Congratulations!!!เด็กคหกรรม & นักกีฬาเปตอง มทร.พระนคร สวมเสื้อการท่าเรือ ซิวตำแหน่ง”รองแชมป์ประเทศไทย” จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 100 ทีม ทั่วประเทศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

Congratulations!!! เด็กคหกรรม & […]

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเสวนาและชมละคร “ละครเพลง เรื่อง ขุนเดช เดอะมิวสิคัล : เมื่อการละครขับเคลื่อนชาติ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเสวนาและชมละคร “ละครเพลง […]

ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการช่วยหาทุนประจำปี ณ […]

โครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

  โครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้ […]

ม.ราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร โดย กองศิลปวัฒนธรรม […]

ชื่นใจ!! ” บอย บรรณพล พันโนน ”  เจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ผ่านการคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ชื่นใจ!!   ” […]

โค้งสุดท้าย “รัตนโกสินทร์เกมส์” มทร.พระนคร คว้าเพิ่มอีก 6 เหรียญทองจากทัพนักกีฬาลูกขนไก่

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โค้งสุดท้าย “รัตนโกสินทร์เกมส์” มทร.พระนคร […]