” คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ” ให้การต้อนรับกลุ่มทัศนศึกษาจากรัตนโกสิเนหา เยี่ยมชม #เรือนหมอพร

” คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ” ให้การต้อนรับกลุ่มทัศนศึกษาจากรัตนโกสิเนหา เยี่ยมชม #เรือนหมอพร

ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์​ ให้การต้อนรับกลุ่มทัศนศึกษาจาก รัตนโกสิเนหา ซึ่งเป็นเว็บไซต์และเฟสบุคเพจที่ใช้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแผ่ข้อมูลความเป็นมาของ “สถาปัตยกรรมลูกผสมในยุคสมัยใหม่” เข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร โดยมีนางสาวณัฐกานต์​ บุณประกันภัย​ นักศึกษา #สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี​ที่​2 เป็นมัคคุเทศก์บรรยาย พร้อมนำชมเรือนหมอพร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม​ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราช​มงคล​พระนคร​

สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร สามารถติดต่อขอเข้าชมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2665 3555 ต่อ 1003

ที่มา: สาขาการท่องเที่ยว​ และงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ /

ขอบคุณภาพจาก : www.facebook.com/Rattanakosineha

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว :

จาก Line cci RMUTP ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติกระทรวงต่างประเทศ เชิญร่วม “งานรวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติกระทรวงต่างประเทศ เชิญร่วม “งานรวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติเชิญจากกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ ให้นำตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม “ งาน รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน ” ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง และว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากคณะ จำนวน ๑๔ คน เข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าวที่รัฐบาลจัดขึ้น ซึ่งมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์อาเซียนของไทย ปี ๒๕๖๒ นิทรรศการทางด้านสิ่งแวดล้อม มีนักกีฬาทีมชาติ ทีมหมูป่า อะคาเดมี ศิลปิน เป็นต้น มาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อนึ่ง กระทรวงต่างประเทศ เจ้าภาพได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงความพร้อมของไทยในการปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน และเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับผู้นำ คณะผู้แทน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในประเทศไทย

สำหรับ ” พวงมาลัย ” คนไทย นิยมใช้พวงมาลัยในงานมงคล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบ ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือนประเทศไทย ดินแดนแห่ง ” รอยยิ้ม และมิตรภาพที่ดี ” ในปี ๒๕๖๒ นี้

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

วันอาภากรรำลึก ” 118 ปี พณิชยการพระนคร จากวัดสู่วัง “

118 ปี พณิชยการพระนคร จากวัดสู่วัง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานเปิดงาน “วันอาภากรรำลึก 19 ธันวา”  โดยมีคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้วันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกันจัดงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน

โดยกิจกรรมช่วงเช้า เป็นพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ต่อด้วยพิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล และพิธีบวงสรวง ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ พร้อมชมนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติ วันอาภากร 19 ธันวาคม”  และช่วงบ่าย มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสัมพันธ์  ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พบกับศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ช่วงเย็น เป็นการเปิดให้ชมนิทรรศการ “จากวัดสู่วัง รำลึกความหลัง กราบพระคุณครู”  การขับร้องเพลงหมู่ “พณิชยการพระนคร” การประกวด RMUTP’S GOT TALENT เป็นต้น ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ขอขอบคุณ ที่มา  :  กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร

ศิลปศาสตร์ ม.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ประกาศความพร้อม เตรียมต้อนรับคลื่นศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร “กลับบ้านวังสน-ด้วยความรักและอบอุ่น” ในวันอาภากร ๑๙ ธันวาคม ศกนี้..

ศิลปศาสตร์ ม.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ประกาศความพร้อม เตรียมต้อนรับคลื่นศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร “กลับบ้านวังสน-ด้วยความรักและอบอุ่น” ในวันอาภากร ๑๙ ธันวาคม ศกนี้…

ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้ ชาวพณิชยการพระนคร ถือเป็นวันสำคัญประจำปี คือ “วันอาภากรรำลึก” อันเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยในปีนี้ เจ้าภาพใหญ่คือ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ได้เตรียมจัดงานใหญ่ ภายใต้คอนเส็ป “จากวัด…สู่วัง” พร้อมจัดอาหารคาว-หวาน ไว้รอต้อนรับ “สำเภาน้อย-ใหญ่” จากทั่วสารทิศกลับสู่รั้ววังสน

สำหรับ ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งถือเป็นหน่วยงาน “เจ้าบ้านร่วม” ได้เตรียมความพร้อม และเตรียมอำนวยความสะดวกให้แก่ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ที่จะกลับมาสักการะ “เสด็จพ่อ” และพบปะสังสรรค์ในงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คณบดี พร้อมทีมบริหาร คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน ทำหน้าที่ฝ่ายปฏิคมต้อนรับทุกท่านด้วยความคิดถึง&อบอุ่น

2.นิทรรศการ “จากวัด…สู่วัง” บริเวณโถงมุข หน้าห้องประชุมอาภากร (ผู้รับผิดชอบคือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา)

3.ประสานงานพิธีสงฆ์ (ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.สิริรัตน์ วงศ์สำราญ)

4.กิจกรรมบันเทิง “ดนตรี&ขับร้อง” (ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์)

5.ด้านสถานที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร ,ห้องเรียน 1110-1116 และลานพระอนุสาวรีย์ (ผู้รับผิดชอบคือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , หัวหน้าสำนักงานคณบดี ,คุณทิพวรรณและคุณอิ๋ง จันทนา)

6.พิธีกรงานประมูลเหรียญทองคำ และพระรูปเหมือนเสด็จพ่อ (ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช)

7.กรรมการตัดสิน RMUTP Got Talent ได้แก่ ผช.คณบดีนเรศ กันธะวงศ์ และ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

8.บริการด้านสถานที่จอดรถ (ผู้รับผิดชอบ คือ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และคุณประทีป)

9.ซุ้มอาหาร (ผู้รับผิดชอบ คือหัวหน้าสำนักงานคณบดี คุณปุณยาพร และคุณกลอยใจ)

10.จำหน่ายของที่ระลึก (ผู้รับผิดชอบ คือ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ,​ คุณพชรชล​, คุณปัทมาภรณ์​ ฮวดจึง​, คุณปุณญาพร​, คุณนุชาวดี และ​ คุณทิพวรรณ )

11.ดูแลความสะอาดพื้นที่ อาคาร ทางเดินและห้องสุขา (ผู้รับผิดชอบ คือ คุณนวลหง ทีมคนงานและทีมแม่บ้าน )

…๑๙ ธันวาคม นี้ อย่าลืมแวะมาไหว้เสด็จพ่อ , คารวะครูอาจารย์ พร้อมพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูง พี่น้อง และรับประทานอาหารอร่อยๆ …ที่สำคัญ! อย่าลืมลอดผ่านอุโมงค์แห่งกาลเวลา “จากวัด…สู่วัง” ของสมาคมศิษย์เก่า พพ. เพื่อรับของที่ระลึกทรงคุณค่า “ซีดีเพลงอนุสรณ์สุดท้าย-เทพธิดาวังสน-ลาแล้วพณิชยการ ฯลฯ” และร่วมลุ้น! เป็นผู้โชคดี ในการจับสลากรางวัลพิเศษ รับรองว่า ผู้ที่ได้รับ จะต้อง “ประทับใจ”… ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ พณิชยการพระนคร

#เซียงเงี๊ยบ…ฮ้อ!!!

#I Love พ.พ.

งานอาภากร ประจำปี ๒๕๖๑ เปิดตัวยิ่งใหญ่ ย้อนกาลเวลา “จากวัด…สู่วัง” พร้อมแจกเพลง “อนุสรณ์สุดท้าย” ให้ชาวเซียงเงี๊ยบฮ้อ! พุธที่ ๑๙ ธันวาคม ศกนี้

งานอาภากร ประจำปี ๒๕๖๑ เปิดตัวยิ่งใหญ่ ย้อนกาลเวลา “จากวัด…สู่วัง” พร้อมแจกเพลง “อนุสรณ์สุดท้าย” ให้ชาวเซียงเงี๊ยบฮ้อ! พุธที่ ๑๙ ธันวาคม ศกนี้

เพลง “อนุสรณ์สุดท้าย” เป็นเพลงที่คุณสุรัฐ พุกกะเวส ครูเพลงชื่อดังได้แต่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ใช้บรรเลงและขับร้องโดยคุณบุษยา รังสี ในงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จเปิดพระอนุสาวรีย์ “พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๙

เนื้อร้องของเพลงเล่าเรื่องความเป็นมาของ “พณิชยการพระนคร” ที่รอนแรม  “จากวัด…สู่วัง”  และมาลงหลักปักฐาน เติบโตมั่นคง ณ วังของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรฯ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอนุสรณ์สุดท้าย ซึ่งตรงกับธีมงานอาภากรปีนี้ คณะกรรมการจัดงานจึงจัดทำเพลงนี้ขี้นใหม่ เพื่อใช้ในงานอาภากรปีนี้ พร้อมแจกฟรี! สำหรับศิษย์เก่า พ.พ.ที่มาร่วมงาน (โดยเดินผ่านระเบียงกาลเวลาให้ครบ 6 ห้อง)

 

เพลงนี้ ศิษย์เก่านักแต่งเพลงชื่อดัง สุรักษ์ สุขเสวี พ.พ.๒๘ โฆษณา พ.พ.รุ่น ๑๗ เป็นโปรดิวเซอร์ และร่วมขับร้องโดยศิลปินนักร้องซึ่งเป็นศิษย์เก่าพณิชยการพระนครทั้งหมด

***ขอขอบคุณ คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล ศิษย์เก่า พ.พ. รุ่น ๒๑ ที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำทั้งหมด

…ลองฟังกันดูนะครับว่าไพเราะ และ มีความหมาย มากเพียงใดสำหรับ ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ทุกคน

ใครอยากฟังเพลงนี้เต็มๆ มาฟังได้ในงานอาภากร ‘๖๑  วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ และรับซีดีเพลง “อนุสรณ์สุดท้าย”  เพลง ”ธิดาวังสน” และเพลง “ลาแล้วพณิชยการ” กลับไปฟังที่บ้านเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

หมายเหตุ : น.ศ.ปัจจุบันที่มาร่วมงาน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ประเภท 1) กิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชม.ก. 2) กิจกรรมฯบัณฑิตพึงประสงค์ ตักบาตรเช้า ชมนิทรรศการเรือนหมอพร และ RMUTP Got Talent จำนวนรวม 5 ชม.ก. รายละเอียดชั่วโมงกิจกรรมติดต่อ คุณเล้ง คณะบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 0846996304

ที่มา : คณะกรรมการจัดงานวันอาภากร ๖๑

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักการตลาดกิจกรรมมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักการตลาดกิจกรรมมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด คณะบริธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดเสวนาการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดกิจกรรมมืออาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณทนงศักดิ์ คงใจดี Sale&Markting บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด , คุณสุวาทิน วัฒนวิทูกูร ดีเจ ออนไลน์ บริษัท บีอีซี เทโร โรดิโอ จำกัด และคุณณภัทรฤกษ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.พรอดักชั่นนิสต์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นการแชร์ประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ในการทำงานทางด้านการตลาดในยุคดิจิทัลและมุมมองต่างๆ ในการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ เพื่อให้น้องๆ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกค์ใช้ในการประกอบอาชีพสายงานทางการตลาดต่อไป ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

จัดงานโดย : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ขอขอบคุณที่มา ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา​เดินรณรงค์ “คน รัก​ คลอง” ไม่ทิ้ง​ ไม่เท ทุ่มทำความดี

ม.ราชมงคลพระนคร​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา​เดินรณรงค์ “คน รัก​ คลอง” ไม่ทิ้ง​ ไม่เท ทุ่มทำความดี

เมื่อวันที่​ 15​ ธันวาคม​2561​ ​รศ.สุภัทรา​ โกไศยกานนท์​ รักษาราชการแทนอธิการบดี​ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร​ พร้อมด้วย​ ดร.ปริญญา​ มากลิ่น​ คณบดี​คณะบริหารธุรกิจ​ และดร.ศรีสุดา​ อินทมาศ​ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา​ นำนักศึกษา​กว่า​ 100​ คน​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา​กับรัฐบาล​ “เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ” ร่วมเดินรณรงค์​”คน​ รัก​ คลอง” ไม่ทิ้ง​ ไม่เท​ ทุ่มทำความดี เพื่อสร้างความตระหนักรู้​ ในการดูแลรักษาแม่น้ำ​ ลำคลองให้อยู่ในสภาพดีขึ้น

ขอขอบคุณ ข่าว​ : งานสื่อสารองค์กร​ ฝ่ายกิจการนักศึกษา​ คณะบริหารธุรกิจ

นศ.จีน-ไทย จากสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กับมหาวิทยาลัยและรัฐบาล สนองพระราชดำริด้านจิตอาสาของในหลวง รัชกาลที่ 10 ในกิจกรรม “คนรักคลอง – ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

นศ.จีน-ไทย จากสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กับมหาวิทยาลัยและรัฐบาล สนองพระราชดำริด้านจิตอาสาของในหลวง รัชกาลที่ 10 ในกิจกรรม “คนรักคลอง – ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

วันนี้ (15 ธันวาคม 2561) นส.ผการัตน์ ใยทอง อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ นส.เบญจมาศ สระบัวคำ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษา ร่วมกันพัฒนาคูคลอง เพื่อสุขอนามัย คุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาภาษาไทยประยุกต์ ทั้ง “จีน-ไทย” ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการเดินรณรงค์ไป-กลับ รวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ณ บริเวณริมคลองเปรมประชากร และเส้นทางโดยรอบศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมดังกล่าว มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมีนักศึกษาจากทุกคณะร่วมกิจกรรม นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้ประโยชน์ ทั้ง “สุขภาพดี พร้อมมีจิตสำนึกรักษ์คูคลอง” อีกด้วย

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

” คณะสิ่งทอฯ ม.ราชมงคลพระนคร ” การจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินกิจกรรม “โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ (วช.)

” คณะสิ่งทอฯ ม.ราชมงคลพระนคร ” การจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินกิจกรรม “โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ (วช.)

ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ กับผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์” และ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ กับผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์” อาจารย์ประจำวิชาเอก ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ได้รับเชิญในการจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินกิจกรรม “โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ (วช.) : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อให้เป็นอีกช่องทางสำคัญในการเป็นกลไก และโอกาสของภาคประชาชนและชุมชน ในการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการ ผลผลิตในการเพิ่มรายได้ และส่งเสริมอาชีพ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 221 อาคาร 2 กองทัพบก กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า พ.พ. ตัดสินรอบคัดเลือก “RMUTP GOT TALENT จากวัดสู่วัง” เฟ้นหาเยาวชนความสามารถพิเศษ ชิงถ้วยรางวัล-ทุนการศึกษากว่า 22,000 บาท

มทร.พระนคร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า พ.พ. ตัดสินรอบคัดเลือก “RMUTP GOT TALENT จากวัดสู่วัง” เฟ้นหาเยาวชนความสามารถพิเศษ ชิงถ้วยรางวัล-ทุนการศึกษากว่า 22,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานการตัดสินรอบคัดเลือกในการประกวด “RMUTP GOT TALENT จากวัดสู่วัง” ชิงถ้วยรางวัล-ทุนการศึกษากว่า 22,000 บาท จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสในการแสดงออกซึ่งความสามารถเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี อ.ดุริยางค์ คมขำ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร อ.นเรศ กันธะวงค์ อ.รณพร พิทักษ์มวลชน และคุณการุณย์ ถนอมพิชัย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในรอบคัดเลือก โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 9 ทีม จากคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมโชว์ความสามารถรอบชิงชนะเลิศ ในงานวันอาภากรรำลึกวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ขอขอบคุณ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร