congratulations! ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยอธิการบดีท่านใหม่

congratulations!

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มาครบ 2 สมัย (8 ปี) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน”

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

กิจกรรมจิตอาสา… ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดเทวราช วันที่ 26 ก.พ. 61 เวลา 16.30 น. สถานที่จุดรวมพล คือ สนามบาสเกตบอล ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมจิตอาสา…

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดเทวราช วันที่ 26 ก.พ. 61 เวลา 16.30 น. สถานที่จุดรวมพล คือ สนามบาสเกตบอล ศูนย์เทเวศร์

กรุณามาก่อนเวลา เพื่อลงทะเบียน เวลาประมาณ 15.30 – 16.00 น. เนื่องจากต้องเซ็นชื่อ และเข้าร่วมพิธีเปิด โดย อธิการบดี มทร.พระนคร และผู้บัญชาการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารราบที่ 11 เป็นประธานในพิธี

 

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร รวมพลคนจิตอาสา!!! จับมือมณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพบก และเขตดุสิต ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน, จิตอาสาพัฒนาสังคม, จิตอาสาพัฒนาชนบท, BKK BIG CLEANING, กลุ่มกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน, กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร, จิตอาสาอิสระ ร่วมพัฒนา “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม

ม.ราชมงคลพระนคร รวมพลคนจิตอาสา!!! จับมือมณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพบก และเขตดุสิต ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน, จิตอาสาพัฒนาสังคม, จิตอาสาพัฒนาชนบท, BKK BIG CLEANING, กลุ่มกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน, กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร, จิตอาสาอิสระ ร่วมพัฒนา “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยการทำความสะอาดตลาดเทวราช เทเวศร์

โดยความริเริ่มของมณฑลทหารบกที่ 11 ร่วมกับ สำนักงานเขตดุสิต ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ด้วยการทำความสะอาดตลาดเทวราช เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน มีความรักหวงแหนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี ในพื้นที่ เขตดุสิต ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป (หลังเลิกเรียน) จุดรวมพล ณ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ และอ่านกำหนดการได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/n4YSCT ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 18.00 น.

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม หลังจากเสร็จภารกิจทันที

หมายเหตุ การแต่งกาย ผู้ร่วมพิธี

1.ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อโปโลสีดำ กางเกงขายาวสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น หมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง)

2.เสื้อกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน กางเกงฝึกพราง รองเท้าคอมแบท หมวกฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง (สำหรับผู้ที่ไม่มีชุดจิตอาสา)

3.สำหรับผู้ที่ไม่มีชุด ตามข้อ 1 และ 2 ให้แต่งกาย เสื้อโปโลสีดำ กางเกงสีเข้ม หรือชุดตามเครื่องแบบของหน่วยงาน นั้นๆ

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส” จัดโครงการ “มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2” ในกิจกรรม “ชมวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

ชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส” จัดโครงการ “มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2” ในกิจกรรม “ชมวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพิเศษ สำหรับดูแลท่านผู้อาวุโสมาอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะกรรมการชมรมฝ่ายจัดกิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.30 น. ลงทะเบียน ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

11.00 น. ขึ้นรถบัสปรับอากาศ (บริเวณอาคารเอนกประสงค์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ) และเดินทางออกจาก มทร.พระนคร มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย วังบางขุนพรหม และ วังเทวะเวสม์

11.30 น. ชมสถานที่อนุรักษ์เงินตราไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยในอดีต

# ชมวังบางขุนพรหม โบราณสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

# ชมวังเทวะเวสม์ โบราณสถานที่งดงามมีเอกลักษณ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

# ชมห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

16.30 น. เดินทางกลับ มทร.พระนคร

หมายเหตุ :

การแต่งกาย : แต่งชุดผ้าไทย นุ่งซิ่น หรือชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม 026653760 ต่อ 6237, 6627 นายถาวร อ่อนละออ 08 5070 1109 นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง 08 9131 4519

#http://www.rmutp.ac.th

ขอขอบคุณ ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

สกอ.ชื่นชม ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะ “เจ้าภาพ” จัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

 

สกอ.ชื่นชม ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะ “เจ้าภาพ” จัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ สำหรับในวันสุดท้ายนี้ มีนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย จาก 6 สถาบันการศึกษา เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการการคัดเลือก ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทเวศร์)

“ขอขอบคุณ และแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการเป็นเจ้าภาพที่ดีมาก สามารถบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม ทั้งกระบวนการประเมินและการต้อนรับ เป็นที่ประทับใจคณะกรรมการทุกชุดที่มาทำหน้าที่ประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน” ผู้แทน สกอ.กล่าว

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่ง ทั้งนี้มี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งการลงนามครั้งนี้เพื่อส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงงานวิจัยด้านเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอขอบคุณภาพและข่าว : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา :   ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Congratulations! สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง !! คว้ารองชนะเลิศ อันดับ2 Marketing Plan Contest 10.0 A.P.HONDA

 

Congratulations!

