พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ยิ่งใหญ่ .. พิธีมอบรางวัลในวันแรกคึกคัก

พิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ยิ่งใหญ่ .. พิธีมอบรางวัลในวันแรกคึกคัก

รองศาสตราจารย์ สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร รวมไปถึง นักเรียน และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการประกวด และการแข่งขันรายการต่างๆ ในวันแรกของการจัดกิจกรรม วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ เวทีกลาง โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีการมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขัน อย่างยิ่งใหญ่ ประกอบไปด้วย การประกวดและการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่

  1. การประกวดมิวสิควิดีโอ ประกอบเพลงราชมงคลพระนคร จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
  2. การประกวด IT Contest จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ
  3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ “คิด(ส์)ดี ทำดี.. ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ชิงถ้วยเกียรติยศ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สำหรับผลการประกวดและการแข่งขัน ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ในวันที่ 19 มกราคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การประกวด IT Contest จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขา ระบบสารสนเทศ ทีมที่ 1 จากคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขา ระบบสารสนเทศ ทีมที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

การประกวดมิวสิควิดีโอ ประกอบเพลงราชมงคลพระนคร จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

-รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมสื่อสารเทเวศร์ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเฉียบป่ะล่ะ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม We are MCT จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ “คิด(ส์)ดี ทำดี.. ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ชิงถ้วยเกียรติยศ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน จังหวัดแพร่

-รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย

-รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเซนโยเซฟ แม่ระมาด จังหวัดตาก

“ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนครทุกท่าน ร่วมงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:30 น. เป็นพิธีสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

เวลา13:00 น. ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และ ในช่วงเย็น ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี และจับฉลากของรางวัล ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร” อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษยเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเรือนหมอพร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ

– ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรแต่งกายชุดไทยไว้ทุกข์ ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

– นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน ๓ ชั่วโมง (กิจกรรมมหาวิทยาลัย)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จับมือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ จากผลงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จับมือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ จากผลงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 35 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบุคคลดีเด่น รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น รางวัลผู้มีงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น รางวัลบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ และรางวัลผู้มีสื่อการสอนและนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนดีเด่น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) นำทีมโดย นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการ สวส. ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลชนะเลิศบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประเภททีม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการผลิตและพัฒนา ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Students Activity Transcript) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร   ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรก ตามนโยบาย Digital University ของ ม.ราชมงคลพระนคร จึงนับเป็น 2 หน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการประกวดในงานคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือเป็นปฐมบท ในการพัฒนาระบบงานของทีมงานสายสนันสนุน และเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา สมดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาว่า “นักศึกษาคือ หัวใจ ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคือ หัวใจ ของประเทศ”

“ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส และสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษามาโดยตลอด ขอบคุณท่านรองฯนิวัตร ผอ.ธนาวุฒิ คุณตี๋ ที่ร่วมคิดร่วมสนับสนุนการสร้างระบบดังกล่าว ขอบคุณทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งผู้ช่วยฯวัชรพงษ์ ผอ.กพศ. หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษาและทีมงาน หัวหน้างานกิจกรรมและทีมงาน คุณมนสิการ และน้องๆ กพศ.และกศว.ทุกคน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเสียสละ อดทน โดยเฉพาะงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมดังกล่าว จนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีและขอให้รักษาความดีนี้…สืบไป” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศลั่น! การันตี 100% ทุกท่านที่มางานเลี้ยงขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2560 ในปีนี้ จะได้รับของขวัญปีใหม่ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอน พร้อมเชิญชวนร่วมงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศลั่น! การันตี 100% ทุกท่านที่มางานเลี้ยงขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2560 ในปีนี้ จะได้รับของขวัญปีใหม่ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอน พร้อมเชิญชวนร่วมงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน 12ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ระหว่าง 18-20 มกราคม 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการทางวิชาการและผลงานวิจัยของทั้ง 9 คณะ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ การฝึกอบรมวิชาชีพและบริการวิชาการ การรับสมัครโควตารอบพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และการประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ผู้แต่งกายดีเด่น ผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปีพุทธศักราช 2560

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ประกอบพิธีทางสงฆ์และทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในวันที่ 18 และวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยเฉพาะในวันที่ 20 มกราคม จะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีสตสมวาร (ทำบุญ 100 วัน)

อนึ่ง ในช่วงบ่าย ของวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคน รับฟังการบรรยายพิเศษ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มล.ปนัดดา ดิศกุล ในหัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“สำหรับช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญทุกท่าน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2560 โดยปีนี้ มีความพิเศษคือ ผู้มาร่วมงานทุกท่าน จะได้รับของขวัญติดมือกลับบ้าน ท่านละอย่างน้อย 1 ชิ้น อย่างแน่นอน 100% โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมของรางวัลพิเศษมากมาย อาทิ ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด ฯลฯ และรางวัลพิเศษสุด! คือ ทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 1 เส้น และ หนัก 1 สลึง จำนวน 2 เส้น จากอธิการบดี สำหรับผู้ที่โชคดีที่สุดที่อยู่ในบริเวณงานเลี้ยงดังกล่าว” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย อยากให้ทุกท่านมาร่วมงานเลี้ยงโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#12thRMUTP

สรุปรายนามผู้ใจบุญ สั่งจองแก้วมัค 12thRMUTP Limited Edition

สรุปรายนามผู้ใจบุญ สั่งจองแก้วมัค 12thRMUTP Limited Edition มีดังนี้

1-3.ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย 3 ชุด 999 บาท

4.ท่านอธิการบดี 1 ชุด 333 บาท

5.รองฯยุทธภูมิ 1 ชุด 333 บาท

6.ผอ.ประดิษฐา 1 ชุด 333 บาท

7.ผอ.แอนนาเบล 1 ชุด 333 บาท

8.ผช.วัชรพงษ์ 1 ชุด 333 บาท

9.ผช.ปริญญ์ 1 ชุด 333 บาท

10.ผช.เณริศา 1 ชุด 333 บาท

11.รองคณบดีปัทมา(สื่อสาร) 1 ชุด 333 บาท

12.คณบดีชญาภัทร์ 1 ชุด 333 บาท

13.ผอ.ทัศนีย์ 1 ชุด 333 บาท

14.ผอ.เชาฤทธิ์ 1 ชุด 333 บาท

15.คณบดีอาภาพรรณ 1 ชุด 333 บาท

16.ผอ.ศรีจันทร์ 1 ชุด 333 บาท

17.ผช.สุรเชษฐ 1 ชุด 333 บาท

18.ผอ.สมจิตต์ 1 ชุด 333 บาท

19.ผช.พัทรียา 1 ชุด 333 บาท

20.ผอ.นปภัช 1 ชุด 333 บาท

21.ผช.สุวรรณา 1 ชุด 333 บาท

22.ป้าแอ๊ด คุณจิรารัตน์ ยุคแผน 1 ชุด 333 บาท

23.ผศ.ไกรคุง อนัคฆกุล 1 ชุด 333 บาท

24.คณบดีวัชระ 1 ชุด 333 บาท

25.ผอ.สิงห์แก้ว 1 ชุด 333 บาท

26.คณบดีวิโรจน์ 1 ชุด 333 บาท

27.ดร.สุนันทา ชูตินันท์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ชุด 333 บาท

28-30. ดร.ชวลิต นิ่มละออ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 3 ชุด 999 บาท

31-33.สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 3 ชุด 999 บาท

31.อาจารย์วิเชียร มหาวัน

32.ผศ.ปริศนา บุญศักดิ์

33.อาจารย์จินดาพร ช่วยดร UBI

รวมทั้งสิ้น 33 ชุด เป็นเงิน 10,989 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

*** ปิดการจำหน่าย

*** ขอกราบอนุโมทนา…สาธุ

แด่ทุกท่านครับ ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีจะได้เป็นตัวแทนทุกท่าน ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าว ผ่านรัฐบาล โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 12ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

#12thRMUTP

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 12ปี คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ของมหาวิทยาลัย และจัดหารายได้สมทบบริจาคช่วยอุทกภัยภาคใต้

เรียน ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตอันเป็นกุศลช่วยอุทกภัยภาคใต้ ทุกท่าน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 12ปี คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ของมหาวิทยาลัย และจัดหารายได้สมทบบริจาคช่วยอุทกภัยภาคใต้

รายละเอียดกิจกรรมคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการออกแบบและผลิตแก้วมัค สกรีนโลโก้ 12thRMUTP Limited Editon จำหน่ายในราคา 333 บาท โดยผลิตจำนวนจำกัดเพียง 30 ชุดๆละ 2 ใบ

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “สั่งสมเสบียงบุญ” และสั่งจองได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ได้ทุกช่องทาง มือถือ 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 หรือ Facebook yutthapoom Suwannavej

