เชิญชวนเหล่าสตาร์ทอัพ นักพัฒนา ดีไซเนอร์เนอร์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม Startup Thailand Hackathon งานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม นี้

เชิญชวนเหล่าสตาร์ทอัพ นักพัฒนา ดีไซเนอร์เนอร์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม Startup Thailand Hackathon งานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม แบ่งออกเป็น Hackathon จาก 5 พาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันปฏิวัติวงการเทคโนโลยีของไทย ได้แก่ กฟผ. (EGAT), ช. การช่าง (CK) ธนาคารกรุงไทย (KTB), เซ็นทรัล (Central) และ Google Developer Group Thailand (GDG) พร้อมเงินรางวัลกว่า 800,000 บาท และโอกาสต่อยอด กับของรางวัลอีกมากมาย โดยในงานยังได้พบกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาตัวจริงในวงการ และนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่กลางงาน Startup Thailand

สมัครเข้าร่วมลงแข่งขันใน 5 หมวดหมู่ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ hackathon.wi.th/startupthailand โดยเลือก 1 หัวข้อดังนี้

  1. เทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy Tech)
  2. การก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Construction Tech and Infrastructure)
  3. ฟินเทค (FinTech)
  4. ออนไลน์คอมเมิร์ช (E-Commerce and Omni cahnnel) และ
  5. บอทอัจฉริยะจากปัญญาประดิษฐ์ (Chat bot and AI)

พิเศษ! สมัครเข้าร่วม Hack ฟรี พร้อม รับการโค้ชชิ่งจากที่ปรึกษาชั้นนำในวงการ และได้โอกาสในการทดลองอุปกรณ์ไฮเทคก่อนใครเป็นที่แรก เช่น Oculus Go, Google Home และอื่นๆ ในงานมีอาหาร เครื่องดื่มและกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้จะรับเสื้อ Startup Thailand Hackathon, Google Cloud Credit $300 และหุ่นฟิกเกอร์ Android รวมถึงของที่ระลึกอีกมากมายเช่น Google Home mini, Google Cardboard และ Gear 360

ลงทะเบียน https://hackathon.wi.th/startupthailand

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกานต์ ลำเจียก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่สามารถคว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2018” มาครองในการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนมิสแกรนด์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

Congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกานต์ ลำเจียก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่สามารถคว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2018” มาครองในการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนมิสแกรนด์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นส.ชนิกานต์ ลำเจียก ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ GIRL RMUTP 2017 ของ มทร.พระนคร และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประกวด Miss RMUT 2017 ที่เชียงใหม่ ในล้านนาเกมส์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยสามารถครองตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 1 มิส RMUT 2017

…ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นส.ชนิกานต์ ลำเจียก ในการประกวด Miss Grand THAILAND 2018 ซึ่งจะมีการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีการเก็บตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัด ที่ภูเก็ต และผู้ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนสาวไทย ในการประกวด Miss Grand International 2018 ที่ประเทศพม่า เป็นลำดับต่อไป

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม …ฝ่ายกิจการฯ 9 คณะ พร้อมใจพัฒนา ตอกย้ำสโลแกน “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้”

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม …ฝ่ายกิจการฯ 9 คณะ พร้อมใจพัฒนา ตอกย้ำสโลแกน “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนางานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) โดยมี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะคณะกรรมการผู้จัดโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทีมงานกิจการนักศึกษาเข้าร่วม 70 คน พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานกิจการนิสิต โดยเฉพาะเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและการเก็บชั่วโมงกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบบริหารจัดการแบบภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และการจัดการกิจกรรมแบบวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / การบรรยายกึ่งเสวนา หัวข้อ “งานกิจกรรมนักศึกษาเชิงรุก 4.0 และความสำคัญของการนำระบบบันทึกชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม มาใช้ในงานกิจการนักศึกษาของ มทร.พระนคร” นอกจากนั้น ทีมกิจการนักศึกษา จากทั้ง 9 คณะ ยังได้ระดมความคิดจากการศึกษาดูงาน (Brainstorming) และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ชั่วโมงกิจกรรม ตลอดจนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการใช้จิตวิทยาในการทำงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ / กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามิติใหม่ด้วยโปรแกรมและระบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ (Workshop : ใช้คอมพิวเตอร์) / กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Team Building) / อภิปรายสรุป หัวข้อ “สรุปภาพรวมการดำเนินงาน ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม มทร.พระนคร จากอดีตและปัจจุบัน สู่การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จในอนาคต” / กิจกรรม “พันธมิตรร่วมจิต พันธกิจร่วมใจ ชาว AT 4.0” และพิธีปิดการสัมมนา

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทรานสคริปต์กิจกรรมในหน่วยงานส่วนกลางและ 9 คณะสามารถใช้งานระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง เป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคลลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพและมีธรรมภิบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม กองสื่อสารองค์กร กองกลาง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คณะทั้ง 9 คณะ ซึ่งทั้งหมดเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับว่าที่ “บัณฑิต” ของ มทร.พระนคร ทั้งสิ้น

ปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทราบถึงปัญหาในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา และปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูล (ด้านเอกสาร) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา อีกทั้งในบางหน่วยงาน มีบุคลากรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานกิจการนักศึกษา ในภาพรวมยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและประสบปัญหาบางประการ ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา จึงมีแนวความคิด ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เพื่อหาวิธีการ ปรับปรุง พัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น แต่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด ดังนั้น การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นโครงการจำเป็นเพื่อความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ ให้เป็นในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ คณะ กอง และมหาวิทยาลัยต่อไป

อนึ่ง การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา มีจำนวนข้อมูลที่มากมหาศาล ในหนึ่งชั้นปี หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรมส่วนกลางจะต้องดูแลนักศึกษาประมาณ 4,000 คน ต่อ 1 ชั้นปี และเมื่อรวมทั้ง 4 ชั้นปี จะมีข้อมูลนักศึกษาประมาณ 16,000 คน และทั้งในส่วนของ 9 คณะที่จะต้องบริหารจัดการข้อมูลเป็นจำนวนมาก ในอดีตใช้การบันทึกด้วยการเซ็นชื่อในเอกสาร ซึ่งมีความเสี่ยงสูง มีโอกาสในการสูญหาย หรือผิดพลาดได้ง่าย ใช้เวลานาน จึงมีความจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา เช่น ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา ระบบ AT CODE (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา) ระบบการลงทะเบียนด้วยตนเองแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และนักศึกษาทุกคน สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่า ทรานสคริปต์กิจกรรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดความต่าง และสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับบัณฑิตที่จบจาก ม.ราชมงคลพระนคร อย่างแน่นอน…

ถ่ายภาพ : นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

สุขสันต์วันเกิด แด่…ไกร เสฏฐพล …ผู้ฝึกสอนกีฬามวย ม.ราชมงคลพระนคร

สุขสันต์วันเกิด แด่…ไกร เสฏฐพล …ผู้ฝึกสอนกีฬามวย ม.ราชมงคลพระนคร

ขอให้มีความสุขมากๆ คิดหวังสิ่งใด ให้สมปรารถนาทุกประการ ได้เข็มขัดให้ครบ 10 เส้น เรียนจบเป็น “มหาบัณฑิต-นักมวยหน้าหยก”…และสุขภาพแข็งแรงตลอดปีครับ

ที่มา :   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

Congratulations… ชมรมกีฬาต่อสู้ ราชมงคลพระนคร สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง

Congratulations…

ชมรมกีฬาต่อสู้ ราชมงคลพระนคร สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง

วานนี้ (27 เมษายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร เปิดเผยว่า ทางชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ได้ส่งนักมวยสากลของชมรมกีฬาต่อสู้ 2 คน เข้าแข่งขันมวยสากล และมวยสากลสมัครเล่น ได้แก่ 1.”หล่อใหญ่” นายไกร เสฏฐพล (แก้วฟ้า สวนปาล์มฟาร์มนก ต.บัวมาศ มทร.พระนคร) ลงแข่งขันศึกมวยโลกมหากุศล สู่บัลลังโลก ณ จังหวัดลำปาง โดยเป็นการชิงแชมป์สหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF รุ่นไลท์เวท (ตำแหน่งที่ว่างลง) น้ำหนัก 135 ปอนต์ กับคู่ชกชาวอินโดนีเซีย แอนโทนี่ แพนกาลีล่า โดยในยกที่ 1-4 แอนโทนี่ แพนกาลีล่า โดนหมัดของนายไกร เสฏฐพล อย่างจะแจ้งและมีอาการไม่ค่อยดีนัก จนมายกที่ 5 เกิดมีแผลแตก ที่บริเวณคิ้วซ้าย และบริเวณใต้ตาซ้าย ต้องเย็บ 6 เข็ม จึงทำให้เกิดความบอบช้ำเป็นอย่างมาก ต่อมาในยกที่ 6 แอนโทนี่ แพนกาลีล่า จึงขอยอมแพ้ ส่งผลให้นายไกร เสฏฐพล ได้ครองแชมป์เปี้ยนสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF รุ่นไลท์เวท น้ำหนัก 135 ปอนต์ ซึ่งเป็นเข็มขัดเส้นที่เขาเคยครองมาก่อนหน้านี้ และได้สละตำแหน่งไป ทำให้ปัจจุบัน นายไกร เสฏฐพล มีเข็มขัดแชมป์อยู่ในมือ มากถึง 7 เส้น

  1. “หล่อเล็ก” นายบรรณพล พันโนน (นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561) เข้าร่วมแข่งขัน มวยสากลชิงแชมป์เอเชีย คัดโคลิฟายยูธโอลิมปิก ASBC ASIAN YOUTH MEN’S & WOMEN’S BOXING CHAMPIONCHIPS BANGKOK 2018 ผลการแข่งขันนายบรรณพล พันโนน คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน มวยสากลชิงแชมป์เอเชีย คัดโคลิฟายยูธโอลิมปิก ASBC ASIAN YOUTH MEN’S & WOMEN’S BOXING CHAMPIONCHIPS BANGKOK 2018 และได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลก ในนามทีมชาติไทย ในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 พร้อมกันนี้จะได้โควตาไปชิงแชมป์เยาวชนโลกในลำดับต่อไปอีกด้วย

สำหรับชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ ได้กล่าวว่าในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางชมรมกีฬาต่อสู้ จะเปิดทำการฝึกสอนกีฬามวยให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจ ณ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยจะใช้ทีมโค้ชและนักกีฬามวยของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ฝึกสอน นำโดย อาจารย์มงคล คำสุวรรณ นายไกร เสฏฐพล เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว และนายธนาณัติ เจาะพรหมมา (ช้างเผือก ส. คนิสสร มทร.พระนคร) แชมป์เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์) ที่ให้การสนับสนุนกีฬาอย่างเต็มที่ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ดร.ปริญญา มากลิ่น) และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ที่ให้การสนับสนุนชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร มาโดยตลอด

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ

เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

ภาพ : นายไกร เสฏฐพล (แก้วฟ้า สวนปาล์มฟาร์มนก ต.บัวมาศ มทร.พระนคร)

#http://www.rmutp.ac.th

“เจมส์ มาร์” …พระเอกหนุ่มดาราดัง ใส่เสื้อกั๊กออกงาน Meet & Greet ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมัดหมี่ ผลงานปริญญานิพนธ์ของมหาบัณฑิตหนุ่มป้ายแดง สายเลือดแท้! ชาวคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

 

“เจมส์ มาร์” …พระเอกหนุ่มดาราดัง ใส่เสื้อกั๊กออกงาน Meet & Greet ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมัดหมี่ ผลงานปริญญานิพนธ์ของมหาบัณฑิตหนุ่มป้ายแดง สายเลือดแท้! ชาวคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ศิลปินดารานักแสดงชื่อดัง คุณเจมส์ อัศรัสกร หรือ เจมส์ มาร์ ได้รับเชิญให้ไปโชว์ตัวในงาน Meet & Greet SlimConcept Exclusive Party ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยชุดที่พระเอกหนุ่มเลือกสวมใส่ออกงานดังกล่าว เป็นผลงานออกแบบลายผ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาโท กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากวิทยานิพนธ์ เรื่องการพัฒนาลวดลายผ้าฝ้าย ด้วยเทคนิคการทอแบบมัดหมี่ สำหรับเสื้อผ้าบุรุษสไตล์เมโทรเซ็กชวล ด้วยวิธีการตัดต่อ ซึ่งลวดลายผ้าดังกล่าว ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมากจาก “ศิลปอาร์ต นูโว” (Art Nouveau)

สำหรับความรู้เรื่อง ศิลปะแนว…อาร์ต นูโว (Art Nouveau) เป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในระหว่างปี ค.ศ.1880-1914 อาร์ต นูโว มีลักษณะพิเศษด้วยการใช้รูปทรงที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ มีการใช้เส้นที่อ่อนช้อย และมีการผสมผสานลวดลายอย่างลงตัว

จากสภาพปัจจุบัน พบว่า เพศชายมีการดูแลตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลภาพลักษณ์ภายนอก ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง ตลอดจนการรักษาสุขภาพตนเอง โดยมีคำศัพท์เรียกคนกลุ่มนี้ว่า เมโทรเซ็กชวล ซึ่งมักเป็นคนที่ทันสมัย ชอบการเปลี่ยนแปลง สนใจเรื่องเทคโนโลยี เรียนรู้และมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดังนั้น การเลือกสวมใส่ “เสื้อผ้า” จึงเข้ามามีบทบาทต่อคนในกลุ่มนี้ ซึ่งใช้ชีวิตในรูปแบบสังคมเมือง

สำหรับ ผลงานการออกแบบลายผ้าฝ้ายที่ใช้ตัดเย็บในครั้งนี้ เป็นผลงานจากการศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้า ในงานวิทยานิพนธ์ ของ นายเกชา ลาวงษา นักศึกษาหนุ่ม สายเลือด “โชติเวช” ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะสไตล์ดังกล่าว นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าฝ้าย ด้วยเทคนิคการทอแบบมัดหมี่ และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ-เลือกใส่ “เสื้อผ้า” ที่ผสมผสาน และแปลกใหม่ ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผ้าฝ้าย และก่อให้เกิดความเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง จึงนับได้ว่า ผลงานทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จากรั้วราชมงคลพระนคร มีส่วนผลักดันให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายเกชา ลาวงษา เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีความพร้อมในการก้าวเป็นผู้นำยุคใหม่ในโลกแห่งแฟชั่น & เทคโนโลยี

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ชม&เชียร์&แชร์…ให้ “น้องแชร์” หมายเลข 407 เป็นแชมป์ ใน You’re a Star ดาวปั้นดาว…

ชม&เชียร์&แชร์…ให้ “น้องแชร์” หมายเลข 407 เป็นแชมป์ ใน You’re a Star ดาวปั้นดาว…

ขอเชิญ ออเจ้า! เหล่าเรา…ล้วนลูก “พณิชยการพระนคร” และ “ราชมงคลพระนคร” ร่วมกด Like & Share บทเพลงบุพเพสันนิวาส ส่งใจเชียร์ให้น้องแชร์ ซึ่งเป็นสายเลือด พ.พ. เซียงเงี๊ยบฮ้อ! (คุณกิตติพงศ์ แพร่แสงเอี่ยม ศิษย์เก่าดีเด่น ราชมงคลพระนคร) กันด้วยนะครับ

ขอยืนยันการันตีว่า…”น้องร้องบุพเพสันนิวาส ได้ไพเราะมากๆ ๆ…เลยครับ”

(ฟังแล้วเพราะ…อย่าลืม กด Like & Share ด้วยจ้า)

ขอบคุณมากๆครับ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

 

.20..00#http://www.rmutp.ac.th

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพระราชทานในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 (ช่วงเช้า)

หมายเหตุ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ภายหลังจากวันที่สภาอนุมัติปริญญา และมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยน “คำนำหน้านาม” ในการขานนามบัณฑิต รวมทั้งบัณฑิตตกค้างที่ยังไม่ได้ติดต่อขอดำเนินการเข้ารับ ปริญญา และต้องการที่จะเข้ารับในปี2560 สามารถสอบถามรายละเอียดและ/หรือ ติดต่อยื่นแบบคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

จักรยานเสือภูเขา ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ สนามแรก…นักปั่นจากราชมงคลพระนคร เก็บแต้มรั้งที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขัน กว่า 400 ราย

จักรยานเสือภูเขา ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ สนามแรก…นักปั่นจากราชมงคลพระนคร เก็บแต้มรั้งที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขัน กว่า 400 ราย

ว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ ฐานะ ผู้จัดการทีมจักรยาน มทร.พระนคร รายงานผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Sport Tourism Bike 4 All

“ใจเกินร้อย” ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 สนามที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีนักปั่นหน้าใหม่เข้าร่วมชิงชัย มากกว่า 400 คน โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และพลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธี

ในการนี้ ทีมจักรยานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยคือ นายรณกฤต มั่นเที่ยง นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สามารถคว้าคะแนนสะสมอันดับ 8 และลุ้นเก็บสะสมคะแนนอีก 3 สนาม รวมทั้งหมด 4 สนาม ขณะนี้ถือว่า ยังมีความหวังในการคว้าแชมป์ประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ติดตามผลการแข่งขันในสนามต่อไป และร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ “นักปั่นจักรยาน ทีมราชมงคลพระนคร”

ที่มา : ผู้จัดการทีมกีฬาจักรยาน ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญตามนโยบาย ทปอ.พลัสพลัส(++) “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” เชิดชู “ครูช่าง…มทร.พระนคร” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคม “ตรวจเช็ครถก่อนใช้ : ครุศาสตร์จิตอาสา”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแคมเปญตามนโยบาย ทปอ.พลัสพลัส(++) “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” เชิดชู “ครูช่าง…มทร.พระนคร” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคม “ตรวจเช็ครถก่อนใช้ : ครุศาสตร์จิตอาสา”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” ตรวจเช็ครถก่อนใช้ : ครุศาสตร์จิตอาสา ที่มาของโครงการ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติการรวมพลังในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย ทปอ.++ (พลัสพลัส) ด้วยการผนึกสถาบันการศึกษาทั้งหมดของประเทศไทย เพื่อยกระดับประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาแบบกระจายไปให้รอบด้าน ด้วยการเข้าช่วยเหลือสังคม และกำหนดจัดทำโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เพื่อแสดงพลังสามัคคีของสถาบันการศึกษา

ในการนี้ สำหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ดำเนินการภายใต้แคมเปญ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” มหาวิทยาลัยได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ การออกแบบจัดทำป้ายร้านค้าให้ชุมชน การฝึกอบรมตกแต่งกระเป๋าพอเพียง ลดโลกร้อน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การทำอาหาร-ขนมไทย เบเกอรี่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบอัญมณีในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมล่าสุด “กิจกรรมครุศาสตร์จิตอาสา : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน ได้แก่ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังฯ นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผศ.ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน “ครุศาสตร์จิตอาสา” นำทีมโดยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย เหมาะใจ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนั้น ยังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยในภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการ กำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. มีพิธีเปิดในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากทีมช่างยนต์ จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย เหมาะใจ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล : หัวหน้าทีมช่าง และนักศึกษา จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ นายอภินันท์ ปัญญาคำ นายยุทธเดช คำเพชร นายคนิน ผลวิเศษ นายภูมินทร์ สาโรวาท นายอภิวชญ์ กลกานนท์ นายสหรัฐ อิ่มเต็ม นายสราวุฒิ รูปัน นายคมกริช นันเสนา นายศรายุทธ ปิตานุวัฒน์ และนายศุภฤกษ์ พรมจาด เปิดให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนตลาดเทเวศร์ ตลาดเทวราช ชุมชนโชติเวช ชุมชนวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ด้วยการให้บริการด้านวิชาชีพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟรี! พร้อมตรวจเช็คระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลอดทั้งวัน โดยมีผู้เข้ารับบริการเป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คัน และรถยนต์ จำนวน 10 คัน รวม 45 คัน

ด้านชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้จัดชุดการแสดง ในพิธีเปิดนี้ด้วย การแสดงชุด “จตุรถิ่นไทยร่วมใจจิตอาสา” เป็นการแสดงร้อยเรียงเรื่องราวจิตอาสาจากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย แสดงออกมาในรูปของนาฏกรรมร่วมสมัย เพื่อสื่อให้เห็นถึงจิตวิญญาณของผู้ที่มีจิตอาสาที่จะร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 10 และรวมตัวกันทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับท่านใดสนใจการแสดงในงานพิธีต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.081 859 7579 หรือ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

อนึ่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิต “ครูช่าง” แห่งแรกของประเทศไทย จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ทั้งนี้ “กิจกรรมจิตอาสาทุกๆ กิจกรรม นับเป็นกิจกรรมที่ดี สามารถพัฒนาจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงเป็นกำไรชีวิต มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงบนความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของผู้เข้ารับบริการ และเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง “กิจกรรมจิตอาสา” จึงนับเป็นการพัฒนาว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของนักศึกษาของ ม.ราชมงคลพระนคร ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” เหนือสิ่งอื่นใด การทำประโยชน์แก่ส่วนรวมจะกล่อมเกลาจิตใจ ทำให้นักศึกษารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ มีเมตตา กรุณา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นกระบวนการในการพัฒนาคนด้วยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในสากล ถึงผลลัพธ์เชิงบวก อันเป็นแนวทางการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเข้าใจและสงบสันติสุข”… รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี … กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th