คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างความเข้าใจการใช้บริการ e-Payment (การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ในยุคดิจิทัล 4.0 สนองนโยบาย Digital University

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างความเข้าใจการใช้บริการ […]

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน ร่วมแสดงพลังรักษ์พณิชยการพระนคร ด้วยการเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา […]

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมอาคารสุนีย์ ศิริรัตน์อัสดร (หอพักนักศึกษาจีน) …หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม เตรียมจับมือสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ “โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ และอาคารหลังใหม่” พร้อมเปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ กลางเดือนมกราคม ศกนี้

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว […]

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน จับมือเอกชน ขานรับสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ชิงถ้วย รมต.ศึกษาธิการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน จับมือเอกชน ขานรับสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ […]

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น […]

ประกาศด่วนที่สุด!!! มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าของ มทร.พระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร รอบที่ 2

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วนที่สุด!!! มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน […]

” คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ” ม.ราชมงคลพระนครร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน บูรณาการองค์ความรู้ ยกระดับวิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

” คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]