ขอขอบคุณ ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร

#12thRMUTP

ชมรม มทร.พระนครอาวุโส จัดล่องเรือเจ้าพระยา ไหว้พระ 9 วัด ดูแลผู้อาวุโส อวดศักยภาพหวังส่งเสริมสุขภาพกายใจ เตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนชมรม มทร.พระนครอาวุโส ในการจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก ประเดิมกิจกรรมแรกของปี 2560 ใน “โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย” กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมธรรมมะสัญจร สะสมเสบียงบุญรับปีใหม่ ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560

ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เป็นผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรม นำสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ออกเดินทางจากท่าเรือเทเวศร์ ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาสู่จังหวัดนนทบุรี แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบมอญ ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้รับความอนุเคราะห์มัคคุเทศก์จากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเริ่มที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อันเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2390 แล้วเสร็จในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระอัยกา พระอัยกี และสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนี จุดเด่นของวัดอยู่ที่การผสมผสานศิลปะแบบจีน และจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ คล้ายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

จากนั้น ล่องเรือต่อไปยังพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ อยู่ในเขตกรมชลประทาน ต.บางตลาด ด้านทิศใต้ของเกาะเกร็ด สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลวงพ่อโต พระประธานยังคงสมบูรณ์ ชาวบ้านเรียกว่า หน้าพระอุโบสถวัดหน้าโบสถ์ มีสัญลักษณ์รูปเสือ และ ศาลเจ้าพ่อเสือ ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของพระอุโบสถ แสดงถึงหลวงพ่อเสือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน ต่อเนื่องยังวัดแสงสิริธรรม ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พ.ศ.2327 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธศรีโรจนชัย กับหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ซึ่งประชาชนนิยมมาเคารพสักการะขอพร โดยเฉพาะ “ของหายได้คืน” ดังประวัติของหลวงพ่อดำที่แม้จะถูกขโมยลักไปจากพระอุโบสถถึง 3 ครั้ง แต่ก็มีเหตุให้ขโมยไม่สามารถนำไปได้ และกลับมาประดิษฐานยังวัดได้ทุกครั้ง

ช่วงสายแดดเริ่มแรง แต่ลมจากแม่น้ำยังทำให้สมาชิกชมรมชื่นใจ มีกำลังไปต่อ ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดใหญ่บางน้อย ภายในอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อแสน ภายในวัดยังมีตลาดริมน้ำ ให้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและสินค้าชุมชนที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ

ก่อนจะไปต่อ เรือเทียบท่าที่บ้านขนมหวานสมชาย เลือกซื้อขนมหวานไทยๆ ทั้งทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก เพิ่มระดับน้ำตาล เติมความสดชื่นและเลือกหากลับไปเป็นของฝากกัน

นั่งเรืออีกอึดใจ ก็เห็นพระองค์ใหญ่ ที่แม้จะอยู่ในช่วงกำลังบูรณะ ก็เห็นเค้าความงามขององค์พระ และแวะขึ้นบกที่นี่ วัดบางจาก ด้วยพื้นที่กว้างขวาง ภายในวัดจึงมีประติมากรรมตามคติพุทธ ทั้งประวัติทศชาติ บอกเล่าเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า มหาเวสสันดรชาดก และพุทธประวัติ

แล้วคณะก็ได้ข้ามฟากมายังฝั่งเกาะเกร็ด เด่นชัดด้วยพระเจดีย์เอียงริมน้ำ โบราณสถานสำคัญคู่วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร งดงามด้วยศิลปะการสร้างเจดีย์ลักษณะแบบมอญ แต่ภายในพระอุโบสถ จะพบกับการตกแต่งในแบบยุโรป อันเนื่องมาจากวัดได้รับการบูรณะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตกแต่งตามศิลปะยุโรปตามแบบพระราชนิยมด้วยวัสดุนำเข้าจากอิตาลี คณะสมาชิกชมรมยังได้สักการะพระพุทธไสยยาสน์ ความยาว 9.50 เมตร ภายในพระวิหาร และพระนนทมุนินทร์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

ถัดจากวัดปรมัยิกาวาส เดินเลาะไปตามทาง รับประทานอาหารกลางวัน ก่อนจะเดินเท้ากันต่อไปยังวัดที่เหลือ สมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโสก็ตัวเบาไปกับสินค้าน่าสนใจ โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา สินค้าขึ้นชื่อในเกาะเกร็ด ไม่ว่าจะเป็นครกดินเผาน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง หรือแก้วดินเผาที่แกะสลักอย่างสวยงาม

ก่อนจะไปถึงวัดไผ่ล้อม โดดเด่นด้วยหน้าบันลายดอกไม้สวยงาม เดินต่อไปอีกนิด ก็พบวัดเสาธงทอง วัดเก่าแก่ที่มีโบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ที่สูงที่สุดในเขตอำเภอปากเกร็ด ด้านข้างโบสถ์มีเจดีย์องค์ใหญ่อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม อีกองค์หนึ่งมีรูปแปลกมีฐานเหลี่ยม องค์ระฆังทำเป็นทรงกลมสูง

เดินทางกันจนเริ่มบ่ายคล้อย ปิดท้ายกันที่วัดสุดท้าย วัดฉิมพลีสุทธาวาส วัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีสิ่งที่น่าสนใจอาทิ อุโบสถ มีลักษณะเป็นอาคารทรงโรง ฐานอุโบสถแอ่นโค้งทรงเรือสำเภา ในส่วนของหน้าบันด้านหน้าเป็นไม้รูปเทวดาทรงราชรถ ล้อมรอบด้วยลายดอกไม้ลักษณะเหมือนกับลายหน้าบันอุโบสถ วัดสุทัศน์เทพวราราม แต่มีขนาดเล็กกว่า

จบทริปกันไปด้วยความอิ่มบุญ แม้จะเป็นวันที่ฟ้าโปร่งแดดแจ้ง แต่สมาชิกชมรมทุกท่านก็หาได้บ่นร้อนเมื่อยเหนื่อยกันแต่อย่างใด ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสกันตลอดเส้นทาง เรียกว่างานนี้ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งสุขภาพ ดังวัตถุประสงค์ของโครงการที่หวังให้สมาชิกชมรมได้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้อาวุโส ในการส่งเสริมสุขภาพกายใจตามแบบวิถีธรรม วิถีไทย

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เซอร์ไพรส์! ระดมนักศึกษานานาชาติ ไทย-จีน-อินโด-ภูฏาน-เนเธอร์แลนด์ เต้น Body Percussion พร้อมเปิดการแสดงในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์) ดี ทำดี เพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ชมรมศิลปะการแสดง เตรียมการแสดงชุดพิเศษ เพื่อแสดงในงานวันครบรอบสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน

การแสดงชุด “ยามเย็น” และ “พรปีใหม่” เป็นการแสดงที่ใช้เทคนิค Body Percussion (การเคาะให้เกิดเสียงด้วยร่างกาย) ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมศิลปะการแสดงจาก ทั้ง 9 คณะ ร่วมกับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน สาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์   นักศึกษาชาวภูฏาน อินโดนิเซีย   และเนเธอร์แลนด์ จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ

จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมรับชมการแสดง ชุดพิเศษนี้ ในวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบแรกในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 9:00 น. รอบสองในพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. และ รอบสุดท้ายในงานเลี้ยงปีใหม่คณาจารย์และบุคลากร งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 18:00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

#12thRMUTP

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ผู้นำนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร “คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม” ตั้งเต็นท์ระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ ได้สั่งให้ระดมความช่วยเหลือ พร้อมรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อส่งมอบไปยังพี่น้องชาวใต้

ในการนี้ กลุ่มผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ตั้งเต็นท์ริมถนนสามเสน ตั้งแต่วันที่ 10-13 มกราคม 2560 เวลา 16.00 – 19.00 น. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเศร์) ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณเทเวศร์ร่วมกันบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม และเงินสดเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อวันที่ 10/1/60 ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 1,960 บาท

วันที่ 11/1/60 ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 6,846 บาท

วันที่ 12/1/69 ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 5,280 บาท

วันที่ 13/1/60 ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 8,756.50 บาท

รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 22,842.50 บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์ถ้วน)

แจ้งยอดบริจาคเพิ่มเติม  110.50 บาท

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมเงินบริจาคจากทุกภาคส่วน พร้อมนำเงิน และสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาคไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ต่อไป

“ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมแสดงน้ำใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อชาวใต้ในครั้งนี้ ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่จน ทั้งนี้ ความอิ่มเอมจากการให้ ย่อมนำมาซึ่งความสุขใจของ “ผู้ให้” ทุกท่าน” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวอวยพรทิ้งท้าย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ…นางสาว อัจฉรา เทียนสว่าง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ…

นางสาว อัจฉรา เทียนสว่าง

นักศึกษาปีที่1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2560 เข้ารับโล่เกียรติยศและเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล

ขอขอบคุณ ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร