ประกาศ ข่าวดี! ข่าวด่วน! แจกชั่วโมงทรานสคริปต์ และได้ฟังตัวอย่างการพูดที่ดีจากน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และเพื่อนๆ ระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศ ข่าวดี! ข่าวด่วน! แจกชั่วโมงทรานสคริปต์ และได้ฟังตัวอย่างการพูดที่ดีจากน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และเพื่อนๆ ระดับมหาวิทยาลัย

ในวันพรุ่งนี้ พุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบการเรียน “ร่วมซาบซึ้งในหัวใจและระลึกถึงพระคุณของแม่” โดยเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 9 สิงหาคม 2560) ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมงกิจกรรม (3+3) เพียงเข้าร่วมฟังสุนทรพจน์ดังกล่าวตามเวลาที่กำหนด

-รอบเช้า* 8.00 – 12.00 น. 3 ชั่วโมงกิจกรรม

-รอบบ่าย* 13.00 – 16.00 น. 3 ชั่วโมงกิจกรรม

*โปรดมาก่อนเวลา

*สแกนบัตรนักศึกษาภายในงานเท่านั้น

*ลงทะเบียน เวลา 8.00-8.15 น.

*สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับ สามารถเพิ่มเติมภายในงานได้

พิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมอบชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมงกิจกรรม

-ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 6 ชมก. ทุกคน! ที่เข้าร่วมแข่งขัน

-ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 6 ชมก. (เช้า3 + บ่าย3)

อนึ่ง หากนักศึกษามีความสนใจในกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดต่างๆ ทุกประเภท หรือต้องการพัฒนาทักษะ มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนส่งเข้าประกวดในรายการต่างๆ สามารถติดต่อและติดตามข่าวสารได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน! ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฯ โทร. 0819046003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกรายละเอียดลงในใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม) ด้วย

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันรพีรำลึก” เทิดพระเกียรติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย” นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญและบวงสรวงเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการวันรพีรำลึก โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม “วันรพี” มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องด้วยพื้นที่ตั้งของวังรพีพัฒน์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กำหนดการเริ่มต้นในเวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร หลังจากนั้น พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ อธิการบดีและผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ผู้ร่วมงานรับชมวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ และอธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดคำขวัญวันรพี โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ…”กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตมั่นคง เที่ยงธรรมเที่ยงตรง เทิดองค์รพี” ผลงานของนายกรวัฒน์ มุนีนารถ คณะบริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ1 “เชี่ยวชาญตุลาการ วางรากฐานกฎหมายไทย เทิดไท้องค์รพี” ผลงานของนางสาวนุชภาพร สุเทวี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รองชนะเลิศอันดับ2 “วันรพีรำลึก จารึกดวงใจราษฎร์ พระผู้ปราชญ์กฏหมายไทย” ผลงานของนางสาวกาญจนาภรณ์ บุญอยู่ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลชมเชย “ปราชญ์เปรื่องปัญญา กฎหมายพัฒนา 7สิงหาวันรพี” ผลงานของนางสาวสิริลักษณ์ ศรีแสงอ่อน คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลชมเชย “เฉลียวฉลาดรพี สดุดีเจ้าฟ้า บิดากฎหมายไทย” ผลงานของนางสาว อรนิภา พรหมเกิด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ในเวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยศาสตราจารย์ไชยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหารหน่วยงานร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จากนั้น พราหมณ์นำสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เนื่องในวันคล้ายสิ้นพระชนม์ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และบริษัทเสริมสุข จำกัด กองกลาง งานกิจกรรมนักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจกรรมนักศึกษา และสำนักวิทยบริการเทคโนโลยี

อนึ่ง พระประวัติโดยย่อของ “พระองค์เจ้ารพี” ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 ที่กรุงปารีส เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในรัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฏหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

วันนี้ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมงาน “วันรพี” ตามรายละเอียดในกำหนดการ ดังภาพ

การแต่งกาย : ชุดไทย-ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์ สำหรับนักศึกษา แต่งชุดพิธีการ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดประกวดสุนทรพจน์วันแม่…เหลือเวลาสมัครได้อีกหนึ่งวันสุดท้าย เงินรางวัล!รวมกว่า 22,000 บาท

 

 

ขอเชิญนักเรียนมัธยม และนักศึกษาปริญญาตรี ทั้งประเทศ สมัครประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองระดับ ดังนี้

1) ระดับมัธยมศึกษา พูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ลูกเชิดชูบูชาพระคุณแม่”

2) ระดับอุดมศึกษา พูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “พระเป็นยิ่งกว่าแม่ของแผ่นดิน”

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคมศกนี้ ก่อนเวลา 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/xjRXuS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน! 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกับสาขาภาษาไทยประยุกต์ กลุ่มภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และสภาคณาจารย์ ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017

 

คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017

คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์ของคณะประจำปี 2560 ผลหนุ่มหล่อจากสาขาการท่องเที่ยว & สาวสวยจากสาขาการโรงแรม ครองมงกุฏ Mr.&Miss&Miss Queen Liberal Arts 2017

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์และการประกวด ดาว-เดือนคณะ ภายใต้คอนเซป “Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017” โดยมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อ 4 ส.ค.60

สำหรับ การแข่งขันกีฬาระหว่างสาขา ประกอบด้วย สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ โดยมีการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 17 ก.ค.-4 ส.ค. 2560 สรุปผลการแข่งขัน เจ้าเหรียญทองได้แก่ สาขาการโรงแรม (16 เหรียญทอง) แชมป์การประกวดกองเชียร์ ได้แก่ สาขาการโรงแรม , ชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว และ ขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ด้านกิจกรรมภาคค่ำ Freshmen Night เป็นการประกวดดาว-เดือนคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้คอนเซป “Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017” เพื่อค้นหาตัวแทนคณะ สำหรับการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภัทรา วิรุฬหธนกิจ Miss Mimoza Queen Thailand 2015 ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผลการประกวดมีรายละเอียดดังนี้

# Mr. Liberal Arts 2017 ได้แก่ นายสุทธิชัย ฤกษ์สระ (บิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว

# Miss Liberal Arts 2017 ได้แก่ นางสาวจณิสตา กลับทับลัง (จณิส) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม

# Miss Queen Liberal Arts 2017 ได้แก่ รัฐฐา อัสราเดชากุล (ดัชมิล) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศและการถ่ายทอด Live ย้อนหลังได้ที่ www.larts.rmutp.ac.th หรือ Facebook Fanpage : คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ขอขอบคุณ ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ผู้แทน ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุม ครั้งที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วชิราวุธวิทยาลัย

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยมี ๓ องค์หลัก เป็นประธานที่ประชุม นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต ประธานในที่ประชุม นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง และนายปิยะชนก ลิมประพันธุ์ รองผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้ มีส่วนงานของสำนักงานเขตดุสิต ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นแม่งานเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมด้วยหลายภาคส่วน อาทิ สำนักพระราชวัง วชิราวุธวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขตดุสิต สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สามเสน นางเลิ้ง การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หลายหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม

สำหรับในส่วนสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ท่าน รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นางสาวสโรชา หัตถกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศ เพื่องานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ในครั้งที่ ๒ นี้

อนึ่ง ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา (ได้เข้าประชุม ครั้งที่ ๑) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนหัวหน้าสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ท่านติดภารกิจราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในครั้งนี้

การประชุมฯ ครั้งที่ ๒ จัดประชุม ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารประชาธิปก วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดงาน “วันรพี” รำลึกพระกรุณาธิคุณกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย

ขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานวันรพีรำลึก ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

๐๗.๐๐ น. – กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกันที่หอประชุม ดีฮอลล์

– พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ฉันภัตตาหารเช้า

๐๗.๓๐ น. – พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

– ชมวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ

– พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญวันรพีรำลึก

๐๘.๓๐ น. – รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

๐๙.๐๐ น. – ประธานในพิธี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกันที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์

– ประธานจุดธูปเทียนสักการะพระภูมิ, ศาลพระรูป, พระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมวางพวงมาลาถวายสักการะฯ

– คณะผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ พร้อมผู้นำนักศึกษา วางพวงมาลาถวายสักการะฯ ตามลำดับ

– กลอนสดุดีสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

– พิธีบวงสรวงพร้อมเครื่องสักการะ (บริเวณพระอนุสาวรีย์)

– ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา สักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระภูมิ, ศาลพระรูป

๐๙.๓๐ น. – ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

หมายเหตุ : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ หรือชุดผ้าไทยไว้ทุกข์

– นักศึกษา แต่งกายชุดพิธีการ (ติดโบว์ดำ)

***นักศึกษาทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมพิธี จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ๓ ชั่วโมง

ขอขอบคุณที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

 

 

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

 

เรียน ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน ทุกท่าน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา มทร.พระนคร ชื่อบัญชี “รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 880-7310-787 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กองคลัง มทร.พระนคร โทรสาร 02 280 0931 หรืออีเมล apisit.t@rmutp.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โทร.02 665 3777 ต่อ 6508 สายด่วน! 081 904 6003 , 062 195 4328 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ นมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) นำนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 มทร.พระนคร เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญานนท์วิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดำเนินกิจกรรมโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

คณะนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ได้เข้านมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร รับฟังโอวาทจากหลวงพ่อ ในการนี้ รศ.สุภัทรา เป็นผู้แทนคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ถวายไตรจีวร พานธูปเทียนแพ และปัจจัยร่วมทำบุญจากคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ประจำสาขาที่ 176 เป็นจำนวนเงิน 18,920 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม และนางอำภา เจียรกิตติกุล ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ร่วมถวายพลอย 100,000 กะรัต และเครื่องปั้นดินเผารูปสัตว์เพื่อประดับในสระบัวจำลองรอบฐานพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย หรือหลวงพ่อหยก และคุณสุเทพ สุธัญญวินิจ นักศึกษาวิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 2 และครอบครัว ถวายภาพเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จากนั้น พระอาจารย์หลวงพ่อ ได้มอบพระเกศของหลวงพ่อ ในผอบแก้ว ให้กับท่านอธิการบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

ในการนี้ คณะนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุริยา มากมูล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ผู้ดูแลสาขา สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 อาจารย์นริศ พุ่มดนตรี ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขา นำคณะนักศึกษาสักการะสิ่งมงคลประจำวัดธรรมมงคล ประกอบด้วย พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย หรือหลวงพ่อหยก พระหยกแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าแม่กวนอิมหยกแกะสลัก และพระพุทธสุพิโนภาสศาสดา หรือหลวงพ่อใหญ่ พระประธานประจำพระอุโบสถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการอนุมัติเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 ในปี 2559 จัดการเรียนการสอนวิชาสมาธิ เริ่มต้นจากหลักสูตรชินสาสมาธิ หลักสูตรวิทิสาสมาธิ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ต่อเนื่องด้วยหลักสูตรญาณสาสมาธิ จนถึงปัจจุบัน ทางสถาบันได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเพิ่มพลังจิต แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและการทำสมาธิ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสงบสุข

ขอขอบคุณที่มา กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคำขวัญวันรพีรำลึก ประจำปี 2560

 

หลักเกณฑ์การประกวด

แต่งคำขวัญ โดยมีเนื้อหาเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ความยาวไม่เกิน 16 คำ (พยางค์)

การส่งผลงาน…

ส่งผลงานได้ที่อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยของนักศึกษา หรือที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ID Line : yutthapoom.s5335

ทั้งนี้ หมดเขตภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (เวลา 16.30 น.)

การประกาศผล

ประกาศผลการประกวดในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th และแฟนเพจ กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร www.facebook.com/rmutpculdiv/

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเข้ารับรางวัล ในงานวันรพีรำลึก วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 7.00 – 9.30 น.

รางวัลที่ได้รับ…

ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700 บาท

– รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัลๆ ละ 300 บาท

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร 02 665 3777 ต่อ 6626

หรือสายด่วนที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร 08 1904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกับกลุ่มภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ และสภาคณาจารย์ข้าราชการ ม.ราชมงคลพระนคร

 

ขอขอบคุณ ที่มา: กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร