ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคำขวัญวันรพีรำลึก ประจำปี 2560

 

หลักเกณฑ์การประกวด

แต่งคำขวัญ โดยมีเนื้อหาเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ความยาวไม่เกิน 16 คำ (พยางค์)

การส่งผลงาน…

ส่งผลงานได้ที่อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยของนักศึกษา หรือที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ID Line : yutthapoom.s5335

ทั้งนี้ หมดเขตภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (เวลา 16.30 น.)

การประกาศผล

ประกาศผลการประกวดในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th และแฟนเพจ กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร www.facebook.com/rmutpculdiv/

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเข้ารับรางวัล ในงานวันรพีรำลึก วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 7.00 – 9.30 น.

รางวัลที่ได้รับ…

ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700 บาท

– รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัลๆ ละ 300 บาท

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร 02 665 3777 ต่อ 6626

หรือสายด่วนที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร 08 1904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกับกลุ่มภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ และสภาคณาจารย์ข้าราชการ ม.ราชมงคลพระนคร

 

ขอขอบคุณ ที่มา: กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร รับกิตติบัตรที่ปรึกษาสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ให้เข้ารับกิตติบัตร ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมสโมสรฯ สมัยที่ 21

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับกิตติบัตรดังกล่าว โดยมีนายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ สมัยที่ 21 (พ.ศ.2560 – 2562)

ในการนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ สถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น จนถึงบัดนี้ โดยเหล่าลูกเสือทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมหลากหลายด้าน อาทิ ด้านความมั่นคงของประเทศ การบริการสุขภาพอนามัยของชุมชน การแก้ปัญหาเยาวชน ฯลฯ อันเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

จากคำกล่าวที่ว่า “มือของผู้ให้ ย่อมสูงกว่ามือของผู้รับเสมอ ฉันใด…จิตใจของผู้ให้ ย่อมสูงส่งตาม ฉันนั้น” กิจกรรม “ลูกเสือ” จึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ปลูกฝังความเป็นผู้ให้แก่ลูกหลานเยาวชนไทย ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนของชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามัคคี เฉลียวฉลาด และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ จึงเป็น “ผู้ให้” ที่ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอนวิชาลูกเสือในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ทุกสาขาวิชา จำนวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีลูกเสือในสังกัด 3 ชั้นปี ผลิตลูกเสือวิสามัญ จำนวนกว่า 700 คน เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติ มีจิตสาธารณะพร้อมรับใช้สังคมและประเทศชาติ สืบไป

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://off.pre.rmutp.ac.th

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

พิธีเริ่มในเวลา 07.00 น. อธิการบดีและผู้บริหาร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์จากวัดนรนาถสุนทริการาม นำโดยพระราชสารเมธี เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อธิการบดีและผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ตามด้วยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ

ในเวลา 09.00 น. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอธิการบดี เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพร ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่างๆ อาทิ อดีตรองอธิการบดี , นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร, นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช, นายกสมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ, นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร, ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ , อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี สังกัดสโมสรไลออนส์สยาม เซนเทนเนียล กรุงเทพ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีดังกล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกสมาคมศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักวิทยบริการเทคโนโลยี กองสื่อสารองค์กร กองกลาง และกองพัฒนานักศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา และงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจกรรมนักศึกษา) เป็นคณะกรรมการดำเนินการ

อนึ่ง สำหรับพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มีพระนามแรกประสูติว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูปการมหิตลาดุลยเดช ภิมพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร” สำหรับพระนาม “วชิราลงกรณ” นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงตั้งถวาย มีที่มาจาก “วชิรญาณ” พระนามฉายาขณะผนวชในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผนวกกับ “อลงกรณ” จากพระนามในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์มีพระเชษฐภคินี 1 พระองค์ คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐา 2 พระองค์ คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา ที่พระที่นั่งอุดรภาค พระราชวังดุสิต และทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา ระหว่าง พ.ศ. 2499 – 2505 ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ระหว่าง พ.ศ. 2509 – 2513 จากนั้นได้ทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแครนเบอร์ร่า ทรงเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2519 จากนั้นในพุทธศักราช 2519 ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลีย และทรงประจำการ ณ กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษที่นครเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 5 – 6 ระหว่างพุทธศักราช 2520 – 2521 และทรงได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อพุทธศักราช 2531 ครั้นถึงพุทธศักราช 2533 ทรงเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แห่งสหราชอาณาจักรด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ของประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรก เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

#http://www.rmutp.ac.th

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกันที่หอประชุมดีฮอลล์ พระสงฆ์ ๙ รูป ฉันภัตตาหารเช้า

๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หรือน้ำปานะ จากนั้น แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐ น. พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพานพุ่ม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพร

๑๐.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่ตามลำดับดังนี้

#รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร

#อธิการบดีพร้อมประธานสภาคณาจารย์, นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร, นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช, นายกสมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ, นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร, ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ผู้จัดการร้านสหกรณ์พณิชยการพระนคร, ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

#อธิการบดีและบุคลากรสายสนับสนุน

หมายเหตุ สำหรับการแต่งกาย

*** ผู้บริหาร และผู้ถวายพานพุ่ม แต่งชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ (ทั้งนี้ โปรดแต่งกายด้วยชุดปกติขาว มาเข้าร่วมพิธีสงฆ์ในตอนเช้า และต่อด้วยพิธีถวายพระพร เพื่อความต่อเนื่องในการประกอบพิธีการ)

#การแต่งกายของ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงาน

# สุภาพบุรุษ ชุดผ้าไทย กางเกงสีดำ เสื้อโทนสีขาวครีม หรือสีสว่าง (ติดโบว์ดำ)

# สุภาพสตรี ชุดผ้าไทย โทนสีขาวครีม หรือสีสว่างทั้งชุด (ติดโบว์ดำ)

# นักศึกษา ชุดพิธีการ (ติดโบว์ดำ)

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

http://cul.offpre.rmutp.ac.th

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ …28 กรกฎาคม “เฉลิมพระชนม์ รัชกาลที่ 10” …7 สิงหาคม “วันรพี”และ …12 สิงหา “มหาราชินี”

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

…28 กรกฎาคม “เฉลิมพระชนม์ รัชกาลที่ 10”

…7 สิงหาคม “วันรพี”

และ …12 สิงหา “มหาราชินี”

ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมกิจกรรม กับฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับเลือก) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมส่วนกลาง สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกคณะและทุกคน)

  1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 60 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

* ตัวแทนคณะ 30 คนแรก รับอาหารเช้าฟรี!!!

* ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร 06.00 น.

* รับอาหารเช้า 08.00 น.

* เสร็จพิธี 11.30 น.

* นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับเลือก ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนแบบ AT CODE

* ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 26 ก.ค. 60 นี้เท่านั้น

คลิ๊กเลย! https://goo.gl/pizFNB

  1. วันรพีรำลึก ประจำปี 2560 (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ในวันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 60 ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์ฯ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

* ตัวแทนคณะ 40 คนแรก รับอาหารเช้าฟรี!!!

* ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร 06.00 น.

* รับอาหารเช้า 08.00 น.

* เสร็จพิธี 11.30 น.

* นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับเลือก ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนแบบ AT CODE

* ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 26 ก.ค. 60 นี้เท่านั้น

คลิ๊กเลย! https://goo.gl/4JHC7r

  1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 60 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

* ตัวแทนคณะ 40 คนแรก รับอาหารเช้าฟรี!!!

* ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร 06.00 น.

* รับอาหารเช้า 08.00 น.

* เสร็จพิธี 11.30 น.

* นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับเลือก ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนแบบ AT CODE

* ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 26 ก.ค. 60 นี้เท่านั้น

คลิ๊กเลย! https://goo.gl/hpGSE6

อนึ่ง สำหรับกิจกรรมมหาวิทยาลัยบังคับเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมเพื่อให้ครบตามเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด ป.ตรี 4-5 ปี กิจกรรมมหาวิทยาลัยต้องไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม และชั่วโมงกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และ น.ศ.ควรเก็บชั่วโมงกิจกรรมให้ครบภายใน ปี 3 เนื่องจาก น.ศ.จะต้องออกฝึกงาน หรือ ฝึกสหกิจศึกษา ในปี 4 (จะได้ไม่ต้องกังวล เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 4)

หมายเหตุ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เท่านั้น!!! ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ ก่อนสมัครเป็น “ผู้แทนคณะ” เพื่อรับอาหารเช้าฟรี!!!

ที่มา : #งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

พระนครปลื้ม! เจ้าภาพสัมมนากองพัฒน์ ครั้งที่ ๑ ต้อนรับ ๙ มทร.ทั่วประเทศ มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ๙ มทร. ครั้งที่ ๑ มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีด้านกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน ” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ๙ มทร. ” โดยมี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา หรือกองกิจการนักศึกษา ๙ มทร. เข้าร่วมกว่า ๙๐ คน ในการนี้ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับ ทั้ง ๓ วัน กิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แต่ละ มทร. ได้แก่ ผศ.ดร.รวีประภา สิทธิลภ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา, ผศ.ภาณุภัทร ตางาม มทร.กรุงเทพ, นายสำราญ ขวัญยืน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

และช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา แบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกีฬา และผู้นำนักศึกษา ซึ่งเป็นการระดมความคิดตลอดระยะเวลา ๒ วัน ได้รับความคิดที่หลากหลายของผู้ปฏิบัติ ๙ มทร. ทั้งนี้ เจ้าภาพได้จัดเวทีนำเสนอการแนวทางและการแก้ไข เป็น ๗ กลุ่ม โดยมี ผอ.สมพงษ์ อังศุภโชค ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้ความรู้ภาพรวมในงานกองพัฒนานักศึกษา ลำดับแรก และทุกกลุ่มได้ส่งตัวแทนกลุ่มขึ้นเวที ดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร โดย ผอ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการ มทร.รัตนโกสินทร์ กลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โดย นางสาวสโรชา หัตถกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพและงานวินัยนักศึกษา โดย นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาวินัย มทร.อีสาน กลุ่มงานกีฬา โดย นายธนโชติ ศิริรักษ์ หัวหน้างานกีฬา มทร.อีสาน และนายสมภพ ประดิษฐสาร มทร.ศรีวิชัย กลุ่มแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย มทร.อีสาน กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา โดย นายกัมพล ดวงสีใส งานการเงินกิจกรรม มทร.ธัญบุรี และกลุ่มผู้นำนักศึกษา โดย นายศุภชัย ขวัญมณี ประธานสภานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย นางสาวกมลวรรณ จันทร นายกองค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุกกลุ่ม ได้นำเพื่อการปรับปรุง และพัฒนางานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

และช่วงวันสุดท้ายของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะเจ้าภาพ โดย ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนเจ้าภาพ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้ง ๙ มทร. จากนั้น มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารเกษียนอายุราชการ ผศ.ดร.รวีประภา สิทธิลภ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และ ผอ.สมพงษ์ อังศุภโชค ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ต่อจากนั้น เจ้าภาพ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ๙ มทร. (MOA) และได้โหวตคัดเลือกเจ้าภาพครั้งต่อไป โดยมี ผอ.สมพงษ์ อังศุภโชค ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติดำเนินการจัดลำดับเจ้าภาพ ๘ ครั้ง ต่อไปดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๐

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี ๒๕๖๑

๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี ๒๕๖๒

๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี ๒๕๖๓

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี ๒๕๖๔

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี ๒๕๖๕

๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี ๒๕๖๖

๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี ๒๕๖๗

๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี ๒๕๖๘

โดยมติจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เมื่อครบ ๙ ครั้ง จะเริ่มต้นตามลำดับที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฐานะเจ้าภาพครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้ง ๘ แห่ง ขอร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ ๒ เป็นลำดับต่อไป

ช่วงสุดท้าย การสัมมนาโครงการครั้งนี้ ผศ.ชูชัย ต.สิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน กล่าวสรุปและปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้

” กองพัฒนานักศึกษา หรือกองกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนานักศึกษา และสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมนี้ ได้ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้งานกิจการนักศึกษาเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีกทั้ง ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค รวมกับเสนอข้อคิดเห็นนำไปแก้ไขปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนักศึกษา อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นลำดับต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะเจ้าภาพ กล่าวทิ้งท้ายในพิธีเปิดโครงการ

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

หนุ่ม-สาว จากสาขาบัญชี คว้าตำแหน่งดาว-เดือน ของคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดกิจกรรมการประกวด ดาว – เดือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร MR & MISS Bus.RMUTP 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นักวิชาการศึกษา คุณอรพรรณ ประสพเนตร นาย สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัยและคุณปภิชญา สายสวาสดิ์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ดาว – เดือน ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 51 คน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการการประกวด ดาว – เดือน ได้แก่

#รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ น้องบุ๊ค นายปณิธิ เฉลิมพงษ์ จากสาขาวิชาการบัญชี

#รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ น้องหยก นางสาวพรชนก รวดเร็วการ จากสาขาวิชาการบัญชี

#รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดือน คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 1 ได้แก่ น้องณดล นายธนดล โตสมบูรณ์จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

#รางวัลรองชนะเลิศการประกวดดาว คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 1 ได้แก่ น้องออย นางสาวปริฉัตร ห้อมล้อม จากสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

#รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดือน คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 2 ได้แก่ น้องเพียว นายอัฐพล ใจอยู่ จากสาขาวิชาการตลาด

#รางวัลรองชนะเลิศการประกวดดาว คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 2 ได้แก่ น้องลูกศร นางสาวสุภาสดี จันทร์วิเชียรจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าและอาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขาผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอขอบคุณที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

Congratulations!!! เด็กคหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฏ จากเวทีระดับโลก

Congratulations!!!

เด็กคหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฏ จากเวทีระดับโลก

สาวน้อยผู้พิการทางการได้ยิน “น้องน้ำหวาน นางสาว ชุติมา เนตรสุริวงค์” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 🎉👑🏆ได้รับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” ในงานการประกวด Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017

ที่มา   :   ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรม RMUTP Go Digital : Student Activity Day 2560 เตรียมแจกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 3+3+3+1 = 10 ชั่วโมง ประกาศนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ในการเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ยกระดับงานกิจการนักศึกษาสู่ยุค 4.0 คาดนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน พร้อมก้าวสู่การเป็น Digital University

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จากมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสิ่งประดิษฐ์ (Invention) เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ด้วยการพัฒนาพื้นฐานองค์ความรู้ของคนไทย ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกองสื่อสารฯ ได้ประชุมหารือและได้ข้อสรุปในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม) โดยการนำ QR CODE เทคโนโลยีการสแกนใหม่ล่าสุดมาใช้ในงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 งานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 3 กิจกรรมสมัครสมาชิกชมรม และ กิจกรรม Go Digital Day 2560 เพื่อยกระดับงานกิจการนักศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0 พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ กิจกรรมในภาคเช้าเป็นกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาแต่งกาย “ชุดพิธีการ” ผู้บริหารและคณาจารย์ใส่เสื้อยืดคอปก “Go Digital และสวมครุยทับ” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมในภาคบ่าย เริ่มในเวลา 13.00 น. มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายในพิธีเปิด โดยอธิการบดีเริ่มด้วยการแถลงนโยบายการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการการขับเคลื่อน Digital University ต่อด้วยงานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง ชมรมดนตรี ชมรมวิชาการ ชมรมผู้ประกอบการ การบรรยายพิเศษจาก คุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ บริษัท Google KUDOSIZ พร้อมร่วมตอบคำถาม “ลุ้นรับของรางวัล” ภายในงาน และสนุกไปกับบูธกิจกรรมจากบริษัทต่างๆ ได้แก่ คอมเทีย ไมโครซอฟ ทรู HP โรบอท ที่มาจัดแสดงเทคโนโลยีภายในงาน พบกัน! ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

* กิจกรรมที่นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรม 3+3+3+1 รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

– กิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับแกน) ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

2.กิจกรรมพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital และ เปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 3 Student Activity Day

– กิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับเลือก) ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

3.กิจกรรมสมัครสมาชิกชมรม (1 คน : 1 ชมรม) และร่วมชมบูธนิทรรศการดิจิทัล รวม 14 บูธ

– กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

4.หากนักศึกษาเข้าร่วมครบทั้ง 3 กิจกรรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มโดยอัตโนมัติ อีกจำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวม 10 ชั่วโมง!!!

*** วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

1.นักศึกษาเข้าศึกษาคู่มือการใช้งาน Google RMUTP ได้ที่ https://goo.gl/ErLLZD

2.นักศึกษาเข้าตรวจสอบ gmail ของตนเอง http://reg.rmutp.ac.th

– เข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน (รหัสผ่านเริ่มต้นเป็นรหัสบัตรประชาชน) (xxxx.x@rmutp.ac.th)

– ระเบียนประวัติ คลิกเมนู “ระเบียนประวัติ” เพื่อดูชื่อ email ของนักศึกษา

– ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ email ของนักศึกษาจะอยู่ที่หมวด “ข้อมูลส่วนบุคคล”

3.นักศึกษาจะต้องเข้าอีเมล์ google ของนักศึกษา http://mail.rmtup.ac.th

4.เปิดลิงค์เพื่อนำ QR CODE มาใช้ และนำไปเข้าเครื่องสแกน ณ จุดต่างๆ ตามที่กำหนด

5.หากนักศึกษามีปัญหาในการเข้าใช้ ติดต่อศูนย์บริการทรานสคริปต์กิจกรรม หรือจุด Digital Service ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : #งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับ ทปอ. เตรียมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 “รอบที่ 1 ยื่นเฉพาะพอร์ตฟอริโอ้” ไฟเขียวเปิดรับสมัครช้างเผือก โควตา&ทุนนักกีฬา โควตาศิลปะการแสดงและดนตรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เตรียมดูแลเรื่องโควตานักกีฬา และโควตาศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปะการแสดงหรือดนตรี ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ ผู้มีความสามารถเด่นชัดในด้านกีฬา ศิลปะการแสดงหรือดนตรี ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่งและมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 เรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มาตรการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium Students)

สำหรับ นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เปิดรับกีฬา วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล เทนนิส ฟุตซอล ลีลาศ บาสเกตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด เทควันโด ยูโด แบตมินตัน หมากกระดาน หรือกีฬาอื่นๆ สามารถกรอกใบสมัครนักกีฬาออนไลน์ได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th/sport_main/

ส่วนนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดงเปิดรับด้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ นาฏศิลป์ร่วมสมัย หรือศิลปะการแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี เปิดรับ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล ดนตรีไทยประยุกต์ ดนตรีไทยร่วมสมัย ขับร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงไทยเดิมหรือสากล หรือสาขาวิชาดนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถกรอกใบสมัครด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ออนไลน์ได้ที่

ระบบรับสมัครขอคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตา ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6053 สายด่วน! 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : #งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียบเรียงโดย งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา