ข่าวประชาสัมพันธ์

กพศ. มทร.พระนคร เพิ่มช่องทางดูแลนักศึกษาออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ของโรคระบาด COVID-19 นี้ กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ได้เพิ่มช่องทางดูแลนักศึกษาออนไลน์ 24 ชั่วโมง สแกนครั้งเดียวสอบถามได้ทุกกลุ่มงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางการติดตามข่าวสาร ประกาศ หรือสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

สามารถสอบถามในส่วนงานที่เกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษา ได้แก่ งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา (ชั่วโมงกิจกรรม) สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยการสแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์
http://qrco.de/bbTdxF

ด้วยรักและปรารถนาดี ขอให้สุขภาพแข็งแรง แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันที่ 3 เม.ย. 63 นะคะ/ครับ

ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร