บุคลากร มทร.พระนคร ร่วมอบรม “ เตรียมบุคลิก เติมภาพลักษณ์ สู่ความสำเร็จ ”

นางสาวสโรชา หัตถกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบของที่ระลึกให้กับ  คุณอภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และโค้ชให้นักธุรกิจแถวหน้าทั่วเอเชีย พร้อมทีมวิทยากรของโครงการ ในการอบรมกิจกรรม ROAD SHOW “ THE FIRST JOBBER เตรียมบุคลิก เติมภาพลักษณ์ สู่ความสำเร็จ ” เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ในการสร้างบุคลิกภาพและการเติมภาพลักษณ์ในมุมมองใหม่ของการทำงาน ทั้งในเรื่อง บุคลิกภาพ รูปร่าง ภาพลักษณ์ และการแต่งกายเสริมบุคลิก สร้างความประทับใจ โดดเด่น มั่นใจ และน่าเชื่อถือ ให้ก้าวไปสู่ “ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี…จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ” ทั้งในด้านชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีด้วย จัดโดย บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา โดย นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมทีมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา   :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

พระนครเกมส์…ปิดฉากลงแล้วอย่างสมบูรณ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในงานเลี้ยง “ขอบคุณและฉลองชัยชนะ…พระนครเกมส์” เมื่อ 13 มีนาคม 2558 ณ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร บรรยากาศภายในงานสุดประทับใจ มีผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ผู้จัดการทีม โค้ช กองเชียร์ ขบวนพาเหรด คณะทำงานทั้ง 26 ฝ่าย และสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้สนับสนุน ร่วมงาน มีการแสดงประกอบเพลงประจำการแข่งขัน “พระนครเกมส์” ขับร้องโดยคุณต่อ ปัณณวัชร ศิษย์เก่าแชมป์ขับร้องเพลงประเทศไทย และคุณนิหน่า กาญจนา ศิษย์เก่าแชมป์ซูบารุอวอร์ด ร่วมขับกล่อมเสียงเพลงสุดไพเราะตลอดงาน จากนั้น ประธานในพิธีมอบเสื้อสามารถให้กับทัพนักกีฬาที่กวาดเหรียญทองได้มากเป็นประวัติการณ์ถึง 14 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน และ 28 เหรียญทองแดง และมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวมกว่า 1 ล้านบาท แก่ทัพนักกีฬา ผู้จัดการทีม     และผู้ฝึกสอน เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้มีความมุมานะ พยายามฝึกซ้อมให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นต่อไป “ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนสามารถสร้างความภาคภูมิใจจากความสำเร็จใน “พระนครเกมส์” โดยผลการประเมินของแบบสอบถามจำนวน 8,000 ชุด ที่แจกไปยังผู้มาร่วมงานจาก 9 ราชมงคล ผลการประเมินทุกกิจกรรมอยู่ในระดับดีมากถึงดีที่สุด จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ชัดถึงความสำเร็จในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของ มทร.พระนคร และผู้เกี่ยวข้อง นับเป็นเกียรติประวัติของทุกท่าน และเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และท้ายท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายอีกครั้ง และดิฉันขอกล่าวย้ำว่า พวกเรา ชาว มทร.พระนคร   “เราทำได้ค่ะ” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าประทับใจ

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

IMG_0190 IMG_0192 IMG_0197 IMG_0204 IMG_0211 IMG_0214 IMG_0219 IMG_0225 IMG_0243 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0258 IMG_0262 IMG_0284 IMG_0289 IMG_0321 IMG_0322 IMG_0330 IMG_0347 IMG_0349 IMG_0370 IMG_0385 IMG_0394 IMG_0404 IMG_0417 IMG_0422 IMG_0423

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ”

=S001 =s002 =s003 =s004 =s005 =s006 =s007 =s008

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “ แนะแนวการศึกษาสัญจร ” นำทีมโดย นายไตรวุฒิ วุฒิสอน กับ นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรแนะแนวการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในงานนิทรรศการวิชาการ “แนะแนวการศึกษา การแสดงผลงานครู ผลงานนักเรียน การแสดงนิทรรศการของกลุ่มสาขาวิชา ” เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมนี้ ตัวแทน มทร.พระนคร มอบของที่ระลึกให้กับ นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้โอกาส มทร.พระนคร เข้ามาจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ”

=S001 =s002 =s003 =s004 =s005 =s006

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “ แนะแนวการศึกษาสัญจร ” นำทีมโดย นายไตรวุฒิ วุฒิสอน กับ นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในงานนิทรรศการวิชาการ “แนะแนวการศึกษา การแสดงผลงานครู ผลงานนักเรียน การแสดงนิทรรศการของกลุ่มสาขาวิชา ” เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมนี้ ตัวแทน มทร.พระนคร มอบของที่ระลึกให้กับ ตัวแทน อาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษา เป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้โอกาส มทร.พระนคร เข้ามาจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ”

=s001 =s002 =s003 =s004 =s005 =s006 =s007 =s008 =s009

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “ แนะแนวการศึกษาสัญจร ” นำทีมโดย นายไตรวุฒิ วุฒิสอน กับ นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในงานนิทรรศการ “ แนะแนวการศึกษาและอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมนี้ ตัวแทน มทร.พระนคร มอบของที่ระลึกให้กับ นางกรองแก้ว จันทร์เกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้โอกาส มทร.พระนคร เข้ามาจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.วัดน้อยนพคุณ ”

=s001 =s002 =s003 =s004 =s005 =s006 =s007 =s008 =s009

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.วัดน้อยนพคุณ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “ แนะแนวการศึกษาสัญจร ” นำทีมโดย นายไตรวุฒิ วุฒิสอน กับ นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในงาน “ นิทรรศการเปิดบ้าน น้อยนพคุณ ” เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมนี้ ตัวแทน มทร.พระนคร มอบของที่ระลึกให้กับ นายมนัส ปิ่นนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้โอกาส มทร.พระนคร เข้ามาจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ”

=s001 =s002 =s003 =s004 =s005 =s006 =s007 =s008

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “ แนะแนวการศึกษาสัญจร ” นำทีมโดย นายไตรวุฒิ วุฒิสอน กับ นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการ “ จันทร์หุ่นนิทรรศ ’57 ” ภายใต้ชื่องาน   “ วิชาการยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ ๕ ทศวรรษ ๒๕๕๙ ” เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมนี้ ตัวแทน มทร.พระนคร มอบของที่ระลึกให้กับ นายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้โอกาส มทร.พระนคร เข้ามาจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗-๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.พุทธจักรวิทยา ”

=S001=s002=s003 =s004 =s005 =s006 =s007 =s008

มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษา “ ร.ร.พุทธจักรวิทยา ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “ แนะแนวการศึกษาสัญจร ” นำทีมโดย นายไตรวุฒิ วุฒิสอน กับ นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรแนะแนวการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม “การแนะแนวและบรรยายการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ” เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมนี้ ตัวแทน มทร.พระนคร ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นางรัตน์จำเรียง เพชรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้โอกาส มทร.พระนคร เข้ามาจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๒.๔๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมปุสสนาศ ๓ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “๕ ธันวามหาราช “

038 039 015 042 043 044 034 019 047 048 049 050 051 027 025

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ พร้อม Mr. Miss และ Miss สีสัน RMUTP ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมริ้วขบวนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน “พิธีถวายพานพุ่มราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา งาน “๕ ธันวามหาราช” สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ๒๔ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต “ปณิธานสืบสานต่ออนันต์ค่า” ซึ่งแต่ละซุ้มน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเป็นจำนวนมหาศาล เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ที่มา :   งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร