รัฐบาลจับมือ มทร.พระนคร และศาลาเฉลิมกรุง เตรียมเปิดตัวโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love สุดยิ่งใหญ่!

14022368_1429056103778255_8139710360665418730_n

14040181_1429056220444910_8450616995701021387_n

14045676_1429056153778250_4866426681717139191_n

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และคณะทำงาน ในฐานะฝ่ายประสานงานโครงการฯ ร่วมประชุมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการวางแผนการจัดงานพิธีเปิดโครงการ ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love ที่คัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จำนวน 9 แห่ง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าสู่กระบวนการผลิตบทละครแบบมีส่วนร่วม และจัดละครเวที ภายใต้คอนเซ็ป “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love” ที่จะจัดพิธีเปิดโครงการในวันที่ 24- 25 กันยายน 2559 ณ ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับบัตรชมละครเวทีทั้ง 9 เรื่อง ฟรี ! โดยกำหนดแสดงในเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 โดยสามารถตรวจสอบรอบการแสดง และสำรองบัตร ผ่านทางเว็ปไซต์ http://soundsoflove.rmutp.ac.th นอกจากนั้น เยาวชนกลุ่มต้นแบบยังจะต้องจัดนิทรรศการสรุปกระบวนการเรียนรู้ “จากต้นสู่ปลาย” และ เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ และ ความจงรักภักดี ไปสู่สังคมอีกด้วย

ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Cr. ขอขอบคุณภาพจาก กองสื่อสารองค์กร

เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love

คณะกรรมการชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร สรุปผลการดำเนินการของแต่ละชมรม ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมประชุมการจัดงานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

IMG_000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และตัวแทนคณะกรรมการบริหารชมรม ร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร รุ่น ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดตั้งชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๖ ชมรม ได้แก่ ชมรมสันทนาการ ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมวิชาการ ชมรมผู้ประกอบการ ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี และชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ปี ๒๕๕๙ ซึ่งแต่ละชมรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมสรุปรายงานผลการจัดโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลความสำเร็จ อุปสรรค ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางของโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในปี ๒๕๕๙ อีกทั้งรับฟังการประชุมเกี่ยวกับการจัดงานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ ๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดของกำหนดการ และความรับผิดชอบในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในงานนี้

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะ จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม คนละ ๑ ชมรม เพื่อจะได้ติดตามข่าวสาร กิจกรรมในแต่ละชมรม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมและการสะสมชั่วโมงกิจกรรมทรานสคริปต์ในแต่ละปีอีกด้วย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

“เพราะความฝัน คือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต” เปิดตัวโฉมหน้าผู้เข้าประกวด Boy&Girl RMUTP Freshmen 2016 คนมีฝันแห่สมัครนับร้อย ใครจะคว้ามงกุฏอันทรงเกียรติไปครอง ชมรอบตัดสิน 25 สิงหาคมนี้

14055155_1427832733900592_292593056771724721_n

“เพราะความฝัน คือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต”

เปิดตัวโฉมหน้าผู้เข้าประกวด Boy&Girl RMUTP Freshmen 2016 คนมีฝันแห่สมัครนับร้อย ใครจะคว้ามงกุฏอันทรงเกียรติไปครอง ชมรอบตัดสิน 25 สิงหาคมนี้

กองประกวด Boy&Girl RMUTP Freshmen 2016 โดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวแทนจาก 9 คณะ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Boy&Girl RMUTP Freshmen 2016 จำนวน 98 คน ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย พร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าประกวด ในวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธาน

“การประกวด Boy&Girl RMUTP Freshmen 2016 มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพดี โดดเด่น มีความสามารถ และทัศนคติที่ดี เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการประกวด RMUT Freshmen 2016 ซึ่งเป็นเวทีระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสอันดีและประสบการณ์ล้ำค่าของนักศึกษา ที่จะได้เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่ากล่าว

อนึ่ง การประกวด Boy&Girl RMUTP Freshmen 2016 รอบตัดสิน จะจัดขึ้นในกิจกรรมวันไหว้ครูและเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ผู้ได้รับตำแหน่ง Boy&Girl RMUTP Freshmen 2016 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมมงกุฏสายสะพาย และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวด RMUT Freshmen 9 ราชมงคลต่อไป   รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท   รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 จะได้รับเงินรางวัล 500 บาท รวมถึงรางวัล Popular Vote ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย จะได้รับเงินรางวัลๆละ 500 บาท

สามารถติดตามรายละเอียดและ ร่วมโหวตได้ทางแฟนเพจ Facebook : Boy&Girl RMUTP Freshmen หรือกลุ่มไลน์ที่ท่านเข้าร่วมอยู่ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด และนักศึกษาที่เข้าชมการประกวดจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์

หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และสมัครเป็นสมาชิกชมรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมเช่นเดียวกัน

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

นักศึกษาต้นแบบ ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ Sounds of Love ม.ราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานการจัดการโรงละครและการแสดงละครเวที มังกรสลัดเกล็ด เดอะมิวสิคัล ฉบับพิเศษ

14022367_1426979180652614_6403875594587739863_n

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ นำคณะนักศึกษาต้นแบบจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานกลุ่มละครอนัตตา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายประดิษฐ ประสาททอง ผู้ร่วมก่อตั้งคณะละครอนัตตา เลขาธิการเครือข่ายละครกรุงเทพฯ และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร ปี 2547 และคณะนักแสดงนำของเรื่อง ได้ร่วมเสวนาพูดคุย (post talk) หลังการแสดงจบ เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชนต้นแบบทั้ง50 คน ได้มีโอกาสซักถามถึงความเป็นมาในการทำละครในประเด็นต่างๆ อาทิ แรงบันดาลใจในการเขียนบทละคร ระบบการบริหารจัดการสำหรับการแสดงหนึ่งเรื่อง การคัดเลือกนักแสดง การส่งต่ออารมณ์ในการแสดง การจัดการเวที และระบบแสง สี เสียง การผสานบทละครกับวงดนตรี ฯลฯ รวมถึงได้รับฟังการวิพากษ์บทละคร ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรค ทำให้นักศึกษาต้นแบบทั้ง50 คน ได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะทางด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแสดง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง คณะละครอนัตตา ก่อตั้งในปี 2555 เพื่อค้นคว้าทดลองและสร้างงานละครเวทีร่วมสมัย เสนอมุมใหม่ในชีวิตประจำวัน เพื่อสนทนาและเปิดเวที ทางความคิดใหม่ๆ กับผู้ชม

นักศึกษาที่มีความสนใจในการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว สามารถติดต่อ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ซึ่งจะไปออกบูธรับสมัครสมาชิกชมรม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ เนื่องด้วยวาระอันเป็นมหามงคลที่ รัฐบาลและปวงชนชาวไทยได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ในงานฉลองสิริราชสมบัติทรงครองราชย์ครบ 70 ปี กำหนดการจัดงานฉลองระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2560 โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th

 

ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

14067658_1426979217319277_6176764657382574826_n

14068098_1426979240652608_8313181966369809395_n

เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เปิดกลุ่มไลน์ (แยกตามคณะ) เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

14079747_1425319424151923_5052414247566152640_n

ประกาศจากมหาวิทยาลัย…

ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 (หรือ 5 ในบางคณะ) ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เปิดกลุ่มไลน์ (แยกตามคณะ) เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง อันเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง โดยข่าวสารเหล่านั้น อาทิ กำหนดการเก็บชั่วโมงในทรานสคริปต์กิจกรรม การให้ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนต่างๆ การรับสมัครงานจากองค์กรภายนอกที่เข้ามาติดต่อมหาวิทยาลัย ข่าวจาก 9 คณะ ข่าวจากหน่วยงานสนับสนุน ข่าวการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆ ภายในกลุ่มไลน์ (เช่น สติ๊กเกอร์ไลน์ กระเป๋า ชุดเครื่องเรียน ฯลฯ)
และพิเศษสุด! สำหรับนักศึกษาทุกคนที่แอดเข้ามาร่วมกลุ่มไลน์วันนี้ ในสัปดาห์หน้า เราจะแจกสติกเกอร์ไลน์ชุด “น้องฉลองขวัญ – Student Life” ฟรี! สำหรับสมาชิกที่แจ้งความจำนงขอรับสติ๊กเกอร์ (ด่วน! ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านโชว์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

13987622_1424858050864727_8588639854586347408_o

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ นำโดยเภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล ประธานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และคณะ ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เพื่อให้นักศึกษาหลีกเลี่ยง ลด ละ เลิกบุหรี่ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและขานรับนโยบายของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านสารเสพติด ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดบทลงโทษ กำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่และเขตสูบบุหรี่อย่างชัดเจน ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษา โดยจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบร้านค้าภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ห้ามส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เลิกบุหรี่ เช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นโทษของบุหรี่ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดให้โรงเรียนใกล้เคียง ตลอดจนติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ภายในอาคาร สำนักงาน และบริเวณอื่นๆของมหาวิทยาลัยฯ

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่อย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมกีฬา หรือการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการฝึกสมาธิในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกสมาธิอันก่อให้เกิดปัญญามีสติยั้งคิด รวมถึงสร้างระบบทรานสคริปต์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาสนใจในการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าแทนการสูบบุหรี่

ในการนี้ เภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มองเห็นปัญหาและให้ความสำคัญของการจัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และมีการจัดการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้น ยังจัดให้มีบริการช่วยเลิกบุหรี่สำหรับนักศึกษา อีกด้วย

สำหรับ ผู้ที่ต้องการคำปรึกษาในการเลิกสูบบุหรี่ หรือมีข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ สามารถติดต่อที่สาย Hot Line 1600 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “จิตอาสา พาน้องทำดี” “ชวนน้องกวาดบ้าน!” ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย โชว์กึ๋น! นำร่องรับน้องสร้างสรรค์

13934675_1425128294171036_9146301170348389766_n

14079889_1425128337504365_1056269513980792962_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการ “จิตอาสา พาน้องทำดี” ประจำปีการศึกษา 2559 และกล่าวรายงานโครงการโดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ปริญญา มากลิ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กลุ่มนักศึกษาใหม่ รวมทั้งรุ่นพี่และคณาจารย์ มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก และสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วม และยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับ “น้องใหม่” และนักศึกษารุ่นพี่ต่อการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ พร้อมสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนต่างๆ โดยรอบคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร อีกด้วย

 

สำหรับรูปแบบการทำกิจกรรมนั้นเป็นการให้นักศึกษารุ่นพี่นำนักศึกษาใหม่ลงพื้นที่ทำจิตอาสาโดยการทำความสะอาดชุมชนโดยรอบศูนย์พณิชยการพระนคร และภายในคณะบริหารธุรกิจ โดยจัดรุ่นพี่-รุ่นน้อง แยกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้

– ชุมชนวัดโสมมนัส โดยสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบ

– ชุมชนนางเลิ้ง โดยสาขาวิชาการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบ

– วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) โดยสาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการเงินเป็นผู้รับผิดชอบ

– บริเวณภายในคณะบริหารธุรกิจ โดยสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ

นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

“กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน มีปณิธานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง ก่อให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง ในการทำกิจกรรมจิตอาสานั้น เป็นกิจกรรมที่ผู้ที่มีจิตศรัทธามอบสิ่งของ บริจาคทรัพย์ ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการทำจิตสาธารณะดังกล่าว จึงได้มีการมอบหมายให้คณะต่างๆ จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาใหม่ ได้ร่วมกันทำประโยชน์แก่สังคม และยังเป็นประเพณีที่ดีงาม สำหรับรุ่นพี่และรุ่นน้องได้มีกิจกรรมดีๆ ทำร่วมกัน และส่งเสริมให้นักศึกษาน้องใหม่กล้าแสดงออก โดยหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมหรือส่อถึงความไม่สุภาพ พร้อมเน้นให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน และสามารถเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างมีความสุข” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เปิดโหวตชุดวงโยธวาทิต “ราชมงคลพระนคร” มีให้เลือก 5 แบบ…ให้เวลาโหวตได้จนถึง 24.00 น. ของวันนี้! เท่านั้นนะครับ

13934639_1424413164242549_5023975580309665424_n

เปิดโหวตชุดวงโยธวาทิต “ราชมงคลพระนคร” มีให้เลือก 5 แบบ…ให้เวลาโหวตได้จนถึง 24.00 น. ของวันนี้! เท่านั้นนะครับ

คุณอยากเห็นชุดไหน ในวันปิยมหาราชปีนี้ 23 ตุลาคม…เราจะไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าด้วยกัน

“โหวตสิครับ…รออะไร!”

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

 

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 และร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคมนี้ ที่ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

14021444_1424003744283491_7960512049534561994_n

13988056_1424003757616823_7645668450671336049_o

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 และร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคมนี้ ที่ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ช่วงเช้า…พิธีไหว้ครู ที่ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ

(ผู้บริหาร คณาจารย์ : แต่งผ้าไทยโทนม่วง สวมครุยทับ – นักศึกษา : แต่งชุดพิธีการ ร่วมพิธี)

ช่วงบ่าย…งานเปิดโลกกิจกรรม ที่โถงชั้น1 ใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

-เชิญน้องใหม่ 59 สมัครเป็นสมาชิกชมรมในระดับมหาวิทยาลัย

-เชิญชม&เชียร์น้องใหม่ 90 หนุ่มหล่อ-สาวสวย จาก 9 คณะ ในการประกวด Boy & Girl Freshmen RMUTP 2016 รอบตัดสิน

พร้อมขอเชิญทุกท่านร่วมโหวต กดไลค์ กดแชร์ เพื่อค้นหาตำแหน่ง Boy & Girl RMUTP Freshmen Popular Vote 2016 ได้ที่เพจของกองประกวด https://www.facebook.com/bgrmutp ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 สิงหาคมนี้

หมายเหตุ ทุกกิจกรรม นศ.รหัส 57/58/59 รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม

 

ที่มา : งานกิจกรรม กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา

IMG_001

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนยากจน ทุนกิจกรรม และทุนเรียนดี ประชุมเมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร