“มทร.พระนคร ร่วมถวายความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ” ในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

“มทร.พระนคร ร่วมถวายความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ” ในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้บริหารมอบหมายให้ นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ นำตัวแทนนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ริ้วขบวนประกอบด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หน่วยงานราชการต่าง ๆ  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหล ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ฯลฯ ในส่วนของขบวนอัญเชิญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดริ้วขบวนได้งดงามและมีนักศึกษาร่วมขบวนนับร้อยคน

ในเวลา ๑๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ และประธานในพิธีนำร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชัน โดยมี หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกสาขาอาชีพ พร้อมใจเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีเต็มมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่มา :  งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมและซ้อมการแสดงเตรียมความพร้อมเข้มข้น! เพื่อพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศอิตาลี ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย

ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมและซ้อมการแสดงเตรียมความพร้อมเข้มข้น! เพื่อพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศอิตาลี ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นำคณะคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมประชุมและฝึกซ้อมการแสดงในวันประชุมงานและเตรียมการแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับคณะทำงานของสมาชิก International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts ในการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีการแสดงพิเศษต้อนรับในภาคกลางคืนจากประเทศไทย จำนวน 5 ชุดได้แก่ ฟ้อนประทีปล้านนา ลีลากั้บแก๊บลำเพลิน เจริญใจกีปัสเรนัง มนต์ขลังนาฏศิลป์ไทย และการแสดงชุด ฟินาเล่ อารยสยามนามประเทืองรุ่งเรืองวัฒนธรรม

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

RMUTP Promotes Thai Culture in ITALY Days 2

RMUTP is bringing special 5 traditional contemporary Thai dances to show and exchange in the event. The shows are the four regions and paradise of Thailand to share in the meeting and thank you party night with International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts to exchange culture in Cava de’ Tirreni, Italy during 31 July 2018.

By. Student affairs and Alumni Division,RMUTP

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ลัดฟ้าข้ามทวีปโชว์ศักยภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศอิตาลี

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ลัดฟ้าข้ามทวีปโชว์ศักยภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศอิตาลี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.พัทลียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นำคณะคณาจารย์ และนักศึกษา เดินทางไปเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแสดงทั้งสิ้น 7 ชุดการแสดง ได้แก่ 1.ไหว้ครูมวยไทย 2.เซิ้งกะโป๋ 3.ฟ้อนลาวแพน 4.เซิ้งโปงลาง 5.ฟ้อนดึงครกดึงสาก 6.รำวรเชษฐ์ 7.รำวงมาตรฐาน ในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองนานาชาติ ณ เมือง Cava de’ Tirreni และ เมือง Castrovillari ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2561

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

RMUTP Promotes Thai Culture in ITALY

RMUTP is bringing 7 traditional Thai dances to exhibit and share with international communications in International Folk Dance and Folklore Cultural Exchange in Cava de’ Tirreni and Castrovilari, Italy during 31 July – 12 August 2018.

1.Wai kru Muay Thai

-“Wai Kru Muay Thai” is a ritualized form of dance meant to pay respect to or homage to the kru or teacher. It is performed annually by Thai Classical dance institutions as well as before muay Thai matches.

2.Serng Krapo (Coconut Dance)

-“Krapo” is the word for coconut in the Isarn language. The dancers hold two coconut shells, with which they execute complex choreographic movements, shaking them, tossing them, or tapping them lightly.

3.Fon Lao Pan

-“Fon Pan” is so called because it is set to the song “Lao Pan”. Itself inspired by the music of Lanna, which in the old days were referred to as “Lao” by the people of Siam or present-day Central Thailand.

4.Serng Pong-Lang (northeastern Thailand folk dance)

-“Serng Pong-Lang” is unique to this region, and it depicts the fun-loving nature of the Isarn people.

5.Fon dung-khrok dung-sak

-“Fon dung-khrok dung-sak” The concept is derived from the ritual of rain forecasting. Carrying a ritual during the dry season. Are there enough rain for rice farming?

6.Worachet Dance

-“Worachet Dance” is the one of the standard Thai Classical dance performances. Dance with melody without lyrics and focuses on the joy and unison of dance moves. Use the Worachet song to perform the show.

7.Ramwong

-“Ramwong” is a Thai folk dance which was evolved from Ramthone, a popular seasonal entertainment of a certain region. Ram means dance and Thone is a small drum.

By. Student affairs and Alumni Division,RMUTP

#http://www.rmutp.ac.th

 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561…อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ ท้องสนามหลวง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561…อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ ท้องสนามหลวง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางสโรชา หัตถกรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

กำหนดการ…นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประจำจุดบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้ร่วมพิธีทั่วประเทศร่วมร้องเพลงชาติ จากนั้น นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ในการนี้ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย กว่า 2,000 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดี

อนึ่ง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปี และเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ www.rmutp.ac.th

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในงาน “เฉลิมพระชนม์ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงณ บดินทรเทพวรางกูร” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เริ่มจากการทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้น เป็นพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเฉลิมพระชนม์ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม R๑๐๑ และโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

๐๗.๐๐ น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกันที่ห้อง R ๑๐๑ (พิธีสงฆ์)

 

*พระสงฆ์ ๑๐ รูป ฉันภัตตาหารเช้า

 

๐๗.๓๐ น. – พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

 

๐๘.๐๐ น. – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หรือน้ำปานะ

 

*รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

 

๑๐.๓๐ น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตั้งแถว และ/หรือ ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ โถงอาคารพร้อมมงคล (พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี)

 

๑๑.๐๐ น. – พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ณ เวทีโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

 

*ผู้บริหารและแขกรับเชิญถวายพานพุ่ม

 

*อธิการบดีเป็นประธานถวายพานพุ่ม และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี

 

*พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

 

*ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

*ร่วมลงนามถวายพระพร

 

๑๒.๓๐ น. – ถ่ายภาพหมู่ตามลำดับ ดังนี้

 

Ø ท่านอธิการบดีพร้อมผู้บริหาร

Ø อธิการบดี พร้อมประธานสภาคณาจารย์, นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช, นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ, นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร, ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ผู้จัดการร้านสหกรณ์พณิชยการพระนคร, ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Ø อธิการบดี และบุคลากร สถาบัน, สำนัก, กอง, ศูนย์, สถานีวิทยุฯ

Ø อธิการบดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ๙ คณะ ตามลำดับ

 

*** เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ ผู้บริหารและผู้ถวายพานพุ่ม แต่งกายชุดปกติขาว

 

– สุภาพบุรุษแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย กางเกงดำหรือชุดสุภาพเสื้อโทนสีเหลือง

 

– สุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีเหลือง

 

– นักศึกษาแต่งกายชุดพิธีการ

 

*** สาขาวิชาภาษาไทย โดย ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ จัด “ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ” จำนวน 500 ชาม เลี้ยงผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

 

ที่มา : งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ผลการแข่งขันจักรยาน สนามอู่ทอง ราชมงคลพระนคร ติด 1 ใน 15 จาก 380 นักปั่นทั่วประเทศ

ผลการแข่งขันจักรยาน สนามอู่ทอง ราชมงคลพระนคร ติด 1 ใน 15 จาก 380 นักปั่นทั่วประเทศ
 
ว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ ฐานะ ผู้จัดการทีมจักรยาน มทร.พระนคร รายงานว่า “2 สิงห์นักปั่นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไล่ตามคู่แข่ง ในการแข่งขันจักรยาน”Angthong Rotary Cycling Challenge 2nd” ซึ่งมีนักปั่น ประมาณ 1,500 คน โดย นักกีฬาจาก มทร.พระนคร ลงแข่งขันในรุ่น A Man Open ระยะทาง 69 กิโลเมตร มีนักกีฬาทั้งหมด 380 คน ซึ่งเจ้าหนุ่มนัทรินทร์ธร เมฆเสือ จากสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเจ้ารณกฤต มั่นเที่ยง จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ควบจักรยานคู่ใจช่วยกันทำเกมส์ในกลุ่มนำ ผลัดกันลากจนมาถึงหน้าเส้นและสปริ้นซ์เข้าเส้นชัย จบผลการแข่งขัน ทีมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่ 13 ซึ่งผู้จัดการทีมเปิดเผยว่า ถือเป็นงานแข่งที่ไม่ธรรมดาเพราะมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันที่มีชื่อเสียงและทีมที่มีชื่อดังระดับแนวหน้าของประเทศ เข้าร่วมแข่งขันด้วย และในประเภท M open นั้น มีนักกีฬาถึง 380 คน จึงกำชับให้นักกีฬาปั่นด้วยความปลอดภัยและมีน้ำใจนักกีฬาต่อเพื่อนนักกีฬาคนอื่นๆ ซึ่งผลงานก็เป็นไปตามคาด สามารถเกาะกลุ่มนำและสามารถอยู่ในอันดับ 15 คนได้ตามเป้าหมาย”
 
ที่มา : งานกีฬา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
 
#http://www.rmutp.ac.th

มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิต มทร.พระนครทุกท่าน

มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

เพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  1. บัณฑิต ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
  2. ผู้จ้าง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer
  3. จากนั้น ขอให้บัณฑิตบันทึกภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม จากหน้าจอ หรือ พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม เพื่อส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยรับปริญญาของคณะ หรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

4. ขอความร่วมมือ เรื่อง การแต่งกายชุดพิธีการ ทุกครั้ง ที่สวมครุยวิทยะฐานะ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964

หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

 

งานเปิดโลกกิจกรรม ราชมงคลพระนคร 2561 “RMUTP Activities Festival 2018 “ นักศึกษาแห่เข้าสมัครกิจกรรมนอกหลักสูตร…ชมรมครอบครัวพอเพียง ได้รับความนิยมสูงสุด ตามติดด้วยชมรมกีฬาต่อสู้ และชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวส์ล มทร.พระนคร

งานเปิดโลกกิจกรรม ราชมงคลพระนคร 2561 “RMUTP Activities Festival 2018 “ นักศึกษาแห่เข้าสมัครกิจกรรมนอกหลักสูตร…ชมรมครอบครัวพอเพียง ได้รับความนิยมสูงสุด ตามติดด้วยชมรมกีฬาต่อสู้ และชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวส์ล มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม RMUTP Activities Festival 2018 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,600 คน

ภายในงานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ และให้นักศึกษาใหม่ได้เลือกสมัครเข้าทำกิจกรรมชมรม ตามที่คนเองสนใจ จำนวน 11 ชมรม ซึ่งสรุปรายงานผล นักศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ทั้ง 11 ชมรม ปี 2561 ดังนี้

1.ชมรมครอบครัวพอเพียง จำนวน 451 คน

2.ชมรมกีฬาต่อสู้ จำนวน 416 คน

3.ชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ จำนวน 412 คน

4.ชมรมสันทนาการ จำนวน 387 คน

5.ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 364 คน

6.ชมรมดนตรีสากล จำนวน 296 คน

7.ชมรมดนตรีไทย จำนวน 83 คน

8.ชมรมศิลปะการแสดง จำนวน 64 คน

9.ชมรมกีฬาลีลาศ & Dance Sport RMUTP จำนวน 67 คน

10.ชมรมผู้ประกอบการ จำนวน 37 คน

11.ชมรมวิชาการ จำนวน 37 คน

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” เป็นการรณรงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบและปลูกจิตสำนึกให้เลิกใช้ถุงพลาสติก & กล่องโฟม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

“ฉลองขวัญน้อมวันทา…บูชาครู” พิธีไหว้ครู ม.ราชมงคลพระนคร “ยิ่งใหญ่-ประทับใจ-ตระการตา”

“ฉลองขวัญน้อมวันทา…บูชาครู” พิธีไหว้ครู ม.ราชมงคลพระนคร “ยิ่งใหญ่-ประทับใจ-ตระการตา”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธี จำนวน ๒,๖๕๑ คน มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศภูฎาน และประเทศจีน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง ในพิธีดังกล่าว ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้บริจาคเงิน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้กับสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และมอบให้ชมรมศิลปะการแสดง จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อจากนั้น เป็นพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรีราชมงคล” ให้กับบุคลากรที่เข้าช่วยช่างซ่อมบำรุงลิฟต์ที่ถูกไฟฟ้าดูดให้รอดชีวิต และมอบโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่นแต่ละประเภท กว่า ๑๐๐ คน โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้ขานนามผู้รับรางวัล

สำหรับ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นธีม “ ศรีอโยธยา” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจัน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) เป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร จัดการแสดง ฉลองชัยเพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่

ด้านผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีนี้ ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย ๒ รางวัลได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะศิลปศาสตร์

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

…”จงตั้งใจให้เป็นคนเก่ง คนดี เจ้าไปได้ดีครูก็ดีใจ แต่อย่าเอาความรู้ไปคดโกงใคร จงตั้งใจทำในสิ่งดีงาม” (ความตอนหนึ่งของเนื้อเพลงคนเก่งคนดี) ท่านอธิการบดีกล่าวทิ้งท้ายก่อนปิดงาน

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th