“นาฏยอาลัย” น้อมถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ราชมงคลพระนครรวมพลังเป็นส่วนหนึ่งในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

รองศาสตรจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตดุสิตและวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในการจัดการแสดงนาฏยอาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตดุสิต จัดมหรสพประกอบในพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ จุดวางดอกไม้จันทน์ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมดนตรีไทย และ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมใจกันจัดการแสดงนาฏยอาลัย ความยาว 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดระบำ “รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ระบำ “ธ สถิตย์ในดวงใจไทยรามัญ” และ ระบำ “ประทีปจตุรภาคอภิวาทนาฏยอาลัย” โดยการแสดงทั้งหมดได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรหลายท่านร่วมแสดง อาทิ อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดง อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นางสาววันทนา ครุฑจันทร์ กองพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ปฏิมากร โกมลธร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีไทยจากชมรมดนตรีไทย และ การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี กู่เจิ้ง โดย อาจารย์ ว่าที่ รต. เขม อภิภัทรวโรดม ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย รวมไปถึงการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเพื่อพ่อ โดย องค์การนักศึกษา หลากหลายบทเพลง อาทิ เพลงอาทิตย์อับแสง แผ่นดินของเรา และ ความฝันอันสูงสุด เป็นต้น

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

www.rmutp.ac.th

 

กฐินสามัคคี ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2560 ณ วัดใหญ่จอมปราสาท

เรียน คณะกรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

ขอเชิญร่วมสะสมเสบียงบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหญ่จอมปราสาท ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๖.๔๕ น. ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
๐๗.๐๐  น. ออกเดินทาง จากสำนักงานอธิการบดี สู่วัดใหญ่จอมปราสาท
๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ วัดใหญ่จอมปราสาท
๐๙.๓๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เสร็จพิธี

การแต่งกาย : แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีสุภาพ (โทนขาว ครีม เทาหรือสีอ่อน)

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรมร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามรอย “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” หวังสร้างจิตสำนึกนักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ พสกนิกรตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรมร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามรอย “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” หวังสร้างจิตสำนึกนักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ พสกนิกรตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว โดยเปิดรับจอง เพียงจำนวน 200 ที่นั่ง เท่านั้น!

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานคริปต์กิจกรรม พัฒนานักศึกษาการเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง!!! กำหนดบรรยายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เริ่มบรรยายเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

สำรองที่นั่งได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 และสำรองที่นั่งออนไลน์สำหรับ นักศึกษา คลิ้กที่ลิงค์ https://goo.gl/3HL9w6 (200 ที่นั่งเท่านั้น)

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ม.ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560

กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย อาทิ การเลิกทาส การจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานประกอบด้วย การวางระบบไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ การคมนาคม เป็นต้น โดยเฉพาะทรงเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษา โปรดให้ตั้งโรงเรียนราษฎร์ทั่วไปตามวัด …ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ได้เสด็จประพาสยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก เพื่อปกป้องราชอาณาจักรในยุคล่าอาณานิคม ซึ่ง ม.ราชมงคลพระนคร ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวสยาม จวบจนปัจจุบัน

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

จัดโดย งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพระราชวังดุสิต

 

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพระราชวังดุสิต

โดยมี กำหนดการ ดังนี้

๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

(มีอาหารเช้าเลี้ยง)

– ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม D-Hall มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

๐๗.๑๕ น. ซักซ้อมพิธีถวายบังคม

๐๗.๓๐ น. เดินทางโดยรถตู้ไปยังลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า

๐๗.๔๕ น. ตั้งขบวนบริเวณหน้าพระลานพระราชวังดุสิต (บริเวณด้านหลัง พระเมรุมาศจำลอง)

๐๘.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา และถวายบังคมพระอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๐๘.๓๐ น. เสร็จพิธี (เดินทางโดยรถตู้กลับมายัง มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

หมายเหตุ …การแต่งกาย

– ผู้บริหาร คณาจารย์ แต่งชุดปกติขาว และใส่ปลอกแขนไว้ทุกข์

– เจ้าหน้าที่ / บุคลากร…ใส่กางเกง/กระโปรงสีดำทรงสุภาพ เสื้อสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดา หรือใส่ชุดสุภาพไว้ทุกข์

– นักศึกษา แต่งกายชุดพิธีการ (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์)

นศ.ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสีกรมท่าทรงสุภาพ ผูกเน็คไท รองเท้าคัทชูสีดำ

นศ.หญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมคอ กระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพ รองเท้าคัทชูสีดำ)

ยกเว้นคณะที่นศ.แต่งชุดพิธีการ ด้วยกระโปรงสีดำ กางเกงสีดำ สามารถแต่งกายตามที่คณะกำหนดได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๕๐๘ หรือไลน์ ID ธีรพล : 0621954328

ID ลิลลี่ : lanlalin26

อนึ่ง สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชั่วโมง โดยระบบ AT Code

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th/

ม.ราชมงคลพระนคร ถวายดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกอบพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ จำนวน 9,999 ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล เป็นผู้จัดทำต้นแบบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ ดังกล่าว

ขอขอบคุณที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

https://www.facebook.com/pg/hecrmutp2016/photos/?tab=album&album_id=1165242690286458

 

“ กองพัฒนานักศึกษา ” ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผอ.กองบริหารงานบุคคล และผอ.กองคลัง” ท่านใหม่

“ กองพัฒนานักศึกษา ” ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผอ.กองบริหารงานบุคคล และผอ.กองคลัง” ท่านใหม่

(๑๘ ต.ค.๖๐) นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นางนงลักษณ์ ทองนาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และ นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ท่านใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ที่มา :   กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร จับมือ สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์ บรรจุกีฬาชักกะเย่อ เป็นกีฬาใหม่ในพระนครเกมส์ โดยมี 9 คณะร่วมชิงชัย

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาจาก ๙ คณะ ให้การต้อนรับ คุณสุชาติ แจสุรภาพ อดีตนักวิ่งทีมชาติฉายา “เจ้าลมกรด” และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย และคุณกฤษฏา พัฒนทรัพย์ กรรมการผู้ตัดสินสมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ซึ่งรับผิดชอบจัดโดยทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

 

สาระการประชุม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ตามหลักกติกามาตรฐานสากล ในมิติต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ เป็นครั้งแรก ที่จะมีขึ้นในการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย.- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมกีฬาชักกะเย่อ ได้แก่ การพัฒนากีฬาชักกะเย่อของมหาวิทยาลัย ให้สู่ระดับสากล รวมถึงการผลักดันให้ มทร.พระนคร เป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อในระดับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยในอนาคตต่อไป

www.rmutp.ac.th

#rmutp

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยเชิญชวนชาวราชมงคลพระนครและประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์” สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้นั้น

เรียน ผู้บริหาร และชาวราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยเชิญชวนชาวราชมงคลพระนครและประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์” สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีกำหนดการส่งมอบดอกไม้จันทน์ดังกล่าว ถวายพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชร วรวิหาร สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถ โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

สำนักงานเขตดุสิต เตรียมจับมือ มทร.พระนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560

สำนักงานเขตดุสิต เตรียมจับมือ มทร.พระนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกับ สำนักงานเขตดุสิต นำโดย นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต นายดิชา คงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต พันจ่าโทสุเทพ เกตุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร พร้อมทีมงานผู้บริหาร ร่วมประชุมย่อยหารือ เรื่องพื้นที่ในความรับผิดชอบ สำหรับเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเขตดุสิต รับผิดชอบจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการขับร้องหรือการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต (ขนาดกลาง) รวมถึงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พณิชยการพระนคร ด้วย มีรายละเอียดความร่วมมือดังต่อไปนี้

1.โรงพระราชทานเลี้ยง(ย่อย) จุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ จำนวน 1 จุด

2.การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 ชุดการแสดง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รับผิดชอบโดย ชมรมศิลปะการแสดง ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.การแสดงขับร้องหรือการแสดงดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 2 เพลง/ชุดการแสดง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รับผิดชอบโดยงานกิจกรรมนักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4.ห้องประชุมและเครื่องเสียงสำหรับจัดประชุมงานจิตอาสา ทั้ง 8 ด้าน สำหรับผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาในเขตดุสิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

5.ห้องสุขาสำหรับบริการประชาชนทั่วไปในวันงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนคร

6.ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเดินเท้าหน้ามหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ป้ายรถเมล์ ตลาดเทวราช และบริเวณพื้นที่สัญจรโดย ทำความสะอาด เก็บเศษแก้ว เปลี่ยนอิฐฟุตบาท และถมพื้นดิน รองรับการเดินทางของมวลมหาชน ที่จะเดินทางไปยังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศ สนามหลวง และจุดวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

7.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจกับเขตดุสิต ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยอนุมัติชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน วันละ 5 ชั่วโมงกิจกรรม โดยไม่จำกัดจำนวนวัน ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 โดยใช้วิธีลงทะเบียนจิตอาสาแบบออนไลน์ ตามนโยบาย Digital University รับผิดชอบโดย งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th