กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา […]

ขอแสดงความยินดีกับทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร สร้างชื่อเสียงทำสถิติคะแนนได้ดีเยี่ยม คว้ารางวัลในการแข่งขัน MSU Ballroom Dance Night Party 2019

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

สภาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมใจจัดทำพวงมาลาถวายราชสักการะ “พระปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2562ในนามมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สภาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมใจจัดทำพวงมาลาถวายราชสักการะ […]

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการนักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด หวังขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการนักศึกษาผู้นำพันธุ์ใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด […]

ม.ราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาและต่อสัญญาทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา […]

ขอแสดงความยินดีกับ น้องน้ำ ปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ น้องน้ำ ปัทมปาณี […]