หนุ่มหล่อ-สาวงาม จากคณะบริหารธุรกิจ คณะสิ่งทอ คณะคหกรรม และคณะศิลปศาสตร์…”คว้ามงกุฏ RMUTP Freshmen 2017″

หนุ่มหล่อ-สาวงาม จากคณะบริหารธุรกิจ คณะสิ่งทอ คณะคหกรรม และคณะศิลปศาสตร์…”คว้ามงกุฏ RMUTP Freshmen 2017″

ม.ราชมงคลพระนคร จัดการประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 สุดอลังการ ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี “หนุ่มหล่อบริหารฯ – สาวสวยศิลปศาสตร์” ซิวตำแหน่ง BOY & GIRL RMUTP FRESHMEN 2017 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เตรียมยกทัพเยือน “ล้านนาเกมส์” พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี 4.0 พัฒนาระบบลงคะแนนเป็นระบบดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ & ทันสมัย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ FRESHMEN DAY RMUTP 2017 ประกวด “ดาว – เดือน – ดาวเทียม” RMUTP FRESHMEN 2017 เพื่อประกวดค้นหาหนุ่มหล่อ-สาวสวย ภายใต้แนวคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” ได้แก่ Boy & GIRL / Miss Season Award / Miss Congeniality / Miss Jumbo Queen และรางวัลพิเศษอีกมากมาย ได้แก่ RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) / Best Performance และ Popular Vote พร้อมเงินสด และของรางวัลมากมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

ในการนี้ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกอบรมของนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยงานกิจกรรม นศ. กองพัฒนานักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าว พิธีเปิดนิทรรศการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 มีการแสดงโชว์เต้นประกอบเพลงสี่ภาคตระการตา นิทรรศการประกอบด้วย พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประมวลภาพสรุปกิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศและการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ การสาธิตการแกะสลัก การทำขนมไทย ฯลฯ จากนั้นเป็นการประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 การประกวดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 โดยมีการเก็บตัวและทำกิจกรรมร่วมกันประมาณ 3 สัปดาห์ สำหรับการประกวดในครั้งนี้ ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมลีลาศ และเพชรราชมงคลพระนคร ได้จัดชุดการแสดงพิธีเปิด และการแสดงเพื่อเปิดตัวผู้เข้าประกวดในแต่ละรอบอย่างสวยงาม พร้อมกันนี้ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้นำเอาเทคโนโลยี 4.0 พัฒนาระบบลงคะแนนเป็นระบบดิจิทัล ใช้ง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำในการคำนวณ และมีความทันสมัยสามารถสัมผัสได้ ทำให้สามารถยกระดับการประกวดก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ขานรับนโยบายการก้าวเข้าสู่ Digital University ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับพิธีประกาศผลรางวัลการประกวด รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในการมอบรางวัล ปรากฏการตัดสิน ดังนี้

BOY RMUTP FRESHMEN 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ นายปณิธิ เฉลิมพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมานะชัย มากระจันทร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายโสภณ คำมา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ นายสราวุฒิ นาไชย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ นายอนุพงษ์ ไชยธงรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

Best Performance ได้แก่ ชุณหนพ พิณเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

Popular Vote ได้แก่ ธนกฤต วรรณสุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท สายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

*************************

GIRL RMUTP FRESHMEN 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ ลำเจียก คณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจนิสตา กลับทับหลัง คณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกฤตธมล เขียมศิริ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ นางสาวอักษร เบ็ญจนิรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ และ นางสาวนัฏฐินี ทองอ่อน คณะศิลปศาสตร์ รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

Best Performance ได้แก่ อภิญญา ประภารัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

Popular Vote ได้แก่ พรชนก รวดเร็วการ คณะบริหารธุรกิจ รับเงินรางวัล 1,000 บาท สายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

*************************

Miss Season Award RMUTP 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ ณภัทร เมธสุทธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ยลระวี สัยสุภี คณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ฟารีดา ประภาพร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ กิตติธัท เนียมเปรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ ธนภัทร์ สว่างอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์ รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

Best Performance ได้แก่ ธีรดา ศรีสกลสุภา คณะบริหารธุรกิจ รับสายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

Popular Vote ได้แก่ ยลรวี สัยสุภี คณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท สายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

*************************

Miss Congeniality RMUTP 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ พิรัลรัตน์ หาญกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อรุณนภา วราภรณ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เพชรไพลิน คุ้มพลอย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ ปภาวรินทร์ เงินแพง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ บุณยวีร์ จิรประภากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

*************************

Miss Jumbo Queen RMUTP 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ ราเชล เบริคก์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อุษามณี กล่อมกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปฤษฎี สัตยรังสี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ ขวัญลดา บุญขวัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และ ปพิชญา มหาวัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

*************************

รางวัลกองเชียร์ดีเด่น ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

*************************

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่กำหนดจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ทั้งสิ้น 13 ชั่วโมงกิจกรรม

กิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับเลือก) ด้านกีฬาและนันทนาการ 10 ชั่วโมงกิจกรรม

– พิธีเปิดการประกวด 3 ชั่วโมงกิจกรรม

– ชมการประกวด 3 ชั่วโมงกิจกรรม

– พิธีมอบรางวัล 3 ชั่วโมงกิจกรรม

– กิจกรรมพิเศษเข้าร่วมครบ 3 กิจกรรม 1 ชั่วโมงกิจกรรม

โดยได้รับทรานสคริปต์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ

– การเข้าชมนิทรรศการเพชรราชมงคลพระนคร 3 ชั่วโมง

สำหรับนักศึกษาทั่วไป สามารถลงทะเบียน AT CODE เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th

สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มสภา-องค์การนักศึกษา / Supporter / Staff กองประกวด / นักแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง / นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 / ทรานสคริปต์กิจกรรม ฯลฯ ให้ส่งหลักฐานที่ต้นสังกัดเพื่อส่งเอกสารมายังงานระบบสารสนเทศฯ กพศ. เพื่อขอรับชั่วโมงกิจกรรมต่อไป

ภาพถ่ายโดย : ณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ / สภาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร / กองสื่อสารองค์กร

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา / งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ประกวด “ดาว – เดือน – ดาวเทียม” FRESHMEN RMUTP 2017 โค้งสุดท้าย สุดคึกคัก! หายใจรดต้นคอ คะแนนเบียดแต้มต่อแต้ม ลุ้นระทึก!ศุกร์ 15 กันยานี้…รู้ผล!

ม.ราชมงคลพระนคร ประกวด “ดาว – เดือน – ดาวเทียม” FRESHMEN RMUTP 2017 โค้งสุดท้าย สุดคึกคัก! หายใจรดต้นคอ คะแนนเบียดแต้มต่อแต้ม ลุ้นระทึก!ศุกร์ 15 กันยานี้…รู้ผล!

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเป็นกำลังใจ (heart) ให้กับเพื่อนนักศึกษาทั้ง 95 คน จาก 9 คณะ ใน “รอบตัดสิน” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.00 น. เพียงใช้เวลาว่างจากการเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ชมและเชียร์การประกวด FRESHMEN RMUTP 2017” จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Boy, Girl, Season Award, Congeniality และ Jumbo Queen RMUTP 2017 และพิเศษขวัญใจของทุกท่าน Popular Vote ณ หอประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

(jackpot)นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกชั้นปี จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวนกิจกรรมละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม เข้าร่วมครบ 3 กิจกรรม รับเพิ่มพิเศษอีก 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม (แจก AT CODE เฉพาะในงานเท่านั้น!!!) เพียงนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดและลงทะเบียนผ่านระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเอง AT CODE ที่เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th

กำหนดการรับ AT CODE

(loud volume) รอบ 12.30 – 14.00 น.

ร่วมกิจกรรมประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 โดยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และนิทรรศการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 13

(loud volume) รอบ 14.00 – 16.00 น.

ร่วมกิจกรรมชมการประกวด FRESHMEN RMUTP 2017

(loud volume) รอบ 16.00 – 17.00 น.

ร่วมกิจกรรมพิธีปิด ลุ้นและเชียร์ว่าใครจะครอง “มงกุฏ” อันทรงเกียรติ

หมายเหตุ: (check mark)กรุณาบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ร่วมเท่านั้น เพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น

ติดตามข่าวการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่

(notebook PC) เพจฝ่ายกิจการนักศึกษา fb.me/student.affairs.rmutp

(notebook PC) เพจกองพัฒนานักศึกษา fb.me/DSD.Rmutp

(notebook PC) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

(notebook PC) เพจงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา fb.me/saisrmutp

ภาพถ่าย : นัธทวัฒน์ เกตุแก้ว ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน /ว่าที่ ร.ต.ธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร กพศ. /นายณรงค์กร ประสารแสง กสอ.

 

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์เตรียมประชันโฉม หนุ่มหล่อ-สาวสวยใน “ล้านนาเกมส์”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์เตรียมประชันโฉม หนุ่มหล่อ-สาวสวยใน “ล้านนาเกมส์”

 

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักศึกษาทั้ง 95 คน จาก 9 คณะ ในรอบ PRELIMINARY พฤหัส 14 ก.ย. 60 และรอบตัดสิน ศุกร์ 15 ก.ย. 60 นี้ …เพียงใช้เวลาว่างจากการเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ชมและเชียร์การประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ” จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Boy, Girl, Season Award, Congeniality และ Jumbo Queen RMUTP 2017 และ Popular Vote

ร่วมลุ้นว่าคณะใดจะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ประชันโฉม หนุ่มหล่อ – สาวสวย ในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 13 ชั่วโมงกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

กำหนดการรับชั่วโมงกิจกรรม AT CODE มีรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสที่ 14 ก.ย. 60

– นักศึกษารับ AT CODE ภายในงาน ลงทะเบียนเพียงรอบเดียวเท่านั้น รับทันที 3 ชั่วโมงกิจกรรม และสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งวัน

– รอบ 09.30 – 12.00 น.

เป็นกิจกรรมประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 (ชุดนักศึกษา และตอบคำถาม)

– รอบ 13.00 – 17.00 น.

เป็นกิจกรรมประกวดฯ รอบความสามารถพิเศษ

***********

วันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 60

– นักศึกษารับ AT CODE ภายในงาน นักศึกษาลงทะเบียนได้ทั้ง 3 รอบ รอบละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ครบทุกกิจกรรมรับเพิ่ม 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม

– รอบ 13.30 – 14.00 น.

เป็นกิจกรรมประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และนิทรรศการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 13

– รอบ 14.00 – 16.00 น.

เป็นกิจกรรมชมการประกวด FRESHMEN RMUTP 2017

– รอบ 16.00 – 17.00 น.

เป็นกิจกรรมพิธีปิด ลุ้นและเชียร์ว่าใครจะครอง “มง” อันทรงเกียรติ และชมมินิคอนเสิร์ตจากชมรมดนตรีฯ

ติดตามผลงานกิจกรรมนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จากเพจต่างๆของมหาวิทยาลัย

-เพจกองประกวด https://www.facebook.com/bgrmutp

-เพจกองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/DSD.Rmutp

-เพจสภาและองค์การ น.ศ. https://www.facebook.com/Leaderrmutp

หมายเหตุ : นักศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียนบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th และต้องลงภายในวันที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการลงบันทึกกิจกรรม

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความจงรักภักดี ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความจงรักภักดี ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการประกาศเชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความจงรักภักดีสนับสนุนกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดรถตู้ รับ-ส่ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต มีกำหนดในการเข้ารับสิ่งของพระราชทานในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 การแต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการของมหาวิทยาลัย เท่านั้น! มียอดนักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากทั้ง 9 คณะ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเดินทางไปสมัครเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2560

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kingrama9.th

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับนักศึกษา จำนวนวันละ 5 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดเวลา รวมทั้งสิ้น “16 วัน 80 ชั่วโมงกิจกรรม” ได้แก่

1)วันรับสมัคร สมัครที่ใดก็ได้ รับ 5 ชั่วโมงกิจกรรม

2)วันรับสิ่งของพระราชทาน ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด 5 ชั่วโมงกิจกรรม

3)ช่วงปฏิบัติงาน 18-31 ตุลาคม 2560 วันละ 5 ชั่วโมง ตามที่นักศึกษาปฏิบัติงานจริง

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษา “ใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนและวันหยุดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว” โดยไม่จำกัดวันและเวลา โดยสามารถเลือกทำหน้าที่ได้ตามความสมัครใจ และฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้ออกแบบระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม แบบส่งหลักฐานการเข้าร่วมด้วยเอกสารหรือภาพถ่าย ( เพื่อใช้ในงานจิตอาสาเฉพาะกิจ รายละเอียด ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย)

ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งหลักฐานด้วยรูปภาพ มีรายละเอียดดังนี้

1.ลงทะเบียนในระบบ ส่งภาพบัตรใบสมัคร (เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอัตโนมัติ)

2.เพิ่มข้อมูลรูปภาพ ในวันรับสิ่งของพระราชทาน (เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอัตโนมัติ)

3.วันปฏิบัติงานจริง (ลงทะเบียนการทำงานเป็นรายวัน ด้วยตนเอง)

4.หากไม่ส่งข้อมูลในวันปฏิบัติงานจริง สามารถยื่นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

อนึ่ง สำหรับในวันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นการรับสมัครวันที่ 11 ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จุดลงทะเบียนหลักอยู่ที่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เปิดให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเภทงานให้จิตอาสาเลือกทำตามความถนัด 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานความปลอดภัยและการจราจร เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้คนไทยรักและสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือดูแลกัน และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักอดออม นอกจากที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่าแล้ว ประชาชนยังสามารถลงทะเบียน สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจได้ที่สำนักงานเขตต่างๆ ทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆ สมัครได้ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ส่วนต่างประเทศสมัครได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น สำหรับยอดรวมที่ลงทะเบียน จนถึงวันที่ 11 กันยายน 60 มียอดรวมทั้งสิ้น 111,846 คน (อ้างอิง : สำนักพระราชวัง)

โปรดติดตามข่าวสารออนไลน์

– มหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th

– ฝ่ายกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/student.affairs.rmutp

– กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

– งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. https://www.facebook.com/saisrmutp

– ไลน์ฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกชั้นปี

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

นศ.สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กลับไทยแล้ว หลังรับทุนอินโดฯ 1 ปี เตรียมสานฝัน “นักข่าวสาวที่แต่งชุดฮิญาบทำงานเป็นคนแรกในประเทศไทย”

นศ.สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กลับไทยแล้ว หลังรับทุนอินโดฯ 1 ปี เตรียมสานฝัน “นักข่าวสาวที่แต่งชุดฮิญาบทำงานเป็นคนแรกในประเทศไทย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อม ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ น.ส.จุฑาวรรณ ผลเจริญ หรือ “ซัยน่า” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่สำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนประเทศอินโดนีเซีย ของสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย โดยเรียนในสาขาการท่องเที่ยว ระยะเวลา 1 ปี และเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และได้เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานผลการศึกษา เมื่อเวลา 17.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ รศ.สุภัทรา อธิการบดี ได้ร่วมสนทนาและแสดงความยินดีที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย และสอบถามถึงประสบการณ์การเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่ง “ซัยน่า” ได้เล่าถึงประสบการณ์ในต่างแดนด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มและมีความสุข

“ซัยน่า” เปิดเผยว่า การศึกษาเล่าเรียนที่อินโดนีเซียนั้น เป็นการเรียนแบบนักศึกษาที่โตแล้ว และต้องรับผิดชอบตนเอง จะไม่มีคนจ้ำจี้จ้ำไชเราเหมือนที่ประเทศไทย ทุกคนต้องรับฟังและปฏิบัติตาม ต้องดูแลตนเองทุกอย่าง ต้องตั้งใจเรียนมากๆ เนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาบาฮาซาอยู่เลย ภายในสองอาทิตย์แรก จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ และค่อยๆ ผสมปนกับภาษาบาฮาซา เมื่อถึงจุดที่ทางสถานศึกษาคิดว่านักศึกษาต่างชาติสามารถรับฟัง โต้ตอบได้บ้างแล้วก็จะเริ่มสอนเป็นภาษาบาฮาซาสำหรับเทคนิคการเรียนการสอนที่อินโดฯเน้นการปฏิบัติ เช่น การจัดโครงการหรือกิจกรรมขึ้นมาและเชิญนักศึกษาอื่นๆ ในสถานศึกษาเข้าร่วม และวัดผลจากการประเมิน และมีการทำวิจัยเป็นกลุ่มด้วย ในการไปเรียนครั้งนี้ ทำให้สามารถฝึกฝนเทคนิคทักษะในการสื่อสาร ฟังและพูด ส่วนทักษะทางการเขียนนั้น ไม่ได้เน้น ในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ หนูได้ฝึกการใช้ชีวิตในต่างแดน ฝึกไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ได้เรียนรู้ชีวิต วิถีวัฒนธรรมในต่างแดน นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้ในห้องเรียน และหนูมีความฝันว่า อยากจะเป็นนักข่าวมุสลิมไทยคนแรกที่ทำงานสื่อสารมวลชนในประเทศไทย และสามารถสวมฮิญาบในการปฏิบัติงานได้อย่างภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาอย่างอิสระ มีการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ควบคู่กับการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรภาคบังคับ และมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมโลก ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเน้นในเรื่องของ เทคโนโลยีสารสนเทศระบบดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษาที่สองขึ้นไป นักศึกษาที่มีความสามารถในเรื่องดังกล่าว ก็จะเป็นบัณฑิตที่สถานประกอบการมีความต้องการสูง มีเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น และมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลในอนาคตต่อไป

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สนับสนุนนักศึกษาร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สนับสนุนนักศึกษาร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดำเนินการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปีของ มทร.พระนคร เข้าร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีอันมีค่า หลอมรวมพลังจิตอาสาของมหาวิทยาลัยที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย

สำหรับ งานจิตอาสาเฉพาะกิจ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภท ได้แก่ ๑.งานดอกไม้จันทน์ ๒.งานด้านประชาสัมพันธ์ ๓.งานโยธา ๔.งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ๕.งานบริการประชาชน ๖.งานแพทย์ ๗.งานรักษาความปลอดภัย ๘.งานจราจร

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ สนามเสือป่า โดยผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือสำนักงาน ๕๐ เขต ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้น ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://kingrama9.th

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึง

ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยอนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” วันละ ๕ ชั่วโมงกิจกรรม ตามการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดรถตู้ เพื่ออำนวยความสะดวก รับ-ส่ง นักศึกษาไปยังสถานที่รับสมัครตลอดทั้งวัน ฟรี!!! ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๕.๐๐ น. กำหนดจุดขึ้นรถ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี โดยหลักฐานในการสมัคร ใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น นักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และ ปลอกแขน

อนึ่ง หลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมขอให้นักศึกษาส่งหลักฐานการเข้าร่วม ได้แก่

๑.ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน

๒.ส้าเนาบัตรประชาชนจิตอาสา

ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะที่ตนเองสังกัด ไม่เกินวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๙๐๔ ๖๐๐๓โทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๓๒๓ หรือ ID Line : Yutthapoom.s5335

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ชมรมศิลปะการแสดง มุ่งมั่น! “สืบนาฏสานศิลป์” ฟื้นฟูรากเหง้าวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรียนนาฏศิลป์ไทยและสากล ชูนโยบายชมรมฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) เป็นประธานในพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์ ได้แก่ “คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” 1.อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 2.ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 3.นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 4.ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม “คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา” 5.อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ 6.อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ 7.ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ 8.นางสาววันทนา ครุฑจันทร์ 9.อาจารย์ปฏิมากร โกมลธร วิทยากรพิเศษ 10.ประธานชมรมและคณะกรรมการ นำนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เพื่อสักการะและมอบตัวเป็นศิษย์ อีกทั้งสร้างความเป็นสิริมงคลสูงสุดให้กับชาวชมรมศิลปะการแสดง ที่ได้ทำการเรียนการสอนในสถานที่ของพระองค์ท่าน เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดง “ฟ้อนเล็บ” หรือ “ฟ้อนเมือง” ซึ่งเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมล้านนาที่มีมาอย่างยาวนาน ใช้แสดงถวายเป็นพุทธบูชา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถวายพระมหากษัตริย์ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และแสดงในงานเทศกาลสำคัญๆ หรือในงานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ เป็นผลงานการเรียนการสอนของชมรม ฝึกซ้อมโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะนำเพลงแรกที่ทำการสอนในแต่ละรุ่น แสดงถวายเสด็จฯ หน้าลานพระอนุสาวรีย์ฯ

“…มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและชุมชนอย่างมากมาย ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษามาอย่างยาวนานหลายรุ่น ปลูกฝังรากฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ หรือมีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ เข้ามาฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาทางนาฏศิลป์ต่างๆ เข้ามามอบความรู้ให้และสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นแก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี ชมรมศิลปะการแสดงได้คิดสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติงานต้อนรับคณะบุคคลและงานสำคัญๆ ให้มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้ในห้องเรียน เป็นต้นทุนต่อยอดเป็นกำไรของชีวิต ขอแสดงความยินดีที่รากเหง้าทางวัฒนธรรมได้รับการดูแลจากบุคลากรที่มหาวิทยาลัยไว้วางใจ ทำให้วันนี้ได้เห็นผลิตผลออกดอกชูช่องดงาม ขอให้นักศึกษาทุกคน ช่วยกันรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป…” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าร่วมเรียนและฝึกซ้อมนาฏศิลป์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบนาฏสานศิลป์” ครั้งที่ 3 ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลาประมาณ 16.30 น. – 18.30 น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมซึ่งจะได้แจ้งเป็นครั้งไป เปิดทำการสอนนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากลทุกประเภท นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกิจกรรม (เช็คชื่อทุกครั้ง) สนใจติดต่อสอบถาม ประธานชมรม นายณรัช เกษมมงคลธาดา (ฟิว) สายด่วน 0942391697

ถ่ายภาพ : นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ ชั้นปี 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Management Fair 2017 ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Management Fair 2017 ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับคณะบริหารธุรกิจ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการทำธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับคณะบริหารธุรกิจ ที่ต้องการให้นักศึกษามีทักษะในการทำธุรกิจ โดยการสร้างผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาได้ฝึก อีกทั้งยังให้นักศึกษา ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านธุรกิจ แหล่งเงินทุน นวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การจัดการและการตลาด ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การออกบูธ จำหน่ายอาหาร ขนมหวาน รวมทั้งผู้ประกอบการกว่า 100 ร้าน การแสดงแฟชั่นโชว์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดกิจกรรมสอยดาว โดยรายได้จากการฝึกบริหารจัดการธุรกิจ Organizer มอบให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ให้กับพลอากาศโทสุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่า 3,000 บาท

ขอขอบคุณ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ระดมศิษย์เก่า ทั้งนักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชื่อดังระดับประเทศ ร่วมสร้างสรรค์และบันทึกเสียง บทเพลง “มงคลแห่งพระราชา”

ม.ราชมงคลพระนคร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ระดมศิษย์เก่า ทั้งนักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชื่อดังระดับประเทศ ร่วมสร้างสรรค์และบันทึกเสียง บทเพลง “มงคลแห่งพระราชา”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจับมือศิษย์เก่าร่วมผลิตบทเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ซึ่งเป็นบทเพลงใหม่ล่าสุดที่แต่งขึ้นเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีที่ชาวราชมงคลพระนครมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกร และพระปรมาภิไธยเป็นสัญลักษณ์มหามงคล และทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ซึ่งมีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” อีกทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นแรกๆ

สำหรับบทเพลง…มงคลแห่งพระราชา …มีเนื้อหากล่าวถึง ความสำนึกของชาวราชมงคลพระนครในฐานะประชาชนคนไทย ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากรุณาธิคุณนานับประการต่อมหาวิทยาลัยและวงการศึกษาไทย ที่พระองค์ทรงชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตตามพระราชดำริ (คำพ่อสอน) ด้วยการน้อมนำเอา “ศาสตร์แห่งพระราชา” มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดทำบทเพลงนี้เป็นการรวมพลังคณะทำงานที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย (พณิชยการพระนคร) อาทิ คุณสุรักษ์ สุขเสวี คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณนรีกระจ่าง คันธมาส คุณปัณณวัชร์ เดชะปัญญา คุณกาญจนา แก้วจุมพล และคุณสรีภรณ์ แสงบุญนำ เป็นต้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ คูลก้าสตูดิโอ (KOOLGA STUDIO) รามอินทรา 40 แยก 21 กรุงเทพมหานคร

ที่มา : งานกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพโดย ช่างภาพกองศิลปวัฒนธรรม และกองสื่อสารองค์กร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

ม.ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบของที่ระลึกในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรญาณสาสมาธิ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญาณสาสมาธิ รับประกาศนียบัตรจากหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมรับเหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในการนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ยังได้มอบหนังสือ “พุทธานุสติ” แก่ผู้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย จากนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมร้องเพลง อรุณทอแสง อันเป็นเพลงประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพร่วมกัน นำโดย อ.สุริยา มากมูล ผู้ดูแลสาขาที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับหลักสูตรญาณสาสมาธิ นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสาขาที่ 176 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครบุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจภายนอก เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ ที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้สอนผ่านระบบออนไลน์ จากวัดศรีรัตนธรรมาราม ถ่ายทอดยังสาขาที่เปิดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2560 และมีการสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยผู้เข้ารับการศึกษาสอบผ่านและสำเร็จการศึกษาทุกคน

ด้าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ชื่นชมผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาและกล่าวถึงความสำคัญของการทำสมาธิในหลักสูตรญาณสาสมาธินี้ โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านได้นำไปปฏิบัติต่อตามคำสอนของท่านพระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เพื่อความไม่ประมาท เพราะอารมณ์ของคนเรา อาศัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ ผลักดันให้เกิดความรุนแรงในสังคม ซึ่งหากเรามีสมาธิกันทุกคน จะช่วยกันลดความรุนแรง ทำให้โลกเกิดความสงบสุข ซึ่งเราต้องฝึกทุกวัน เพื่อให้เราสามารถเจาะเงาดำที่ปกปิดความรู้หรือญาณต่างๆ อันจะก่อให้เกิดปัญญาในที่สุด

ขอขอบคุณที่มา ภาพและข่าว : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th