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง !! คว้ารองชนะเลิศ อันดับ2 Marketing Plan Contest 10.0 A.P.HONDA

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P.Honda รอบประกาศผลเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้ 2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น “All New Scoopy i My FIRST RIDE. MY WAY ครั้งแรกมีความหมายเสมอ” และ “Honda Zoomer-X The Unblockerlnspiperation ไป(ป์)ให้มันส์…นอกกรอบ” โดยผลกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P.Honda รอบประกาศผลเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรากฏว่า ทีม Memory จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ผู้สนับสนุน บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที จำกัด ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G

 

ขอขอบคุณที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ยกทัพขบวนศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติในงาน BRICC FESTIVAL 2018 : THE 2nd BURIRAM RAJABHAT INTERNATIONAL CONFERENCE AND CULTURAL FESTIVAL 2018

ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ยกทัพขบวนศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติในงาน BRICC FESTIVAL 2018 : THE 2nd BURIRAM RAJABHAT INTERNATIONAL CONFERENCE AND CULTURAL FESTIVAL 2018

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.พัดยศ เพชรวงษ์ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ พร้อมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา และกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC FESTIVAL 2018 THE 2ND BURIRAM RAJABHAT INTERNATIONAL CONFERENCE AND CULTURAL FESTIVAL 2018) (BRICC FESTIVAL) 14th – 16th February 2018 Buriram Rajabhat University เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเวทีราชภัฏภิรมย์ (กลางแจ้ง) โดยมีสถาบันการศึกษาและกลุ่มศิลปินในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 ทีม ได้แก่ ประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนิเซีย, ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง, วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช, โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่, ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ และ ม.ราชมงคลพระนคร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติให้ นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในฐานะตัวแทนสถาบันการศึกษากลุ่มภาคกลาง จำนวน 3 ชุดการแสดง ได้แก่

1. “วิรัชสราญรมย์” เป็นผลงานการแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สร้างสรรค์ขึ้น โดยนำเอาความคิด ค่านิยมของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในสมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนไทยที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่ได้รับเอาอารยธรรมของชาวตะวันตกเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนเครื่องแต่งกายแบบสมัยนิยมในรัชกาลที่ 6 ที่มีการแต่งกายผสมผสานระหว่างตะวันตกและการนุ่งผ้าซิ่นไหมของผู้หญิงไทย กับการนุ่งโจงกระเบน ของผู้ชายแบบไทย ดนตรีที่ใช้ในการแสดงจะใช้วงออเครสต้า ผสมกับดนตรไทย

  1. “ระบำพัดรัตนโกสินทร์” เป็นการแสดงที่พัฒนารูปแบบการแสดงระบำพัดให้แตกต่างไปจากของเดิม เพื่อให้เข้ากับกาลสมัยตามแนวคิดของครูนิตยา จามรมาน โดยผู้แสดงนุ่งผ้าซิ่น จีบหน้านาง ห่มสะไบสองชาย สวมเครื่องประดับ ในมือถือพัดจักสานด้วยไม้ไผ่
  2. “ระบำปทุมชาติราชมงคล” เป็นระบำที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ดอกบัวฉลองขวัญ เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความโดดเด่นอยู่ที่สีสัน “ม่วงน้ำเงิน” ดอกมีกลีบซ้อนกันมากและไร้เกสรเพศผู้ เป็นบัวที่บานตอนกลางวัน และหุบตอนกลางคืน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ด้วยกลีบที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เปรียบได้กับวิชาความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับจากมหาวิทยาลัย นางรำ…เริงระบำร่ายรำบนผิวน้ำและพลิ้วไหวไปตามกระแสลมที่โบกพัดไปมา แต่งกายเลียนแบบสีของดอกและก้านของบัวฉลองขวัญ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษา มุ่งเน้นต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย นับเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์อีกทางหนึ่ง ทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม”

เครดิตภาพถ่าย : นายศิริวัฒน์ สายสุนทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองศิลปวัฒนธรรม และนายเจษฎากร ทองคำ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 มทร.พระนคร

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

www.facebook.com/student.affairs.rmutp

ร่วมลุ้น & ส่งกำลังใจ เชียร์ตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการประเมินและคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีนี้

 

 

 

ร่วมลุ้น & ส่งกำลังใจ เชียร์ตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการประเมินและคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีนี้

ซึ่ง ม.ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประเมิน โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ กว่า 15 สถาบัน และมีนักศึกษาจำนวน 28 สถาบันจากเขตกรุงเทพมหานคร เข้ารับการประเมิน แยกเป็นสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 5 สถาบัน ขนาดกลางจำนวน 8 สถาบัน ขนาดใหญ่จำนวน 9 สถาบัน และนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 6 สถาบัน

ติดตามผลงานความเคลื่อนไหวทุกกิจกรรม และ/หรือสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ

ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเป็นที่พึ่งของสังคม” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพ จัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพ จัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ โดยมีนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการจากสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ร่วมการคัดเลือกจำนวน 22 แห่ง ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร