หยาดน้ำตาแห่งความจงรักภักดีอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา ถวายอาลัย ส่งพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ท่ามกลางการประชุมผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

14725277_1118634374889530_1378333614_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ อธิการบดีกล่าวเชิญชวนให้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุม อันประกอบไปด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ สำนัก รวมไปถึง ผู้นำนักศึกษาที่ดำรงตำแหน่งองค์การนักศึกษา และ สภานักศึกษา พร้อมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นเวลา 9 นาที

บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศก หยาดหยดน้ำตาแห่งความภักดีจากผู้บริหารและนักศึกษา ผู้ร่วมพิธี ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ถวายงานด้านการศึกษา และ พัฒนาบัณฑิต ให้เป็นคนเก่งคนดี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “ราชมงคล” ให้เป็นมงคลปกเกล้าฯ ชาวราชมงคลพระนคร และ ชาวราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนม์พรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์สมบัติยาวนานที่สุดในโลก

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

14657648_1118649238221377_113424237_n

14694642_1118649298221371_179151582_n

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
1. ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย
2. ขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เผยแพร่โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

14699764_1118519114901056_974634502_n

 

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

ตาม ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ยังความเศร้าโศกอาดูรมาสู่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ที่อ้างถึงสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้

1.ให้ทุกศูนย์พื้นที่ ทุกคณะของมหาวิทยาลัย ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2.ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

  1. สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ขอความร่วมมืองดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท ได้แก่ การจัดแสดงดนตรี การจัดการประกวดต่างๆ การจัดการแข่งขันและการเชียร์กีฬา การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เป็นต้น ส่วนการแต่งกายผ้าไทยในวันศุกร์ขอให้ใช้สีที่ไว้ทุกข์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการออกประกาศถึงทุกหน่วยงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเป็นลำดับต่อไป

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม. ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดทัพนักกีฬา สู้ศึกการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคล “UTK Games” ครั้งที่ 33 ณ ราชมงคลกรุงเทพ ต้นปี 2560

14632760_1116587418427559_1599824114_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร งานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา และ ผู้นำนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33” (UTK Games) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วยผู้บริหารจาก 9 มทร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา และ องค์การนักศึกษา ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น เตรียมความพร้อม และนัดหมาย ในรายละเอียดของกำหนดการพิธีเปิด-ปิด การจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เข้าร่วมการแข่งขัน

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลกรุงเทพ มีความพร้อมอย่างสูง ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games ในระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.กรุงเทพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างนักกีฬาจาก 9 มทร. และในขณะนี้ มทร.กรุงเทพ ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการกีฬาเพื่อนักศึกษา ด้วยการลงทุนกว่า 500 ล้านบาทในการก่อสร้าง สนามกีฬาอเนกประสงค์ UTK Indoor Stadium บริเวณเขตพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2561” ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี ม.ราชมงคลกรุงเทพ กล่าว

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ UTK Indoor Stadium ของ มทร.กรุงเทพ ได้รับความสนใจจากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ เป็นอย่างสูง ในการเป็น “สนามกีฬาต้นแบบ” ที่มีมาตรฐานระดับประเทศ และมีการเสนอขอข้อมูลด้านการก่อสร้าง และการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 9 มทร. ต่อไป

อนึ่ง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games จะจัดพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 และพิธีปิดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬากลาง มทร.กรุงเทพ โดยมีการจัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา กว่า 120 ประเภท โดยมีคำขวัญประจำการแข่งขันว่า “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล”

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คัดเลือก “ดาว-เดือน” ทำหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์ 2017 …สาวงามจากสาขาการท่องเที่ยวคว้าตำแหน่งดาวคณะ และหนุ่มหล่อจากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคว้าตำแหน่งเดือน ในการประกวด Mr.-Miss and Miss Queen Liberal Arts 2017

14572112_1113702105382757_1934849296_o

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะจัดโครงการคัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์ประจำปี 2560 โดยเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดงานและประธานกรรมการตัดสินการประกวด Mr. & Miss & Miss Queen Liberal Arts 2017 โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นายประดิษฐ์ พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และ คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมงานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการฯ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทีมงานคุณภาพ และบรรดาสาวงามที่ผ่านเวทีระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เมือวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

การประกวด Mr. Miss & Miss Queen of Liberal Arts 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักศึกษาต้นแบบ พร้อมทำหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์และเป็นตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ผลการตัดสิน ตำแหน่ง Mr. Liberal Arts 2017 ได้แก่ นาย ชายพิเศษ มงคลทอง (จูเนียร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับรางวัล สายสะพาย โล่รางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท ตำแหน่ง Miss Liberal Arts 2017 ได้แก่นางสาว ศรุตา บุหงาแดง (ฮัม) สาขา วิชาการท่องเที่ยว รับรางวัล สายสะพาย โล่รางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท สำหรับ ตำแหน่ง Miss Queen Liberal Arts 2017 นลินนิภา สว่างอารมย์ (อู๋จี้) สาขา วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับรางวัล สายสะพาย โล่รางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท กิจกรรมการประกวดได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประกวด ร่วมชมและร่วมเชียร์อย่างคึกคัก

โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นการฝึกการวางแผนงานและ การปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการดำเนินการด้วยฝีมือนักศึกษานักปฏิบัติอย่างแท้จริง ประสบการณ์ทุกด้านที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตต่อไป หมายเหตุ สนใจชมผลงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/student.affairs.rmutp

ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เครดิตภาพ : สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์สองราชมงคล

14572583_1112829662136668_1090920745_o

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์ประพัฒน์ สีใส (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) และนายอภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด (ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) พร้อมด้วยบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) นางประดิษฐา นาครักษา (ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) พร้อมด้วย หัวหน้างานทุกงาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการหน่วยงานให้ทันต่อเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก กำหนดการ เริ่มด้วย คณะฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และรับฟังการบรรยาย เรื่อง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานทุกงาน และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม

อนึ่ง ประวัติความเป็นมาของ กองพัฒนานักศึกษา (กพศ.) เป็นหน่วยงานระดับกอง (1 ใน 6 กอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2542 ชื่อเดิมคือ กองกิจการนักศึกษา สถานที่ตั้งตึกสำนักงานธิการบดี ชั้น 2 ภายในบริเวณวิทยาเขตเทเวศร์ เลขที่ 399 ถนนสามเสน (เทเวศร์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2665-3777 ต่อ 6051 , 6053 ปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานระดับกอง ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล จัดตั้งเป็นกองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 โดยใช้ชื่อ กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา งานกีฬา และ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

“อธิการบดี” ม.ราชมงคลพระนคร นำตัวแทนนักศึกษา ๒๐๐ คน ร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายความรู้ “ เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาล ” ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

14599904_1112106355542332_1339030817_o

999

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ “ เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการฯ และแสดงปาฐกถากับเยาวชนจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ ความตอนหนึ่งว่า “เป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมระหว่างกันในภูมิภาค ซึ่งการอยู่ร่วมกัน และการทำกิจกรรมร่วมกันตลอด ๑๔ วัน จะก่อให้เกิดความสามัคคีและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน อันนำมาซึ่งความเข้าใจและสัมพันธไมตรีอันดี รวมทั้งได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติของตน และเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนของเราได้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและอย่างยั่งยืนร่วมกันตลอดไป ”

อนึ่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง “ความผูกพันของประชาชนชาวไทยต่อสถาบัน” เป็นภาคภาษาอังกฤษ พร้อมร่วมชมวีดิทัศน์ และตอบข้อคำถามของนักศึกษาเยาวชนจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันที่มาร่วมในงานนี้

สำหรับโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิมั่นพัฒนา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนไทยจากทั่วประเทศที่มีองค์ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเยาวชนจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวม ๑๐ ประเทศ ประเทศละ ๗ คน รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติเพื่อความผาสุกของปวงชนชายไทย และรับรู้ถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง

กิจกรรมในวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ชั่วโมงทรานสคลิปต์กิจกรรม จำนวน ๓ ชั่วโมง ในด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ กับตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

 

อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วม “สายธารบุญ” บริจาคทรัพย์และสิ่งของ แด่…น้องๆ บ้านเด็กตาบอดรามอินทราผู้พิการซ้ำซ้อน

14445157_1471236282893570_8113857464383692812_o

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการส่งมอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,222 บาท พร้อมของใช้เร่งด่วน 6 รายการ ได้แก่ สบู่เหลวหอม แชมพู ครีมนวดผม โลชั่น วาสลีนสำหรับทาปากทาเข่า ยากันยุงชนิดพ่นตามแขนขา จากผู้บริจาคหลายท่าน โดยหน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้จัดกิจกรรม “ปันของ ปันรัก ม.ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1” ร่วมบริจาคของใช้ และเงินเพื่อสมทบทุนซื้อของใช้ที่ขาดแคลนหรือเร่งด่วน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม บัณฑิตพึงประสงค์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 2 ชั่วโมง

สำหรับยอดเงินบริจาคมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นทุนทรัพย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน มีดังรายนามต่อไปนี้

1. อธิการบดี

2.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

3.รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

4.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

5.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

6.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

7.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

8.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

9.คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

10.ผู้อำนวยการกองคลัง

11.ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

12.ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

13.ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้

14.ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

15.ผศ.วีนา สงวนพงษ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี

16.นายบุญเจิด โพธิ์ทองแสงอรุณ ครูอาวุโส

17.คุณป้าติ๋ม โชติเวช

18.บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา น.ส.สโรชา หัตถกรรม, น.ส.มัลลิกา วีระสัย, น.ส.ขนิษฐา สุริยะ, น.ส.ทัศวรรณ อู้ย้ง ,นายธีรนัย ดีฤทธิ์ , นส.มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล

19.นางปิยฉัตรตรี และว่าที่ ร.ต.ธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร

  1. นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่
  2. อ.ชฏาพร จีนชาวนา

22.กัปตันหนึ่ง การบินไทย

23.นางระพีวงศ์ พานิช

24.น.ส.ศิรประภา เถรว่อง

25.นางอัสฌา พรหมเทศ

26.น.ส.อัชนีญา มีทรัพย์ทวีกูล

27.นายพรเทพ กำเนิดพรต นายกองค์การนักศึกษา

28.นางวันดี เพ็ชรโมรา

29.นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์

30.น.ส.เนศธิดา พรึงมณี

31.น.ส.ฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์

32.ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์

33.น.ส.วันทนา ครุฑจันทร์

34.รร.สากลศึกษา บางบัวทอง อนุบาล

35.รร.สากลศึกษา บางบัวทอง ประถม

36.นายศราวุฒิ สุขศรี และเพื่อน

37.นายสรรค์ชัย กิจชนะพานิชย์ และเพื่อน

38.นายอภิสิทธิ์ นิติธรรมรัตน์

39.นายพงศธร ยิ้มพลายสินธุ์

40.ไม่ระบุนามผู้บริจาค

41.กลุ่มปันของ ปันรัก ม.ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,222 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศล ทำทานบารมีในครั้งนี้ทุกคน จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดี นำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย ภยันตรายทั้งปวง ประสบสรรพสิริพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดในธรรมคุณความดี ขอจงสัมฤทธิ์ผลและมีความเจริญก้าวหน้าสมหวัง ดังตั้งใจปรารถนาทุกประการ …กลุ่มปันของ ปันรัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอทุกท่านอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

อนึ่ง มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมูลนิธิที่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สังคมให้การยอมรับ เด็กๆ จะได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันและพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาในระบบ ส่งเสริมให้เด็กตาบอดเข้าสู่สังคมชีวิตที่เป็นจริง ตั้งแต่เริ่มการศึกษา โดยการส่งเด็กเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาตาบอดระดับอุดมศึกษา ให้บริการสื่อการเรียน-การสอน เพื่อครู และนักเรียนจะได้สอนและเรียนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนได้ ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดในชุมชน ให้การดูแลเอาใจใส่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ปัจจุบัน มีที่ตั้งหน่วยงานใน 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ลำปาง ลพบุรี สงขลา เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cfbt.or.th หรือ สาขากรุงเทพ http://www.cfbt.or.th/bangkok/frontpage

 

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมงาน “สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมไทย”

14494656_1153841107987846_6699198674520044325_n

ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร และท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ปันของ ปันรัก ครั้งที่ 1” บริจาคของใช้ หรือเงิน เพื่อสมทบทุนซื้อของใช้ขาดแคลนเพื่อส่งมอบให้น้องๆ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) รามอินทรา 34 จำนวน 6 รายการ (ของใช้จำเป็น) ได้แก่

1.สบู่เหลว

2.แชมพู

3.ครีมนวดผม

4.โลชั่น

5.วาสลีน (สำหรับทาปากทาเข่า)

6.ยากันยุง ชนิดพ่น

ณ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ผู้สนใจบริจาคได้ที่ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ (เสือ) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์/ไอดีไลน์ 0957419288

ท่านใดสามารถไปร่วมกิจกรรม ขอให้เจอกันที่ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ทำทาน ให้แก่เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนและยากไร้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้พิการต่อไป

ปล.นศ.รหัส 57-59 ที่มีจิตสาธารณะ ไปร่วมกิจกรรม รับชั่วโมงทรานสคริปต์ จำนวน 2 ชั่วโมง

ขออนุโมทนาบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ กับทุกๆ ท่าน จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศล ทำทานบารมีในครั้งนี้ทุกคน จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดี นำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย ภยันตรายทั้งปวง คิดการสิ่งใดที่เป็นธรรม ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ ขอขอบพระคุณ

ที่มา : ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ศูนย์พณิชยการพระนคร ม.ราชมงคลพระนคร “บริหารธุรกิจ-ศิลปศาสตร์” จัดพิธีปิดยิ่งใหญ่ แสดงศักยภาพกิจการนักศึกษาในการแข่งขันกีฬาภายใน

9-11

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานคับคั่ง ณ บริเวณโถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์และผู้นำเชียร์ จาก 7 สาขาวิชาแบ่งเป็นคณะสีต่างๆ จำนวน 4 คณะสี ที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้คอนเซป “International Festival” ที่แต่ละคณะสี นำเสนออย่างอลังการ อาทิ คอนเซปเทศกาลตรุษจีน ที่ยกขบวนแห่สิงโต และมังกรทอง มาสร้างสีสัน หรือคอนเซปเทศกาลนวราตรี ซึ่งเป็นประเพณีบูชาพระแม่อุมาเทวี ของชาวฮินดู ในรูปแบบของการแสดงระบำแขกอย่างสนุกสนาน ต่อด้วยคอนเซปงานคานิวัล ที่งดงามด้วยการโชว์ศิลปะการเต้นรำหน้ากากอันน่าประทับใจ ปิดท้ายด้วยคอนเซปเทศกาลคริสต์มาส ที่ยกบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง เชียร์ลีดเดอร์แปลงกายเป็นกวางเรนเดียร์ได้อย่างสวยงามและน่ารักลงตัว

“มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในระดับคณะและระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัย การเปิดเวทีให้สโมสรนักศึกษาของคณะต่างๆ ได้ฝึกปฏิบัติการในฐานะผู้จัดการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมต่างๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาจะได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา และ เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมตัวเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในตลาดแรงงานในอนาคต อย่างมีคุณภาพต่อไป” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวทิ้งท้าย

ด้านคณะศิลปศาสตร์ นอกจากจะจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “Liberal Arts Games” ครั้งที่ 13 เช่นเดียวกันแล้ว ยังเพิ่มสีสันให้พิธีปิดด้วยการเชิญทีมฟุตซอล “โก๊ะตี๋-อารามบอย” มาร่วมแข่งขันกับทีมรวมดาว RMUTP ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างสรรค์บรรยากาศสนุกสนานให้กับพิธีปิดการแข่งขันได้มาก โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมโก๊ะตี๋-อารามบอย ชนะไปด้วยสกอร์ 3 ประตู ต่อ 1

ที่มา : นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร