ม.ราชมงคลพระนคร ครอง “เจ้าเหรียญทอง” จัดฉลองสุดยิ่งใหญ่ “ราตรีฉลองชัย พระนคร…เจ้าเหรียญทอง Celebration Night …RMUTP the Champion of 2017” ทุ่ม “เงินล้าน” อัดฉีด ทัพนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต่างชื่นมื่น หวังผลรักษาแชมป์ต่อเนื่องในปีหน้า ที่ล้านนาเกมส์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสามารถ และประกาศเกียรติคุณ แก่นักกีฬา และผู้ควบคุมทีม โดยกล่าวแสดงความยินดีและเปิดงานเลี้ยงโต๊ะจีนและชมการแสดงจากวงดนตรี RMUTP Band โชว์เท่ๆ จากทีมเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัย และการแสดงพิเศษชุด RMUTP…We are the Champion! จากทีมงานกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ลานกีฬาสนามบาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและรายงานผลการแข่งขันกีฬาสรุปเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากผลงานการเข้าร่วมแข่งขัน 2 รายการใหญ่ประจำปี ได้แก่ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” โดยได้รับ 3 เหรียญทองแดง และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ได้รับ 25 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง พร้อมครองตำแหน่ง “เจ้าเหรียญทอง” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

สำหรับ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” กับผลงาน 3 เหรียญทองแดง ทัพนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ได้รับเงินอัดฉีดและเสื้อสามารถ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นจำนวนเงิน 62,000 บาท จากกีฬามวยไทยสมัครเล่น 1 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 16,000 บาท และกีฬาหมากกระดาน 2 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 46,000 บาท

ด้านกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” มีทัพนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเงินอัดฉีดและเสื้อสามารถ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเงินค่าตอบแทนแก่นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มีมูลค่ารวม สูงถึง 1,127,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

กีฬาว่ายน้ำ 10 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 129,500 บาท

  1. กรีฑา 1 เหรียญทอง ได้รับเงินรางวัล 11,500 บาท
  2. กีฬาเทเบิลเทนนิส 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 56,000 บาท
  3. กีฬาแบดมินตัน 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 154,000 บาท
  4. กีฬาเปตอง 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท
  5. กีฬาเซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ได้รับเงินรางวัล 237,500 บาท
  6. กีฬาเทนนิส 1 เหรียญทอง ได้รับเงินรางวัล 11,500 บาท
  7. กีฬาฟุตซอล 1 เหรียญทอง ได้รับเงินรางวัล 111,000 บาท
  8. กีฬาบาสเกตบอล 1 เหรียญทอง ได้รับเงินรางวัล 111,000 บาท

10.กีฬาฟุตบอล 1 เหรียญเงิน ได้รับเงินรางวัล 131,000 บาท

11.กีฬาหมากกระดาน 1 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท

12.กีฬาลีลาศ 3 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 22,500 บาท

13.ผู้นำเชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 สามปีซ้อน ได้รับเงินรางวัล 57,000 บาท

“ใจพร้อม กายพร้อม” เป็นวลีที่สื่อถึงนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ กล่าวกันว่า เมื่อจิตใจแข็งแกร่ง ร่างกายก็จะแข็งแรงด้วย สามารถใช้กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยจัดงาน “ราตรีฉลองชัย พระนคร…เจ้าเหรียญทอง Celebration Night RMUTP the Champion of 2017” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งแรกของมหาวิทยาลัย นับเป็นปรากฏการณ์ที่นำมาซึ่งความสุขของทุกๆคน สำหรับการเป็นนักกีฬาที่ดี สิ่งที่สำคัญก็คือ การได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี โดยมีการร่วมมือร่วมใจกันพร้อมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทำการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการเล่นกีฬา นอกจากจะช่วยพัฒนาส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมแก่บุคคล ส่งเสริมกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว… กีฬายังสอนให้ผู้ที่เป็นนักกีฬา เป็นผู้ที่เชื่อฟังผู้ตัดสิน เคารพกฏกติกา เคารพครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคู่แข่งขันและเพื่อนร่วมทีม มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุภาพอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ มีความอดทนอดกลั้น กล้าหาญ มีความยุติธรรม และที่สำคัญเป็นผู้ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” จึงขอให้นักกีฬาทุกท่านประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป และนำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…สืบไป” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายด้วยความยินดีและภาคภูมิใจ

#http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ของ ม.ราชมงคลพระนคร

“ผมคือลูกของพ่อ คือคนของแผ่นดิน คือศิลปินที่ใช้ศิลปะตอบแทนประเทศชาติ” เป็นคำกล่าวของ ครูนาย มานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2548 ที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการพัฒนาบทละคร ให้แก่นักศึกษากลุ่มต้นแบบ ในโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ครูนายเริ่มจากการให้ความรู้ เพิ่มทักษะ และฝึกฝนให้เด็กๆ ชาวราชมงคลพระนคร ได้รู้จักเครื่องมือที่จำเป็นที่จะนำไปใช้ในการแสดงละครเวที จากนั้น ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการผลิตบทละครแบบมีส่วนร่วม ที่ทุกฝ่าย ตั้งแต่ คนเขียนบท นักแสดง นักดนตรี ออกแบบฉาก ออกแบบเสื้อผ้า หรือแม้แต่ฝ่ายสวัสดิการ ต้องมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอน “กว่าจะมาเป็นละครเวที” เพื่อให้นักศึกษากลุ่มต้นแบบ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ ซาบซึ้ง และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต่อปวงชนชาวไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภูมิใจนำเสนอละครเวทีชุด เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี เรื่อง “๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน” ซึ่งจะจัดแสดงเป็นเรื่องที่ 9 จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 9 แห่ง โดยมีกำหนดแสดงในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ชมฟรี สำรองบัตรได้ที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th หรือ ติดตามรายละเอียดของละครชุด “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” เรื่อง “๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน” ได้ที่ www.facebook.com/soundsoflove.rmutp

ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร เตรียมเงินล้าน!!! อัดฉีดทัพนักกีฬา หลังคว้า”เจ้าเหรียญทอง” สร้างประวัติศาสตร์สำเร็จเป็นครั้งแรก

 

เรียน …ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้เกี่ยวข้องและนักกีฬา ของ ม.ราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อสามารถ และประกาศเกียรติคุณ แก่ ทัพนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานจอดรถ (สนามบาส) ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

งาน “ราตรีฉลองชัย พระนคร…เจ้าเหรียญทอง Celebration Night RMUTP Champion of 2017” ชมการแสดงจากทีมเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัย การแสดงพิเศษชุด RMUTP…we are the Champion! จากทีมงานกิจกรรมนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

หมายเหตุ แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ หรือชุดนักศึกษา สวมทับด้วยเสื้อวอร์มสีม่วง UTK Games

#http://rmutp.ac.th

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ และสวดพระอภิธรรม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ และสวดพระอภิธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยการพิธีบำเพ็ญกุศลนี้ ม.ราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพ มีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พิธีเริ่มในเวลา 17.00 น. โดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา จากนั้น เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานฝ่ายฆราวาสอ่านพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จากนั้น อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมทอดผ้าบังสุกุล และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม 1 จบ เสร็จแล้ว ประธานพร้อมคณะผู้บริหารทอดผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ-รับพร และกราบลาพระรัตนตรัย ถวายบังคมลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกราบนมัสการลาพระเทพคุณาภรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

อนึ่ง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกวันที่ 13 ของทุกเดือน อันเป็นวันคล้ายวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจัดต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2560 เพื่อน้อมถวายอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลจนครบ 1 ปีแห่งการสวรรคต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น หาที่สุดมิได้…

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพรชราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)

กำหนดนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ให้มารายงานตัวที่ อาคาร 1 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  เวลา 09.30 – 15.30  น.
(หมายเหตุ : สวมชุดพละมาในวันรายงานตัวด้วย)
สอบถามเพิ่มเติม (02)665-3777 ต่อ 6507
ดาวน์โหลดเอกสาร

Congratulations! ศิษย์เก่าพระนคร เข้าชิงศิลปินน้องใหม่ของอาเซียน ในการประกวด Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2016 ที่ประเทศฮ่องกง

ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้ “ต่อ-ปัณณวัชร์ เดชะปัญญา” ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชมงคลพระนครและนักร้องชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 9 …

ผลการคัดเลือกผลงานเพลง ของศิลปินหน้าใหม่ที่มีผลงานในปี 2016 ของประเทศไทย ได้แก่ นายปัณณวัชร์ เดชะปัญญา ซึ่งคุณ “ต่อ” จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประกวดร้องเพลงในงาน Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2017 ที่ประเทศฮ่องกง โดยในขณะนี้เหลือ 8 ประเทศที่เข้ารอบสุดท้าย คือ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย ชิงรางวัล Super nova และมีรางวัลสำหรับโหวตคือ Best Performance และ Best Vocal (รายละเอียดการโหวต จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

สำหรับ ผลงานที่ทำให้ผ่านเข้ารอบคือ singleเพลง “ตัดสินใจ” ในอัลบั้ม Like and Share จาก Gmm Grammy ทั้งนี้ บทเพลงดังกล่าว Executive Producer โดยคุณพรเทพ จารุนงคราญ และมีคุณวีรภัทร์ อึ้งอัมพร เป็นโปรดิวเซอร์

อนึ่ง การตัดสินในรอบ Final คณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือ Final Two จาก 2 ประเทศ เพื่อชิงที่1 จากเพลงสากลการขับร้องเพลงสากล

โดย “ต่อ” จะบินไปเก็บตัวและเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม และประกวดในวันที่ 17 มีนาคม 2560 จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์นักร้องคุณภาพ ตัวแทนประเทศไทยและเป็นศิษย์เก่า “พระนคร” ให้ประสบความสำเร็จในการประกวดครั้งนี้

**ในงานจะมีศิลปินดังจากแต่ละประเทศเข้าร่วมโชว์ด้วย*

***ติดตามความเคลื่อนไหวคุณต่อ ปัณณวัชร์ ได้ที่ Hashtag #HKAMF2017 #PANNAWACH #THAILAND #Tor2HK

และเชิญทุกท่านรับฟังบทเพลง “ตัดสินใจ” ได้ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http//www.rmutp.ac.th

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนมุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการสอบภาคปฏิบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ในหัวข้อการสร้างสรรค์ชุดจากดอกไม้ แนวคิด “มหัศจรรย์แห่งฤดูกาล” รายวิชา เทคนิคการจัดดอกไม้ โดยมี อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต และ อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของคณะฯอีกหลายท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ในการวิพากษ์ผลงาน โดยผลงานสร้างสรรค์ชุดจากดอกไม้ ที่โดดเด่นและได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดชื่อ “Spring” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความสดชื่นในฤดูใบไม้ผลิ นำมาสร้างสรรค์ผสมผสานเทคนิคของการจัดดอกไม้ ที่ได้ศึกษามาจากในรายวิชาดังกล่าว พร้อมปรับประยุกต์ให้เกิดมิติที่น่าสนใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศไปครอง

สนใจติดตามผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้ที่ http://www.hec.rmutp.ac.th

 

ขอขอบคุณ ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Congratulations! ถาปัตย์-คหกรรม-ศิลปศาสตร์-บริหาร…จับมือสร้างชื่อให้ “พระนคร” ทางดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ “วงอินทนิล” ของ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวด RMUT Music Award 2017 เพลงพระราชนิพนธ์ ณ เวทีประกวดในงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ สมาชิกในทีม ประกอบด้วย

1.นายชีวิน โกมารทัต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.นายพงษสกรณ์ เกิดศรีพันธ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

3.นายพงศนาถ บุญแสนแก้ว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

4.นายธัญนัฐ ธรรมศรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

5.นายอดิศร บรบุตร สาขาวิชกาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

6.นางสาวหฤทัย ศรีสิงห์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

7.นายสันติภาพ ฤทธิ์เรือง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ที่ http//www.rmutp.ac.th

 

ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร โกอินเตอร์ จับมือ “ไทย-ลาว-ญี่ปุ่น” บูรณาการทักษะสถาปัตย์ ปั้นนักออกแบบผู้พิการท่อนล่าง ตอบโจทย์ Digital University

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วย อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และผู้แทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อดำเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) ที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างสองประเทศ เพื่อความร่วมมือทางการศึกษา อันได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประเทศไทย และคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะมีการหารือชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการจัดทำโครงการต่างๆ ในการประชุมดังกล่าวด้วย

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเรื่องดังกล่าว ประเทศไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไว้ดังนี้

1.จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเน้นให้ผู้เข้าร่วมลงมือปฏิบัติได้จริง เป็นการเพิ่มทักษะด้านสถาปัตยกรรม ทักษะทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทย ตัวแทนนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น และยังมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมมอบความรู้และเทคนิคต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

2.ประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมเตรียมความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาระหว่างประเทศ กับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Memorandum of Understanding : MOU) โดยได้รับความร่วมมือจาก แผนกสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยใช้แนวความคิด “หนึ่งอำเภอหนึ่งโครงการ (One District One Project : ODOP)” เพื่อใช้เป็นโครงการนำร่องขอรับงบประมาณจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ในการพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ต่อไป

3.จัดโครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสู่การเพิ่มทักษะวิชาชีพสำหรับนักเรียนและนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา เพื่อเฟ้นหานักสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีความรู้ความสามารถ นำองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้วงการการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมเจริญไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

4.จัดโครงการสร้างนักออกแบบผู้พิการช่วงล่าง โดยใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Program and Digital Technology) เป็นตัวขับเคลื่อนให้นักออกแบบผู้พิการช่วงล่าง สามารถออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ สร้างแนวคิดว่านักออกแบบผู้พิการสามารถทำงานได้เหมือนคนปกติ ส่งเสริมให้คนพิการเป็นนักออกแบบมืออาชีพ ทำงานคิดสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในการอยู่ในสังคมอย่างคนปกติ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในนามมหาวิทยาลัย และตัวแทนประเทศไทยเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการและแสดงศักยภาพทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบในเชิงประจักษ์ ภาพรวมของการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ มั่นใจว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี…” คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มทร.พระนคร กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงปลุกจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ชุมชนและเยาวชนของจังหวัดหนองคาย โดยได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในหลายโครงการ อาทิ โครงการค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน โครงการวิจัยการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบยาสูบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยใบยาสูบสู่ชุมชน โครงการอบรมการทำเว็บไซต์แก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุบังพวน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ชุมชน และ โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพระธาตุบังพวน เป็นต้น

ขอขอบคุณ ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ข่าวด่วน! จากโคราช… ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ข่าวด่วน! จากโคราช…

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาหมากล้อมหญิง ม.ราชมงคลพระนคร สามารถสร้างชื่ออีกครั้ง …โดยทีมโค้ชเผยลุ้นระทึก “เบียด ม.ดัง! สงขลานครินทร์” ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย เป็นผลสำเร็จ ส่งผลให้พระนคร การันตีอีก 1 เหรียญทองแดง จากหมากล้อมทีมหญิง เตรียมลุ้นเหรียญทอง – เหรียญเงินต่อไป หลังจากที่วานนี้คว้ามาแล้ว 1 ทองแดงจากหมากล้อมหญิงคู่

ในขณะที่ ตะกร้อทีมชายคู่ ยังแรงไม่หยุด หลังผ่านเข้ารอบ 16 ทีม และล่าสุด สามารถเอาชนะ ม.บัณฑิตเอเชีย 2:1 เซ็ต ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นผลสำเร็จ ในสุรนารีเกมส์ที่ จ.นครราชสีมาแล้ว

ด้านมวยไทย รุ่นน้ำหนักพิกัด 60 กก. สต๊าฟโค้ชแจ้งกองเชียร์ เตรียมลุ้นนักมวยขึ้นชกบ่ายวันนี้ หากชนะ “พระนคร” จะเข้าสู่รอบชนะเลิศชิงเหรียญทอง เป็นลำดับต่อไป

ส่งใจเชียร์ “พระนคร…สู้ๆ”

http//www.rmutp.ac.th

ที่มา : งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร