ผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง! …คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนนำเสนอแนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับงานกิจกรรมนักศึกษา”

11216821_923063741065585_2320945823737621265_n

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ก.ย. 2558) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา (นายธีรพล ชมชื่น) พร้อมเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา ได้คัดเลือกผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแนวคิด เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับงานกิจกรรมนักศึกษา” ตามโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและหลักความโปร่งใสในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะผู้นำนักศึกษาของ ม.ราชมงคลพระนคร ได้นำเสนอกลยุทธ์ 3 ส. ได้แก่ ส.สร้างจิตสำนึก ส.เสียสละ และ ส.สามัคคี เพื่อนำมาใช้เป็นแนวคิดหลักในการประยุกต์และปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรนักศึกษา ในการขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ตามหลักธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบในหน้าที่

ผลปรากฏว่า แนวคิดดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณวิสุทธิ์ ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมกิจกรรมนักศึกษา ที่สามารถสร้างชื่อเสียงนำเกียรติยศมาสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกคำรบหนึ่ง…

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทาน “บัตรทรงขอบคุณ” จากสมเด็จพระบรมฯ เนื่องในกิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และทีมงานฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมงานรับพระราชทาน  ” บัตรทรงขอบคุณ “ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะคณะกรรมการจัดงานกิจกรรม  bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ “ เมื่อ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยท่านอธิการบดีเข้ารับพระราชทาน ” บัตรทรงขอบคุณ ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดา ดิศกุล ร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ขอบคุณภาพข่าว :  กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

ผู้แทนมหาวิทยาลัย เยี่ยมตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

11973247_867756176644019_1897975835_o

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมงาน กพศ. / ทีมงานกิจการนศ.วิศวะ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเยี่ยมอาการบาดเจ็บและแสดงความเสียใจกับ สิบตำรวจตรี วรินทร์ชัย ยังเพชร ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองนนทบุรี ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ห้องพิเศษรวม ชั้น 4 ตึกสูตินารี ผลการรักษา พบว่า กระสุนเข้าชายโครงด้านขวาเฉียดจุดสำคัญและทะลุออกไปฝังที่แขนขวา ขณะนี้ผ่าตัดหัวกระสุนออกจากแขนเรียบร้อย ตำรวจมีกำลังใจดี พ้นขีดอันตราย และเข้าใจ/เห็นใจนักศึกษาดี ส่วนด้านคดี ให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและคณะที่กรุณาส่งกระเช้าเยี่ยม ทั้งนี้ พบว่า นายตำรวจระดับผู้ใหญ่มาเยี่ยมด้วยตนเองหลายท่าน อาทิ พลตำรวจเอกอำนวย นิ่มมโน เป็นต้น

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1″ หวังสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ เป็นบัณฑิตคุณภาพ…”พร้อมใช้” สำหรับสถานประกอบการในอนาคต!

IMG_0011

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1” ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการออกบูธรับสมัครสมาชิกใหม่ของชมรมต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชมรม ได้แก่ ชมรมวิชาการ ชมรมผู้ประกอบการ ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี และชมรมสันทนาการ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 9 คณะ แห่สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมเกือบ 3,000 คน โดยมีรายละเอียดเรียงลำดับตามความสนใจ ดังนี้ อันดับ 1 ชมรมกีฬา จำนวน 768 คน อันดับ 2 ชมรมสันทนาการ จำนวน 633 คน อันดับ 3 ชมรมวิชาการ จำนวน 516 คน อันดับ 4 ชมรมดนตรี จำนวน 514 คน อันดับ 5 ชมรมศิลปะการแสดง จำนวน 294 คน และ อันดับ 6 ชมรมผู้ประกอบการ จำนวน 278 คน

ในเรื่องดังกล่าวนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการเติมเต็มความเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ให้กับนักศึกษา นอกจากการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ (Hands On) โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ต้องเข้าระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัยและคณะ จำนวนอย่างน้อย 60 ชั่วโมง กิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ด้านกีฬา/นันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม/จิตอาสา และด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนอย่างน้อย 100 ชั่วโมง และกิจกรรมอิสระ ตามความสนใจของนักศึกษา อีกจำนวนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตจากรั้วของราชมงคลพระนคร จะต้องผ่านการทำกิจกรรม ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 4-5 ปี กว่า 200 ชั่วโมง …

“ผมมั่นใจว่า เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจาก ม.ราชมงคลพระนคร นักศึกษาของเราจะเป็นบัณฑิตที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะการทำงานเป็นทีม เสียสละ อดทน มีจิตอาสา รับผิดชอบสังคม รักธรรมชาติเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีจิตใจอ่อนโยน มีทักษะการปฏิบัติแบบมืออาชีพ…นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถที่จะได้รับจากคณาจารย์คุณภาพของมหาวิทยาลัยที่อบรมสั่งสอนภายในชั้นเรียนแล้ว ผมจึงเชื่อมั่นว่า บัณฑิตของเราจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมใช้ และมีเสน่ห์…จนสถานประกอบการมิอาจมองข้ามได้ อย่างแน่นอน” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างมั่นใจ

ที่มา : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพกิจกรรมชุดสมบูรณ์  ” โครงการเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1 ”  ติดตามข้อมูลข่าวสาร ใน ” Facebook กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ”

ราชมงคลพระนคร โกอินเตอร์ นศ.นานาชาติ ร่วมรักษาขนบไทยในพิธีไหว้ครู 2558

12

นายกำพร สุวรรณฉิม หัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ และนางวิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกันเปิดเผยว่า ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของ ม.ราชมงคลพระนคร มีนักศึกษาจากนานาชาติ ได้แก่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมัน นักศึกษาทุนจากประเทศภูฏาน และนักศึกษาจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทยประยุกต์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันงดงาม ตามแบบฉบับไทย ทั้งนี้ นักศึกษาจากภูฏานและนักศึกษาจีน ยังแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ซึ่งสามารถสร้างสีสันและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดที่ www.rmutp.ac.th

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

IMG_8670

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมคณบดีและคณาจารย์จาก 9 คณะในสังกัด มีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 3,000 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา เตรียมกีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2558

 

11897014_857473107672326_495533227_n

งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ มทร.พระนคร โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมจัด การแข่งขันกีฬาภายใน “พระนครเกมส์” ครั้งที่10 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ได้มีข้อสรุปในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2558 จำนวน 18 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ลีลาศ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ เชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ กรีฑา และมวยสากลสมัครเล่น ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสนามกีฬาภายนอก

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างมงคลเมือง ร่วมกับรัฐบาล และกรุงเทพมหานคร ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์

11242997_1167469589936909_781060243877423455_o9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก สำนักนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม “ พิธีเสริมสร้างมงคลเมือง ” โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติ จัดโดย กรุงเทพมหานครร่วมกับประชาคมราชประสงค์ ภายในงานมีกิจกรรมการจัด พิธีทำบุญทางศาสนา ศาสนา เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ มีพิธีวางช่อดอกไม้ไว้อาลัย โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ขับกล่อมบทกวีเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้วายชนม์ พร้อมกับการบรรเลงขลุ่ย โดย ท่านอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และร่วมขับร้องเพลงประสานเสียง โดย คณะนักร้องประสานเสียงของ ม.ราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของวง RMUTP Band มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับบทเพลงที่ใช้ในการประสานเสียง ได้แก่ เพลงรักกันไว้เถิด และเพลงสามัคคีชุมนุม ควบคุมการขับร้องโดย ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ลาน A) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ปฏิบัติงาน ” Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ “

IMG_8940

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสา จาก 9 คณะ รวมทั้งสิ้น 53 คน ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดขบวน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ” Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ “ ถวายเป็นราชสดุดี สนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 14.30 น. ณ จุดรับลงทะเบียนสนามม้านางเลิ้ง (ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)  เชิญรับชมภาพกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

องค์การนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรม กกต.เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

001

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นายสุเทพ จันทร์แก้ว นักวิชาการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ตัวแทนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วม ” การอบรมส่งเสริมทักษะและเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รุ่นที่ ๑ “เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย และเป็นการสร้างเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ณุศา ๑ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม (กกต.)

ที่มา   :   งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร