สืบสานประเพณีไทย… งานวันลอยกระทง คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

สืบสานประเพณีไทย… งานวันลอยกระทง คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

งานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว (รายวิชาเทศกาลและงานประเพณีไทย และการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย พร้อมสาธิตการประดิษฐ์กระทง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๓๐๑ อาคาร๓ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

 

ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

 

ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ทุนช้างเผือกนักกีฬา สำหรับในรอบ T-Cas รอบ 1 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ทุนช้างเผือกนักกีฬา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนและโควตา รอบปวช. ปวส. และในรอบดังกล่าวมีนักศึกษาให้ความสนใจ จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ จักรยาน ฟุตซอล ฟุตบอล หมากล้อม เซปักตะกร้อ และเทควันโด

ผู้สนใจสมัครรับทุน 100% สำหรับนักกีฬาช้างเผือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : yutthapoom.s5335

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations! ทีมลีลาศ ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ฟอร์มเท้าไฟ งัดสเต็ปออกลีลาเต้นไฟแล่บ เข้ารอบชิงชนะเลิศ (Final Round) คว้ารางวัลเกียรติบัตร อันดับที่ 7 ในจังหวะ Cha Cha Cha โดยมีทีมเข้าร่วมทุกประเภทกว่า 250 คู่ ทั่วประเทศที่ ม.มหาสารคาม

Congratulations!

ทีมลีลาศ ม.ราชมงคลพระนคร โชว์ฟอร์มเท้าไฟ งัดสเต็ปออกลีลาเต้นไฟแล่บ เข้ารอบชิงชนะเลิศ (Final Round) คว้ารางวัลเกียรติบัตร อันดับที่ 7 ในจังหวะ Cha Cha Cha โดยมีทีมเข้าร่วมทุกประเภทกว่า 250 คู่ ทั่วประเทศที่ ม.มหาสารคาม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้จัดการทีมกีฬาลีลาศ นำทัพนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาลีลาศ The 3rd MSU Dancesport Pre Competition เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเก็บประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กลางเดือนมกราคม 62 ที่จะถึงนี้

การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการฝึกประสบการณ์ลีลาศเพื่อการแข่งขัน ครั้งที่ 3 The 3 rd MSU Dancesport Pre Competition โดยมี ดร. อาภรณ์ โพธิ์ภา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และ รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์สิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว วัตถุประสงค์สำคัญคือการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสรรค์มิตรภาพและความร่วมมือทางด้านกีฬาลีลาศระหว่างสถาบันและทีมกีฬาลีลาศ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 250 คู่ จาก 25 สถาบัน

อนึ่ง ทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร จัดนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รุ่นทั่วไป 2 รายการ คือ Single Dance Rumba / Single Dance Cha Cha Cha / รุ่น University 2 รายการ ได้แก่ Waltz และ Tango

ผลการแข่งขัน ทีมลีลาศ มทร.พระนคร มีดังนี้

1.เข้ารอบชิงชนะเลิศ (Final Round) อันดับที่ 7 จาก 24 คู่ ในประเภทลาติน อเมริกัน (Latin American) รุ่นทั่วไป Single Dance Cha Cha Cha ใช้ฟิกเกอร์ในการแข่งขัน “Open Basic” นักกีฬาได้แก่ นายธนรัตน์ วิมูลชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม และนางสาวบัณฑิตา กิจโรณี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม

2.เข้ารอบรองชนะเลิศ (Semi Final Round) จาก 23 คู่ เข้ารอบ 12 คู่สุดท้าย ในประเภทลาติน อเมริกัน (Latin American) รุ่นทั่วไป Single Dance Rumba ใช้ฟิกเกอร์ในการแข่งขัน “Open Basic” มีนักกีฬาคือ นายธนรัตน์ วิมูลชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม และนางสาวบัณฑิตา กิจโรณี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม

ทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี (รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์) ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร้านครุยทองคำ ปิ่นเกล้า และคุณจริยา จาคภิรมย์ ศิษย์เก่า พ.พ. ปวช. 22 และ ปวส. 24 ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ และสถานที่ฝึกซ้อม

“… ถึงแม้นักกีฬาของเราจะเพิ่งฝึกซ้อมไม่นานแต่ได้โค้ชที่เก่งและมีประสบการณ์มาช่วยฝึกซ้อม จึงสามารถทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ รวมถึงอาศัยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง อดทนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทำให้ทีมกีฬาลีลาศฯ มีพัฒนาการด้านการเต้นที่ดีขึ้นเป็นลำดับ จึงส่งผลทำให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ และจะพยายามส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ความก้าวหน้าเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาคนใด สนใจกีฬาลีลาศ สามารถร่วมเรียนและฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในปี 2562 ได้ โดยติดต่อสอบถามได้ที่ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ ผู้จัดการทีม โทรศัพท์ และ Id line 0957419288

ที่มา : งานกีฬา & งานกิจกรรม & ชมรมลีลาศ มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำรองที่นั่งกิจกรรมพี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช

** โปรดจำลำดับที่ เพื่อแจ้งรับบัตรหน้างาน **

** โปรดจำลำดับที่ เพื่อแจ้งรับบัตรหน้างาน **

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์สองมหาวิทยาลัย

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์สองมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและสภานักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ปัญญวัจน์ ชลวิชิต (อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้) และนายธนพงษ์ วังทอง (ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้) พร้อมด้วยคณะผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างผู้นำนักศึกษาในการบริหารจัดการหน่วยงานให้ทันต่อเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ

อนึ่ง การบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้นำนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations! สิ่งทอฯ มทร.พระนคร ดังระเบิด! ชนะเลิศออกแบบชุดราตรี

Congratulations!

สิ่งทอฯ มทร.พระนคร ดังระเบิด! ชนะเลิศออกแบบชุดราตรี

ขอแสดงความยินดีกับนาย ภาสกร บุญรักษ์ นายอานนท์ วาสนา และ น.ส. ชรินรัตน์ ช้อยสามนาค นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบแฟชั่น ประเภทชุดราตรี ภายใต้แนวคิดแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล วิถีผ้าเมืองหนองบัวลุ่มภูสู่สากล จัดโดยจังหวัดหนองบัวลำภู

ในการนี้ ทีมนักศึกษาได้เดินทางไปรับรางวัลและร่วมแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 ทำกิจกรรมจิตอาสา “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พี่ให้น้อง” พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 ทำกิจกรรมจิตอาสา “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พี่ให้น้อง” พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เปิดเผยว่า ตามนโยบายของท่านอธิการบดี (รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์) ในเรื่องการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกชั้นเรียน จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมคัดเลือก “เพชรราชมงคลพระนคร” ขึ้นเป็นประจำทุกปี มุ่งหวังในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ โดยทำต่อเนื่องมาแล้วถึง 14 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 9 คณะ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในทุกๆด้าน ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ เตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณลักษณะผู้นำเป็นที่ต้องการของสังคมและสถานประกอบการ ทั้งนี้ การเจียระไนเพชรดังกล่าว ผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยผลงานสะสมตลอดปียอดเยี่ยม จะได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศต่อไป

ในการนี้ ได้มอบให้นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นางสาวณัฐพร ผาติวิทย์ พร้อมนางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา และนายปฏิภาณ มั่นทองคำ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในฐานะประธานนักศึกษาในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” นำทีมบุคลากรและนักศึกษาในโครงการฯ จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม “สร้างรอยยิ้ม” ให้กับเด็กๆและปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งนำของบริจาคต่างๆ เช่น ตุ๊กตา อุปกรณ์การศึกษา และหนังสือต่างๆที่เสริมสร้างความรู้ให้แก่น้องๆ ที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากครูหมี นายวรรณยุทธิ์ ดาบแก้ว ครูประจำโรงเรียนบ้านน้ำพุ ทั้งในด้านที่พัก และการจัดกิจกรรม

อนึ่ง โรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก ที่อยู่ในหุบเขาโจด แถบชายแดนห้างไกลจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนนักเรียนราว 71 คน

ทั้งนี้ ครูหมีและเด็กๆโรงเรียนบ้านน้ำพุ จ.กาญจนบุรีทุกคนได้กล่าวขอบคุณด้วยร้อยยิ้มอันสดใส พร้อมอวยพรให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ นับเป็นความสำเร็จของกิจกรรม “ซ่อมรอยยิ้มสร้างความสุข พี่ให้น้อง!” ได้อย่างแท้จริง

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

Congratulations!!! ราชมงคลพระนคร ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ …ชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่ง 9 ราชมงคล ในงานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (Thailand Biennale Krabi 2018)

Congratulations!!!

ราชมงคลพระนคร ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ …ชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่ง 9 ราชมงคล ในงานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (Thailand Biennale Krabi 2018)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และผอ.กองศิลปวัฒนธรรม นำทีมผู้นำนักศึกษาและขบวนแห่ทางวัฒนธรรม โชว์ชาวต่างชาติ พร้อมร่วมพิธีเปิดงาน THAILAND Biennale Krabi 2018 ซึ่งเป็นงานศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีขบวนแห่ 6 ขบวน ได้แก่

ริ้วขบวนที่ 1 แผ่นดินทองท้องถิ่นอารยะ

ริ้วขบวนที่ 2 เรืองวัฒนะรังสรรค์ศิลป์

ริ้วขบวนที่ 3 เทิดถิ่นสืบสานประเพณี

ริ้วขบวนที่ 4 งามรวีวิถีอันดามัน

ริ้วขบวนที่ 5 เกษมสันต์รับมิ่งมิตรเยือนหล้า

ริ้วบวนที่ 6 สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์

โดยในส่วนของ 9 ราชมงคล รับผิดชอบในริ้วขบวนที่ 5 นำเสนอถึงความสุขความเปรมปรีดิ์ ที่ได้เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับผู้มาเยือน โดยแสดงออกถึงความเป็นไทย จากยุคสู่ยุค ตั้งแต่ไทยทวารวดี ไทยรัตนโกสินทร์ ไทยราชนิยม ไทยประยุกต์ ไทยพื้นบ้าน ไทยรวมเผ่า ไทยภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

ในการนี้ ริ้วขบวนแห่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนั้น 9 ราชมงคล ยังได้จัดงานประกันคุณภาพนักศึกษา และงาน 9 ราชวัฒนธรรม ภายในงานเดียวกันนี้ด้วย โดยจัดกิจกรรมการสัมมนา การประกวดนิทรรศการ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผลการประกวดของทีมราชมงคลพระนคร ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภททีม ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  2. รางวัลดีเยี่ยมอันดับหนึ่งขบวนเหรดคอนเซ็ปท์ “Retro siam (ไทยย้อนยุค)”
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทบุคคลชาย ขับร้องโดยนายชัยชนะ ทองประเสริฐนักศึกษาคณะเทคโนโลสื่อสารมวลชน
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทบุคคลหญิง ขับร้องโดยนางสาวลลิตา บุตรศรีภูมินักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดบูธนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ “ Land of Food”

สำหรับท่านที่สนใจสามารถชมศิลปะจากนานาประเทศ ได้ที่บริเวณจัดงานหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเจ้าภาพหลักของการจัดงานคือกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

20 พฤศจิกายนนี้!! เตรียมพบกับพี่อ้อยพี่ฉอด On Tour ตอบทุกเรื่องของหัวใจ ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจกับน้องๆ นักศึกษา

20 พฤศจิกายนนี้!! เตรียมพบกับพี่อ้อยพี่ฉอด On Tour ตอบทุกเรื่องของหัวใจ ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจกับน้องๆ นักศึกษา

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.00 – 12.00 น. #พี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์

เซปักตะกร้อมทร.พระนคร ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้ง หลังจากได้ตั๋วอีกใบไปแข่งขันในรอบมหกรรม

เซปักตะกร้อมทร.พระนคร ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้ง หลังจากได้ตั๋วอีกใบไปแข่งขันในรอบมหกรรม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่46 (ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์) รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพ ณ สนามกีฬาม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย. 61

สำหรับผลการแข่งขันประจำวันที่ 6 พ.ย.61

  1. เซปักตะกร้อทีมชุดชาย มทร.พระนคร ชนะ ม.เกษตรศาสตร์ 2-0 ผ่านเข้าสู่รอบมหกรรม
  2. ฟุตซอลทีมชาย มทร.พระนคร แพ้ ม.ธรรมศาสตร์ ด้วยคะแนน 0-4 ประตู ไม่สามารถตีตั๋วข้าสู่รอบมหกรรมได้
  3. เปตอง ประเภทคู่ผสม ไม่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันต่อในรอบมหกรรม

สำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 มทร.พระนครลงทำการแข่งขัน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง ประเภททีม 3 คน ชาย-หญิง และเซปักตะกร้อทีมชุดชาย

ร่วมส่งกำลังแรงเชียร์ และร่วมลุ้นไปกับทัพนักกีฬา มทร.พระนคร โดยเฉพาะกีฬาเปตอง คว้าตั๋วใบสุดท้ายเพื่อเข้าแข่งขันต่อในรอบมหกรรม

ที่มา งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร