Congratulations… เด็กสื่อสารฯคว้ารางวัลด้านออกแบบในงานมอเตอร์โชว์ เมืองทองธานี

Congratulations…

เด็กสื่อสารฯคว้ารางวัลด้านออกแบบในงานมอเตอร์โชว์ เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา น.ส.ณิชนันทน์ พรหมช่วย น.ส.ณัฐณิชา พรหมช่วย นายณัฐพล สุกไทย และนายธีรุตม์ ผุดผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดออกแบบเสื้อ YAMAHA QBIX T-SHIRT DESIGN CONTEST รับเงินรางวัล 5,000 บาท หลังจากเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายจาก 200 ทีม และรับเงินทุน 20,000 บาท ไปพัฒนาผลงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าและนําสินค้าออกจําหน่ายจริง

กิจกรรมการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นที่ งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 เมืองทองธานี วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายนนี้ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ที่มา : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations!!! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครองโล่พระราชทานรัชกาลที่ 10 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” ณ สนามเสือป่า ลานพระราชวังดุสิต

Congratulations!!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครองโล่พระราชทานรัชกาลที่ 10 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” ณ สนามเสือป่า ลานพระราชวังดุสิต

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ ลานพระราชวังดุสิต

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย อันเป็นประเพณีและวัฒนธรรม ประจำเทศกาลมหาสงกรานต์ของไทย โดยมอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทีมก่อพระเจดีย์ทราย ในนามทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีรายนามผู้แทนมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1 นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง

3.นายรัฐติพงษ์ ทีเร็ว นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

4.นายชัชวาลย์ เกตุสุนทร นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

5.นายต้นตการ ภู่โกสีย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

6.นางสาวจุฑามาศ ขมิ้นเหลือง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

7.นางสาวนพวรรณ สวยเนตรทอง เลขาธิการสภานักศึกษา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

8.นางสาวเมธิณี ศุภเศรษฐ เหรัญญิกสภานักศึกษา นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

9.นายพงศกร พันธุ์บุตรดี อุปนายกองค์การนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.นายนิภัทร์ หมันเทศมัน นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำหรับ แนวคิดสร้างสรรค์ในการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายในครั้งนี้ ทีมงานได้ไอเดียมาจากการจำลองเขาไกรลาสในสรวงสวรรค์ ป่าหิมพานต์ และสัตว์ในวรรณคดีไทย เน้นการนำเสนอเชิงอนุรักษ์ “มรดกทางวัฒนธรรม : มรดกไทย” คือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน พร้อมการวางแผนการทำงานที่มีระบบ แบ่งสรรหน้าที่กันอย่างลงตัว จนประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ครองโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ปรบมือดังๆ…ม.ราชมงคลพระนคร สร้างชื่อเสียง…”รองชนะเลิศอันดับ 2 ก่อพระเจดีย์ทราย” งานมหาสงกรานต์ ลานพระราชวังดุสิต…ช่วงข่าวในพระราชสำนักที่มา : งานกิจกรรมนศ. กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร#http://www.rmutp.ac.th

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เมื่อ 8 เมษายน 2018

 

 

ร่วมลุ้นและส่งกำลังใจ เชียร์ทีมราชมงคลพระนคร ในงานแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 10

ร่วมลุ้นและส่งกำลังใจ เชียร์ทีมราชมงคลพระนคร ในงานแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 10

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน ส่งกำลังใจเชียร์ทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ในการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย งาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 7-8 เมษายน พุทธศักราช 2561 ณ สนามเสือป่า ลานพระราชวังดุสิต

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มอบให้งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จัดทีมบุคลากร และ ผู้นำนักศึกษา นำโดยหัวหน้างานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จุดประสงค์สำคัญคือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ที่ส่งทีมก่อพระเจดีย์ทรายเข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ผลงานนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร “โกอินเตอร์-โชว์ที่จีน”

ผลงานนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร “โกอินเตอร์-โชว์ที่จีน”

ขอแสดงความยินดีกับผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนักศึกษา จากสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับโอกาสร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในงาน silk suzhou 2018 ณ ประเทศจีน

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations… นักศึกษาจีน จบหลักสูตร “ไทยประยุกต์” จาก ม.ราชมงคลพระนคร

Congratulations…

นักศึกษาจีน จบหลักสูตร “ไทยประยุกต์” จาก ม.ราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทยประยุกต์ (หลักสูตร 1 ปีการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้สัญญาความร่วมมือทางศึกษาระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือทางการศึกษากันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 นับเป็นเวลา 10 ปี

โดยในปี 2561 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 32 คน ซึ่งนักศึกษามากกว่าครึ่งสนใจศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาให้เหตุผลว่า มหาวิทยาลัยให้การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี ความเป็นอยู่สะดวกสบาย อาจารย์ผู้สอนเอาใจใส่ จึงอยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนี้ในระดับปริญญาตรี

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา และมีผู้บริหารระดับสูงของมหาลัย และคณะ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ราชมงคลพระนคร จัด Roadshow กิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” ที่ศูนย์เทเวศร์

ราชมงคลพระนคร จัด Roadshow กิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” ที่ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์เทเวศร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วโพสต์ลงเฟชบุ๊ก และแคปเจอร์ลงเฟชบุ๊กมหาวิทยาลัย ติดแฮชแท็ก #RMUTP #เลิกเพื่อรักษ์ สำหรับบุคคลที่มีจำนวนยอดไลค์มากที่สุด 2 อันดับแรก จะได้รับกระเป๋าเดินทางมหาวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม ในเวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ดังนี้

วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร และวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “ฉลองชัย พระนคร เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” เตรียมเงินอัดฉีด & เสื้อสามารถ มอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย กว่าล้านบาท

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “ฉลองชัย พระนคร เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” เตรียมเงินอัดฉีด & เสื้อสามารถ มอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย กว่าล้านบาท

ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พร้อมผู้เกี่ยวข้องกับงานกีฬา และทัพนักกีฬา ทุกท่าน….ร่วมงานฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อประกอบพิธีมอบเสื้อสามารถ และมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้กับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง ผลงานการแข่งขัน 2 รายการใหญ่ที่ผ่านมา พระนคร ได้ครองเจ้าเหรียญทอง ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 ด้วยจำนวนเหรียญทอง 28 เหรียญ เหรียญเงิน 17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ ในล้านนาเกมส์ และได้รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สำหรับนักกีฬาที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ม.ราชมงคลพระนคร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก เพื่อขอรับโควตา และ/หรือ ทุนเรียนฟรี ได้ที่งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-6653777 ต่อ 6963 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานกีฬา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ประกาศข่าวด่วน!!!… ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ประกาศข่าวด่วน!!!…

ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช และร่วมกันส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไว้ ในวันที่ 6-8 เมษายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งดำเนินการโดยสำนักพระราชวัง นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามหน่วยงานราชการ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา โดยสามารถรวมกลุ่มประชาชน หรือชุมชน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมประกวดสมัครแข่งขัน “ก่อพระเจดีย์ทราย” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 เมษายน 2561 นี้ โดยมีรายละเอียด คือ…

เริ่มเข้าก่อเจดีย์ทราย ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

และแข่งขันต่อ ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น.

ทั้งนี้ คณะกรรมการของสำนักพระราชวัง จะทำการตัดสิน ในเวลา 15.00 น.

พิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลพระราชทาน เวลา 17.00 น.

ในนามบุคคลทั่วไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. สถานที่ส่งใบสมัคร อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.022817999 ต่อ 1546 และ1547

และในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทีม “ม.ราชมงคลพระนคร” เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจำนวนทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน ไม่จำกัดรูปแบบและกรรมวิธีในการก่อพระเจดีย์ทราย แต่ต้อง…ใช้ทรายเป็นวัสดุหลัก ขนาดของฐานเจดีย์ทราย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ความสูงแล้วแต่ขนาดรูปทรง โดยคณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียม “ทราย” ไว้ให้ ทั้งนี้ ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งมาเอง (มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเหรือวัสดุย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น !

เกณฑ์การตัดสินของสำนักพระราชวัง จำนวน 100 คะแนน แบ่งเป็น 1.ความประณีตสวยงาม 2.ความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.การใช้วัสดุ อุปกรณ์จากธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 5.องค์ประกอบของเจดีย์ มีความเหมาะสมได้สัดส่วน และมีความสมดุลของรูปทรง อย่างละ 20 คะแนน

…***หน่วยงาน/คณะ หรือนักศึกษาท่านใดสนใจร่วมสมัครเป็นตัวแทนทีมจาก ม.ราชมงคลพระนคร สามารถลงทะเบียนบันทึกข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/n3dbnP ภายในวันที่ 5 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น. และ/หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มือถือ. 0819046003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 เพื่อส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัคร 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน (ส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชน ทางไลน์ได้)

ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีม ม.ราชมงคลพระนคร และ บุคคลทั่วไป กรณีเป็นนักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวนวันละ 5 ชั่วโมงกิจกรรม เข้าแข่งขัน 2 วัน รวมทั้งสิ้น ได้รับ 10 ชั่วโมงกิจกรรม (สมัครเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีมได้)

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.royalcardx.com

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561

#http://www.rmutp.ac.th

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561 ส่วนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 …ประกาศเกียรติภูมิผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561 ส่วนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 …ประกาศเกียรติภูมิผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” โดยคณะกรรมการมอบแก่ ผู้นำสูงสุดขององค์กร 15 ท่าน จากทั่วประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้ารับรางวัลเดียวกัน ในสาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พุทธศักราช 2561” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี

อนึ่ง รางวัล “อินทรจักร” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคนรุ่นใหม่ พิจารณามอบรางวัลให้กับ ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน ผู้ที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค จนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นบุคคลต้นแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลสาธารณะจิตอาสา ดารา ศิลปิน นางงาม นายแบบ ฯลฯ ซึ่งทุกท่านเป็นแบบอย่างในการประกอบคุณงามความดีให้กับหน่วยงาน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สังคม และประเทศชาติ โดยสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ร่วมกับองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเป็นผู้ดำเนินการ ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ และองค์กรฯ ดังกล่าว

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ร่วมกับ คณะกลองยาวคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดชุดการแสดงเฉพาะกิจ “รำกลองยาว เถิดเทิงพระนคร” ซึ่งเป็นการแสดงมงคลนำขบวนผู้รับรางวัลผ่านพรมแดงเข้าสู่บริเวณงาน การละเล่นดังกล่าว มีที่มาจากในอดีตที่เป็นการแสดงพื้นบ้าน ปัจจุบันพัฒนาให้มีแบบแผนลีลาท่ารำ ใช้เวลาการฝึกซ้อมกว่า 3 อาทิตย์ ใช้กลองรำ 5 คู่ ชายหญิง และกลองยืนสำหรับสร้างความสนุกสนานครื้นเครง จำนวน 10 คน และชุดนางโปรยภาคเหนือ จำนวน 10 คน พร้อมขบวนเสลี่ยงอัญเชิญถ้วยรางวัล “อินทรจักร” และทีมนักแสดงธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ จาก Mr. &Miss Siam Bharata 2017 ร่วมขบวนเกียรติยศ สร้างบรรยากาศและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้ารับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติ

สนใจติดต่อการแสดง ได้ที่ชมรมศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายเลขโทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323

สำหรับ รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560” ได้แก่ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มกลัดครุฑทองคำ ในวันเดียวกัน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

“… เพราะพวกเราทุกคน คือ กำลังของแผ่นดิน การทำงาน การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยส่วนตัวถือเป็นหน้าที่ เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ…รางวัลที่ได้รับ เป็นความภูมิใจ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยและแผ่นดินต่อไป ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งได้รับรางวัลอินทรจักรในสาขาเดียวกันนี้ รวมถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ที่ได้รับรางวัล สาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี” และ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ปริญญา มากลิ่น ที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561” นี้…ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง จนเป็นที่มาของความภูมิใจร่วมกันเหล่านี้ ทำให้หน่วยงานภายนอกได้รู้จักและทราบถึงพลังของมทร.พระนคร ที่ตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและมุ่งทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน …” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง งานกิจกรรมนักศึกษา และกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร #DIGITALUNIVERSITY #13YRMUTP #รางวัลอินทรจักร #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

#http://www.rmutp.ac.th

 

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th