียร์ มหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคล หรือกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มทร.พระนครได้ส่งนักกีฬาลงแข่งขันทั้งหมด  13 ชนิดกีฬา ได้แก่

 1. กรีฑา
 2. เทเบิลเทนนิส
 3. ครอสเวิร์ด
 4. หมากกระดาน
 5. เซปักตะกร้อ
 6. ตะกร้อลอดห่วง
 7. บาสเกตบอล
 8. วอลเลย์บอล
 9. วอลเลย์บอลชายหาด
 10. ฟุตซอล
 11. ฟุตบอล
 12. แบดมินตัน
 13. เปตอง

พิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) จ.นครปฐม

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

“ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส

“ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส

วันที่ 25 มกราคม 2562 กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการมทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 3 กิจกรรมที่ 2 “ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส กว่า 30 คน เข้าชมวัดสมุหประดิษฐาราม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 5 และเข้ากราบพระพุทธรูปทองคำที่หลงเหลืออยู่จากครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดพะเยาว์ และในช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์สุริยัน ดิษฐคลึ  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ฯลฯ ณ จังหวัดสระบุรี

ขอขอบคุณ ภาพแลข่าว ที่มา :  กองศิลปวัฒนธรรม กับกองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ “RMUTP JOB FAIR 2019” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่โลกอาชีพ และได้เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน รวมถึงศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ทั้งนี้ ภายในงานมีบูธจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 80 บริษัท ร่วมเปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานกว่า 8,000 ตำแหน่ง รวมถึงการให้คำแนะนำการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระแก่ผู้สนใจ อาทิ การเพ้นท์เสื้อ การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล การทำพวงกุญแจถั่วลันเตา การประดิษฐ์ตุ๊กตาไดโนเสาร์จากผ้า เป็นต้น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ขอขอบคุณ ที่มา ภาพและข้อมูล :  กองพัฒนานักศึกษา และกองสื่อสรรองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

สรุปผลการแข่งขันวันที่ 14 ม.ค. 62 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

 

 

 

สรุปผลการแข่งขันวันที่ 14 ม.ค. 62

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับหมากกระดาน ประเภทหมากล้อมคู่ชาย ที่ขึ้นรับเหรียญทองแดงให้กับมทร.พระนครเป็นเหรียญแรกในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลได้แก่นายชนาธิป อาจอาษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี-การบัญชีการเงิน ชั้นปีที่ 4 และนายเปรม เทียวมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนลีลาศโชว์ลีลาดีสามารถผ่านเข้ารอบได้ทั้งหมด 3 คู่ ตามมาด้วยผลงานการชกของมวยสากลสมัครเล่นที่สามารถทำเหรียญทองแดงเพิ่มให้กับมทร.พระนครได้อย่างแน่นอนแล้วและมีโอกาสลุ้นเหรียญทองในรอบต่อไป

สำหรับผลการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆ ดังภาพ

ร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับทัพนักกีฬามทร.พระนคร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” ผลการแข่งขันในวันที่ 2 ( 12 ม.ค. 62 )

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์”
 
ผลการแข่งขันในวันที่ 2 ( 12 ม.ค. 62 )
หมากกระดาน ประเภทคู่ชายคว้าเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ
ทำให้ตอนนี้มทร.พระนคร มี 2 เหรียญทองแดงอยู่ในมือแน่นอน และเตรียมลุ้นเหรียญทองในรอบต่อไปสำหรับเซปักตะกร้อทีมชุดชายโชว์ผลงานดี ชนะม.รามคำแหง 2:0 คู่ ได้เช่นกัน ในขณะที่มวยสากลสมัครเล่นชายยังคงโชว์ฟอร์มดี บรรณพล พันโน รุ่นนน. 69 กก. ชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่1 ส่วนรุจิรา รื่นเริง แพ้น็อกยกที่1 เนื่องจากเป็นน้องใหม่ลงสนามแข่งขันเป็นครั้งแรก เปตองคู่หญิง แพ้ม.นครพนม และม.ปทุมธานี ส่วนคู่ชาย แพ้มรภ.อุบล และ ม.รัตนบัณฑิต
ปิดท้ายกับปันจักสีลัต รุ่นนน. 55-60 กก. ชนะน็อกยกที่ 2
 
ร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับทัพนักกีฬามทร.พระนครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์”
 
ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา

ข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัที่ ๔๖ ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร 11 มกราคม 2561

ข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัที่ ๔๖

ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร 11 มกราคม 2561

นายนิเวศน์  นาแพง นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ขึ้นชก กับ นายฉัตรมงคล มาลา จาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในรอบก่อนรองชนะเลิศ สามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ในยกที่1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบคู่ชกจาก ม.ขอนแก่นในรอบต่อไป ทำให้ตอนนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีเหรียญทองแดงในมือแล้วแน่นอน โดยนายนิเวศน์  นาแพง เพิ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก  และเป็นนักศึกษาที่เข้ามาฝึกซ้อมกีฬามวยสากลสมัครเล่นกับชมรมกีฬาต่อสู้ของเรา

สำหรับ วันที่ 12 มกราคม 2562 จะมีนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นของเราทำการชก 3 รุ่น คือ 1.นายบรรณพล พันโน รุ่น 69 กิโลกรัม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ชกกับ ม.สงขลา

2.นางสาว รุ่งจิรา รื่นเริง (มวยหญิง 1 เดียว) รุ่น 48 กิโลกรัม สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ชกกับ ม.สารคาม

และในกีฬาปัจจักสีลัต

นายอับดลมาเล็ก ทิ้งน้ำรอบ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ เจอกับ สพล.

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่กับมหกรรมกีฬาปัญญาชน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

 

 

พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่กับมหกรรมกีฬาปัญญาชน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา และนางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ เปตอง กรีฑา ว่ายน้ำ แบดมินตัน เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ลีลาศ ปันจักสีลัต ครอสเวิร์ด และหมากกระดาน

ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬามทร.พระนคร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ” รอบที่ 2 กับสำนักงานเขตดุสิต

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ” รอบที่ 2 กับสำนักงานเขตดุสิต

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักศึกษาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2” จัดโดยสำนักงานเขตดุสิต เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพคลองเปรมประชากร ตั้งแต่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถึงแยกราชวิถี ให้เป็นคลองสวยน้ำใส รวมถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูล และปลูกต้นไม้แนวริมคลอง ณ วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณ ที่มา : กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร