บุคลากร มทร.พระนคร ร่วมอบรม “ เตรียมบุคลิก เติมภาพลักษณ์ สู่ความสำเร็จ ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวสโรชา หัตถกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา […]

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “๕ ธันวามหาราช “

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา […]