Congratulations !!! นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือ หัวใจของประเทศ

Congratulations !!!

นักศึกษา คือ หัวใจของมหาวิทยาลัย

บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือ หัวใจของประเทศ

ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี ที่กรุณาแต่งตั้งทีมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นางประดิษฐา นาครักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

2.นางสาวสโรชา หัตถกรรม

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

3.ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์

หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

“พระนคร…วิชาการ”

“พระนคร…วิชาการ”

การจัดตั้งศูนย์สอบเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีภากร เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย โดย ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมฯ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี” กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีอากรเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

หลังจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่าย จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลิตบุคลากรด้านบัญชีที่มีความรู้ความสามารถก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของยุค ซึ่งการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะตรงความต้องการของสถานประกอบการ เป็นเป้าหมายสูงสุดของราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

Congratulations! นักตะกร้อ ม.ราชมงคลพระนคร “เด็กครุศาสตร์-บริหารธุรกิจ” ตบแถวสร้างชื่อเสียงให้พระนคร “ติดทีมชาติไทย-กีฬาฟุตวอลเลย์”

Congratulations!

นักตะกร้อ ม.ราชมงคลพระนคร “เด็กครุศาสตร์-บริหารธุรกิจ” ตบแถวสร้างชื่อเสียงให้พระนคร “ติดทีมชาติไทย-กีฬาฟุตวอลเลย์”

นายสนธยา การด ผู้จัดการทีมตะกร้อ มทร.พระนคร เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย ได้เรียกเก็บตัวนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 3คน ในศึกฟุตวอลเลย์ชิงแชมป์เอเชีย ได้แก่ 1.นายทินวัฒน์ พัฒธานี คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม 2. นายเทวินทร์ พัฒธานี คณะครุศาสตร์ 3.นายฐาปกรณ์ อ้นสน นักศึกษา ปริญญาโท ปี1 คณะบริหารธุรกิจ (เคยได้ที่ 2 ในการชิงแชมป์โลกกีฬาฟุตวอลเลย์)

ผลการคัดเลือก นักศึกษาทั้ง 3 ราย สามารถสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผ่านการคัดตัวเป็นนักกีฬา “ทีมชาติไทย” เรียบร้อยแล้ว โดยในเร็วๆนี้ จะได้สวมเสื้อทีมชาติไทย และเข้าแข่งขันสร้างชิ่อในระดับนานาชาติ เป็นลำดับต่อไป

*** ทั้งนี้ นักกีฬากลุ่มดังกล่าว ยังเคยสร้างชื่อเสียงให้กับราชมงคลพระนคร ในฐานะ “นักกีฬาตะกร้อ” และคว้าเหรียญทองหลายเหรียญ จากเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย และประเภททีมชุดชาย จนเป็นส่วนหนึ่งของ “ราชมงคลพระนคร เจ้าเหรียญทอง!!! -ในกรุงเทพเกมส์ และล้านนาเกมส์” มาแล้ว…นายสนธยา กล่าวทิ้งท้าย

…สนใจร่วมเป็นนักกีฬา ของ มทร.พระนคร ติดต่อผู้ควบคุมกีฬาทุกประเภทได้ หรือติดต่อ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ หรือสอบถามที่ ID Line : yutthapoom.s5335

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http:/:www.rmutp.ac.th

Congratulations!!! ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ก้าวสู่เวทีนางงามระดับชาติ

ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ส่งกำลังใจเชียร์ 2 สาวงาม “น้องน่ารัก คณะบริหารธุรกิจ” และ “น้องโซ่ คณะศิลปศาสตร์” ในเวทีนางงามระดับประเทศ Miss Universe THAILAND 2018

ขอแสดงความยินดีกับสาวงาม จาก ม.ราชมงคลพระนคร ที่ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้าย การประกวด Miss Universe Thailand 2018

MUT05 โซ่ – นัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล อายุ 24 ปี ส่วนสูง 174 ซม. จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

MUT29 น่ารัก – อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ อายุ 23 ปี ส่วนสูง 171 ซม.

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

***ส่งกำลังใจเชียร์ทั้งสองสาวงามให้ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายต่อไป โดยร่วมโหวดตำแหน่ง People’s Choice ด้วยการพิมพ์ MUT แล้วตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวด เชียร์น้องโซ่ MUT05 , เชียร์น้องน่ารัก MUT29 จากนั้นส่ง SMS มาที่หมายเลข 4838322 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

อนึ่ง ติดตามการประกวดรอบตัดสินในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ “ดีงามพระนคร…สู้ๆ!!!”

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมกับ”เครือข่ายประชาร่วมใจพัฒนาพระราม 5″ สำนักงานเขตดุสิต กรมศิลปากร มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกองทุนเสด็จพ่อฯ ผสานพลัง เตรียมจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ “รักษ์รั้ววัง” ทำความสะอาด-ทาสีรั้ววังสน อายุนับ 100 ปี ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมกับ”เครือข่ายประชาร่วมใจพัฒนาพระราม 5″ สำนักงานเขตดุสิต กรมศิลปากร มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกองทุนเสด็จพ่อฯ ผสานพลัง เตรียมจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ “รักษ์รั้ววัง” ทำความสะอาด-ทาสีรั้ววังสน อายุนับ 100 ปี ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม โครงการรับน้องสร้างสรรค์ “รักษ์รั้ววัง” ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คุณอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.มันทนา รังสีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะบริหารธุรกิจ ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทีมงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สโมสรนักศึกษา ทั้ง 3 คณะ ศูนย์พณิชยการพระนคร และบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ นายดิชา คงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้แทนสำนักงานเขตดุสิต และนายประพันธ์ กุเวฬรัตน์ นายสันติสุข หวังมุขกลาง ผู้แทนจากกรมศิลปากร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวด้วย เพื่อหารือการจัดกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ โครงการรับน้องสร้างสรรค์ “รักษ์รั้ววัง” ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 และโครงการเครือข่ายประชาร่วมใจพัฒนาพระราม 5 โดยกิจกรรมจะเป็นการทำความสะอาดบริเวณกำแพงเก่าที่เคยเป็นวังมาก่อน โดยใช้น้ำสะอาดฉีดและขัดให้สะอาด หลังจากนั้น กรมศิลปากรจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาช่างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการทาสีใหม่ให้แล้วเสร็จ โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการราว 1 เดือน

สืบเนื่องจาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมประชาร่วมใจพัฒนาพระราม 5 ถนนย่านอนุรักษ์ และศูนย์พณิชยการพระนคร จะมีการจัดโครงการ “รักษ์รั้ววัง” ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จึงได้นำทั้งสองกิจกรรมมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการทำนุบำรุงโบราณสถาน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงบริเวณถนน โดยอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานเขตดุสิตต่อไป

สำหรับกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์นี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม และนักศึกษาที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มอีก วันละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม หากมีการฝึกอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรมบูรณะโบราณสถาน การใช้สีในการบูรณะโบราณสถาน ขั้นตอนในการบูรณะ ฯลฯ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ เพิ่มอีกวันละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม โดนใช้การลงทะเบียนแบบ AT CODE (Activity Code : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา) ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รายละเอียดต่างๆ งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Congratulations! ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคหกรรม-สิ่งทอ-สื่อสาร-วิทยาศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับเข็มและเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม ประจำปี ๒๕๖๑

Congratulations!

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคหกรรม-สิ่งทอ-สื่อสาร-วิทยาศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับเข็มและเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายนิตินัย ภูดี อุปนายก ๑ สโมสรนักศึกษาและประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย เลขานุการองค์การนักศึกษาและอุปนายก ๑ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน , จ่าสิบเอกหญิง ปริดสะดี นิลต่าย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเหรัญญิกชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดองค์การนักศึกษา และนางสาวณิชา พงษ์ธนาคม นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มกลัดผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑ จากศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลความประพฤติดี จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕๗ มีนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน เข้ารับรางวัลดังกล่าว

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และ นายสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร มอบกระเช้าผลไม้ และช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวาระที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ร้านเดอะ ระวีกัลยา ไดนิ่ง (THE RAWEEKANLAYA DINING) ห้องอาหารไทยในเรือนเก่าสมัยรัชกาลที่ 6

อนึ่ง ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย เกิดวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2513 ปัจจุบัน อายุ 48 ปี ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537 ระดับปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2561

ผลงานล่าสุด ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 สาขาธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเอกชน ซึ่งอาจเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคธุรกิจเอกชน จนมีผลงาน/ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ / หรือได้รับรางวัลระดับชาติ รวมถึงเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมหรือประเทศชาติอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือสมาคม/ชมรม รวมทั้งเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

… พลังของศิษย์เก่านั้น นับว่ามีพลังมาก เป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของสังคม เป็นพลังแห่งความรัก ความผูกพันและความภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การที่ศิษย์เก่าที่เก่งมากๆ เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณที่เสียสละ และอุทิศตน เพื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…มั่นใจว่า สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ มานำเสนอในโอกาสต่อๆไปค่ะ”…อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 18-19 มิ.ย. นี้ ใช้ธรรมะนำ-เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ “ต้นกล้าอินทนิล” พร้อมแจก “แก้วน้ำ ฟรี!” ตอบรับนโยบายเลิกเพื่อรักษ์ น้องใหม่มีเฮ!…เปิดเทอมใช้แก้วซื้อน้ำ ลด 20% …ประหยัด & ปลอดภัย!!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาศึกษา เตรียมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยเน้นกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแจกแก้วน้ำขนาด 20 ออนซ์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในโครงการ “เลิกเพื่อรักษ์” ลดการใช้พลาสติกและโฟม ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษานำภาชนะมาใส่อาหารคาว-หวาน จะได้ลดราคา ไม่ต่ำกว่า 10% และถ้านำแก้วน้ำมาเอง ร้านค้าจะลดราคาพิเศษให้ ไม่ต่ำกว่า 20% จากราคาปกติ ด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยมั่นใจว่า จะสามารถลดปริมาณขยะ และโฟมลงได้เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงจะมีกิจกรรม Road show เพื่อรณรงค์เรื่องดังกล่าวนี้ อย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดภาคการศึกษา
อนึ่ง สำหรับกิจกรรมรับน้อง-ร้องเพลงเชียร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้นำในการจัดกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” ก่อนหน้านี้แล้ว และได้มีการออกคู่มือการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่ไปยังรุ่นพี่มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 และกำหนดให้ทุกคณะ สามารถจัดกิจกรรมรับน้องได้เพียงสัปดาห์แรก ของการเปิดภาคเรียน (25-29 มิถุนายน 2561) เท่านั้น!
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าศึกษาต่อที่ ม.ราชมงคลพระนคร ได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ หากมีข้อเสนอแนะ และร้องเรียนกิจกรรมรับน้อง (ไม่สร้างสรรค์) ได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มือถือ 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335
ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
#ราชมงคลพระนคร
#RMUTP
หมายเหตุ …ข่าวดี…ข่าวด่วน!!!
โค้งสุดท้าย!! ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 5 “รับตรงอิสระ” ประจำปีการศึกษา 2561 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น!
https://www.youtube.com/watch?v=KcULEE1ELMY

ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม เปิดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3” บุคลากร – ชมรม มทร.พระนครอาวุโส – ญาติธรรมแห่สมัครเรียน มุ่งสู่ “ธรรมทายาท”

ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม เปิดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3” บุคลากร – ชมรม มทร.พระนครอาวุโส – ญาติธรรมแห่สมัครเรียน มุ่งสู่ “ธรรมทายาท”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนครโดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ในพิธีปฐมนิเทศ โครงการวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 เริ่มด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นรุ่นที่ 7 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรจากหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมรับของที่ระลึกจากอธิการบดี และ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จากนั้น เข้าสู่พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดย อ.สุริยา มากมูล ผู้ดูแลสาขา กล่าวนำคำมอบตัวเป็นศิษย์ ผู้เข้ารับการอบรม กล่าวตาม โดยมีพระอาจารย์โกสินทร์ ปญฺญาวุฑฒิโก จากวัดธรรมมงคล กล่าวรับ ผู้แทนนักศึกษาชายหญิง นำพานธูปเทียนแพ และพานดอกไม้ถวายบูชาพระรัตนตรัยและวางหน้ารูปหลวงปู่กงมา หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ถัดมาเป็นการกล่าวให้โอวาท และการบรรยายในหัวข้อหลักการและวัตถุประสงค์สำคัญของการทำสมาธิ โดยพระอาจารย์โกสินทร์ ปญฺญาวุฑฒิโก โดยท่านให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า “หากอยากมีร่างกายที่แข็งแรง ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ…ฉันใด ฉะนั้น ถ้าอยากมีกำลังจิตที่เข้มแข็ง ผ่องใส ก็ต้องปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอ…ฉันนั้น” จากนั้นเป็นการนั่งสมาธิเริ่มต้น

รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวถึงกิจกรรมนี้ในพิธีเปิดว่า “มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาปฏิบัติธรรม ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจ เพื่อการดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุข อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ อย่างต่อเนื่อง ถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษในโครงการศึกษาการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย เอื้อประโยชน์และเป็นแนวทางให้สาธุชนใช้หลักธรรมะในการครองตน ครองคน ครองงาน และแก้ปัญหาอย่างสันติ อันจะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุข…ร่มเย็น”

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนตามกระแสคุณพี่หมื่น-ออเจ้า พาลุยครัวโชติเวช สอนทำอาหารโบราณ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ม้าฮ่อ” เมนูยอดนิยม…ฟินเวอร์ ok!!!

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนตามกระแสคุณพี่หมื่น-ออเจ้า พาลุยครัวโชติเวช สอนทำอาหารโบราณ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ม้าฮ่อ” เมนูยอดนิยม…ฟินเวอร์ ok!!!

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” เมนูสุดฟิน…”ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด” และเมนูสุดจี้ดจ้าด…”ม้าฮ่อ” สูตรต้นตำรับโชติเวช ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรโดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิทยากรกระบวนการและปฏิบัติการ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก อ.สุทธิดา กิจถาวรเสถียร อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย อ.จิราภัทร โอทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน โครงการจัดขึ้นเมื่อพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ๑๓๐๒ ๑๓๐๓ อาคาร ๓ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

สำหรับเมนูสุดฟิน…”ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด” เปิดสอนในช่วงเช้า สอนทำส่วนผสมน้ำผัดไทยสุดซี้ด ด้วยน้ำมะขามเปียก น้ำตาลปิ๊บ น้ำตาลทราย น้ำส้มสายชู น้ำปลา เกลือ และเคล็ดไม่ลับคือ การทำสีน้ำผัดไทยให้เป็นสีแดงสวยงามด้วยการผสมพริกแดงลงไปด้วย และเริ่มผัดด้วยการนำ หอมแดง พริกชี้ฟ้าบด ไชโป๊ะสามรส และเต้าหู้เหลือง ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอม จากนั้นใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก เติมน้ำเปล่าเล็กน้อย ผัดจนกระทั่งเส้นสุก ใส่น้ำผัดไทยที่ทำไว้ และกุ้งสด ผัดจนเข้าที่นำพักไว้ข้างกระทะ ตอกไข่แล้วนำเส้นมาวางบนไข่ ใส่ถั่วงอก ใบกุยช่าย ผัดให้เข้ากันยกลง โรยด้วยถั่วลิสง แนมกับผักสดต่างๆ เช่น ถั่วงอก หัวปลี ใบบัวบก เป็นต้น

และมาถึงเมนูสุดจี้ดจ้าด ช่วงบ่าย … “ม้าฮ่อ” เริ่มตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบอย่างดี สันในไก่สับละเอียด เครื่องเคียง เครื่องปรุงรส เริ่มที่โขลกกระเทียม รากผักชี และพริกไทย ให้ละเอียด นำไปผัดกับไก่สับ ไชโป๊ะสับ และหอมแดง ปรุงรสให้กลมกล่อมด้วย น้ำตาลปิ๊บ น้ำปลา เกลือ ผัดให้เข้ากันให้มีรสเค็มหวาน จนเริ่มเหนียว ใส่ถั่วลิสงคั่วป่นตามลงไป ผัดจนเหนียวเข้ากันดี พักไว้ให้เย็น ปั้นไส้ม้าฮ่อเตรียมไว้ เช่น รูปกลม รูปหัวใจ รูปดอกไม้ เป็นต้น และนำสับปะรดหั่นเป็นสี่เหลี่ยม หรือตามรูปที่ต้องการ วางไส้ที่ขึ้นรูปแล้ว ตกแต่งด้วยใบผักชี พริกชี้ฟ้าซอย หรือพริกขี้หนูซอย … เคล็ดไม่ลับ…อาจเปลี่ยนผลไม้ที่ใช้เป็น กีวี สับปะรด สัมเขียวหวาน ส้มโอ สตอเบอรี่ มะเฟือง มะยงชิด แอปเปิ้ลเขียว มะม่วงเปรี้ยว หรือผลไม้ที่มีรสออกเปรี้ยวๆ หวานๆ หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ คลายร้อน … ชื่นใจสุดๆ

ท่านใดสนใจเรียนทำอาหารโบราณ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ม้าฮ่อ” หรือ อาหารไทยอื่นๆ เช่น หมูสร่ง แกงฉู่ฉี่ปลาทับทิม แกงเขียวหวานไก่ม้วนไข่เค็ม หรืออาหารเอเชีย อาหารยุโรป วิชาชีพคหกรรมอื่นๆ สามารถติดต่อเรียนในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ของงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช ติดต่อสอบถาม ๐๒๖๖๕๓๘๘๙ ต่อ ๕๒๒๙ เว็บไซต์ http://www.hec.rmutp.ac.th

พิเศษสำหรับศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร จัดฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นประจำโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th #มหาวิทยาลัยดิจิทัล #มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ #RMUTP