มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมไลค์ รวมแชร์ เพื่อเฟ้นหารางวัล POPULAR VOTE 🎉 ในการประกวด RMUTP AWARDS 2018 ในประเภท MISTER RMUTP 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมไลค์ รวมแชร์ เพื่อเฟ้นหารางวัล POPULAR VOTE 🎉

ในการประกวด RMUTP AWARDS 2018 ในประเภท MISTER RMUTP 2018

โดยนับคะแนนจาก

การกด LOVE ❤️ (หัวใจ) เท่านั้น = 1 คะแนน

กด SHARE = 3 คะแนน

ซึ่งเริ่มเปิดโหวตตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2561 (รอบตัดสิน) เท่านั้น

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้พวกเขาทั้ง 50 คน ในรอบตัดสิน ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

” ใครจะเป็นคนสวมมงกุฎเป็นคนต่อไป ”

แล้วพบกัน ✨

#RMUTP #RMUTPAWARDS2018 #THIS_IS_ME #ทรงคุณค่าจากตัวตน #MISTERANDMISS_RMUTP_2018 #BOYFRESHMEN2018 #GIRLFRESHMEN 2018

#TRANSGENDER_RMUTP2018 #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #ราชมงคลพระนคร #มหาวิทยาลัยแห่งโลกดิจิทัล #คิดอย่างสร้างสรรค์ทำอย่างมืออาชีพ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมไลค์ ร่วมแชร์ เพื่อเฟ้นหาทูตประชาสัมพันธ์ สำหรับรางวัล POPULAR VOTE 🎉ในการประกวด RMUTP AWARDS 2018 ในประเภท MISS RMUTP 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมไลค์ ร่วมแชร์ เพื่อเฟ้นหาทูตประชาสัมพันธ์ สำหรับรางวัล POPULAR VOTE 🎉ในการประกวด RMUTP AWARDS 2018 ในประเภท

MISS RMUTP 2018

โดยนับคะแนนจาก

การกด LOVE ❤️ (หัวใจ) เท่านั้น = 1 คะแนน

กด SHARE = 3 คะแนน

ซึ่งเริ่มเปิดโหวตตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 (รอบตัดสิน) เท่านั้น!

***ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 50 คน จาก 5 ประเภทการแข่งขัน ในรอบตัดสิน ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

” ใครคือผู้เหมาะสม ที่จะสวมมงกุฎเป็นคนต่อไป ”

แล้วพบกัน ✨

#RMUTP #RMUTPAWARDS2018 #THIS_IS_ME #ทรงคุณค่าจากตัวตน #MISTERANDMISS_RMUTP_2018 #BOYFRESHMEN2018 #GIRLFRESHMEN 2018

#TRANSGENDER_RMUTP2018 #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #ราชมงคลพระนคร #มหาวิทยาลัยแห่งโลกดิจิทัล #คิดอย่างสร้างสรรค์ทำอย่างมืออาชีพ

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

อธิการบดี มทร.พระนคร นำทัพผู้นำนักศึกษา บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการสัญญาประชาคม…

อธิการบดี มทร.พระนคร นำทัพผู้นำนักศึกษา บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการสัญญาประชาคม…

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์ รายการสัญญาประชาคม กระทรวงกลาโหม พร้อมกันนี้ รายการสัญญาประชาคมยังได้สัมภาษณ์ผู้นำนักศึกษาเพื่อนำไปออกอากาศ ส่งเสริมการสร้างพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม ร่วมสร้างสัมคมไทยให้น่าอยู่ สามัคคี และปรองดอง อีกจำนวน 8 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 เรื่องขยะ

ตอนที่ 2 เรื่องเคารพความต่าง

ตอนที่ 3 เรื่องเคารพกฎหมาย

ตอนที่ 4 เรื่องขจัดทุจริต

ตอนที่ 5 เรื่องรู้เท่าทันสื่อ

ตอนที่ 6 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม /สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

ตอนที่ 7 เรื่องการปฏิรูปประเทศ

ตอนที่ 8 เรื่องความพอเพียง(ศาสตร์พระราชา)

อนึ่ง รายการสัญญาประชาคม กระทรวงกลาโหม ถ่ายทำเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) และ อาคารพร้อมมงคล (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

สิทธิประโยชน์จากประกันอุบัติเหตุหมู่ ของบุคลากรและนักศึกษา

สิทธิประโยชน์จากประกันอุบัติเหตุหมู่ ของบุคลากรและนักศึกษา

วันนี้ (3 กันยายน 2561) เวลา13.00 น

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน “ค่าปลงศพ” จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จำนวน 30,000 บาท เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ปกครองของนายสุชาคม เวชนุเคราะห์ นักศึกษา ชั้นปีที่4 ห้อง ปรจ.58/1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องจากเสียชีวิตด้วยอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลง นอกเหนือจากการที่บุคลากร หรือนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ หากเป็นการเสียชีวิตด้วยเหตุอื่นๆ ทางบริษัท จะมอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพ เป็นจำนวนเงิน รายละ 30,000 บาท

อนึ่ง สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท โดยหากเป็นการรักษาที่ รพ.มิชชั่น / รพ.บางโพ / รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น และ รพ.พญาไท 2 …เพียงยื่นบัตรผู้เอาประกัน ท่าน “ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันอุบัติเหตุได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ และ งานสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

ที่มา : งานสวัสดิการ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ต้องการหางานทำระหว่างศึกษา งาน Part time (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ต้องการหางานทำระหว่างศึกษา งาน Part time (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ/บริษัท จะมาให้บริการรับสมัคร สำหรับน้องๆนักศึกษาที่สนใจ 200 – 300 คน ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทวศร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964 #คนหางานงานหาคน #รับสมัครงานParttime

 

ม.ราชมงคลพระนคร “ปลูกป่าในใจคน” นำนักศึกษาลงแปลง 905 ศึกษาพรรณไม้ เรียนรู้การใช้ประโยชน์ สืบสานงานอนุรักษ์พรรณไม้ ตามรอย “พ่อของแผ่นดิน”

ม.ราชมงคลพระนคร “ปลูกป่าในใจคน” นำนักศึกษาลงแปลง 905 ศึกษาพรรณไม้ เรียนรู้การใช้ประโยชน์ สืบสานงานอนุรักษ์พรรณไม้ ตามรอย “พ่อของแผ่นดิน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 และศึกษาความหลากหลายทางกายภาพ โดยมีนางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561

ในการนี้ นักศึกษา 9 คณะ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังพื้นที่สนองพระราชดำริฯ แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เรียนรู้ระบบนิเวศในพื้นที่ช่องเขาขาด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กองการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้ความรู้ด้านทรัพยากรที่มีในพื้นที่แปลง 905 ซึ่งกินพื้นที่กว่า 20,525 ไร่ ประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด อาทิ อินทนิล ยางนา ผานาง พญาเสือโคร่ง กฤษณา กวาวเครือ กลอย เป็นต้น และนักศึกษายังได้เดินทางไปยังพื้นที่สนองพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ ม.ราชมงคลพระนครในพื้นที่แปลง 905 ติดตามการเจริญเติบโตของพรรณไม้ที่ได้รับการปลูกและบำรุงรักษามาตั้งแต่ พ.ศ.2548 และร่วมบันทึกข้อมูล ลักษณะ และการใช้ประโยชน์ พร้อมร่วมกันปลูกต้นอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ ม.ราชมงคพระนครเพิ่มเติมในพื้นที่ ก่อนที่นักศึกษาแต่ละคนจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในพรรณไม้ที่ตนเองสนใจและค้นคว้าหาข้อมูลประกอบมาแบ่งปันแก่เพื่อนผู้เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแก่งประลอมใน โดยในปี 2552 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่แปลง 905 จัดสร้างบ้านพักให้แก่สมาชิกจำนวน 10 ครอบครัว ๆ ละ 1.5 ไร่ และแปลงทำการเกษตรให้ครอบครัวละ 5 ไร่ จัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนนลูกรัง ระบบน้ำอุปโภคบริโภค ระบบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้ระบบประปาภูเขา มีการสร้างแนววางท่อระบบประปา ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝายเก็บกักน้ำ ระบบไฟฟ้า ส่งเสริมการทำอาชีพด้านการเกษตรมุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ

ก่อนเดินทางกลับ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์คู่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ถ้ำกระแซ จุดผ่านของทางรถไฟสายมรณะ อันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยถ้ำนี้เป็นถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปยังเมียนมาร์ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ มองจากปากถ้ำมาที่บริเวณทางรถไฟจะเห็นทิวทัศน์ที่งดงามและมองเห็นแม่น้ำแควน้อยอยู่เบื้องล่าง บริเวณนี้เป็นจุดที่สร้างทางรถไฟยากที่สุด เนื่องจากเส้นทางโค้งเลียบเขา

ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ นักศึกษามีความผูกพันกับต้นไม้ในพื้นที่แปลง 905 เนื่องจากได้เห็นความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่รุ่นพี่ได้ปลูกไว้ ได้รู้จักพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ รับรู้ถึงประโยชน์ของพรรณไม้และสัตว์ในระบบนิเวศผ่านการเรียนรู้จากของจริง ทำให้อยากกลับมาเห็นต้นไม้ที่ตนเองปลูกไว้อีกครั้งในปีต่อๆ ไป

อนึ่ง พื้นที่แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่ง ม.ราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 โดยปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 คณะ เกิดความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา รู้ค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนสืบไป

ที่มา : งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

มงจะลงใคร ? ประกาศผล 10 คนสุดท้าย RMUTP Award 2018

มงจะลงใคร ?

ประกาศผล 10 คนสุดท้าย

RMUTP Award 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประกวด RMUTP AWARDS 2018 รอบ Preliminary เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประกวด พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนกลางและ 9 คณะ พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าประกวด จาก 107 คน ใน 5 ประเภทการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย เพื่อคว้ามงกุฏอันทรงเกียรติ ในรอบ Final เฟ้นหานักศึกษา ผู้มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ เพื่อคัดเลือกเป็น Mister&Miss RMUTP / Miss Season Award / Miss Congeniality / Miss Jumbo Queen RMUTP 2018 ทำหน้าที่เป็นฑูตประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดในเวทีภายนอก ภายใต้แนวคิด “THIS IS ME – ทรงคุณค่าจากตัวตน”

***ขอเชิญร่วมชม&เชียร์ ส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดพิชิตมงกุฎ ในรอบ Final วในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 นี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

– สำนักงานองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ / งานกิจกรรมนักศึกษาของทุกคณะ และติดตามผลงานได้จากเพจต่างๆของมหาวิทยาลัย

-เพจกองประกวด https://www.facebook.com/rmutpawards

-เพจกองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/DSD.Rmutp

-เพจสภาและองค์การ น.ศ. https://www.facebook.com/Leaderrmutp

– คุณธีรพล ชมชื่น (พี่เอ็ม) 0621954328

– คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง (พี่ลิลลี่) 0971131497

– โทรศัพท์ภายใน 6508

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ครองแชมป์ พร้อมรองอันดับ 1 ในศึกฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คว้าถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ม.ราชมงคลพระนคร ครองแชมป์ พร้อมรองอันดับ 1 ในศึกฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

คว้าถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วานนี้ (25 สิงหาคม 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนายสนทยา การด ผู้จัดการทีมกีฬาตะกร้อ นำทัพนักกีฬาฟุตวอลเลย์ เข้ารับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีมA ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับ พระนคร ทีม B โดยทีม A เอาชนะไป 2 : 0 เซต แบบสูสี (18-16,18-10) ส่งผลให้ทีม ม.ราชมงคลพระนครได้ครองแชมป์ และรองแชมป์ นอกจากนี้ นายฐาปกรณ์ อ้นสน นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ยังได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม ในการแข่งขันทรูวิชั่นส์-ยามาฮ่า ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ทีมทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางพรสรรค์ กำลังเอก ประธานสมาพันธ์ฟุตวอลเลย์แห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฟ้นหานักกีฬาเยาวชนที่มีความเก่ง ป้อนสู่ทีมฟุตวอลเลย์ทีมชาติไทย สำหรับเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเซียและนานาชาติต่อไป ณ สนามฟุตบอลชายหาด การกีฬาแห่งประเทศไทย

สำหรับรายชื่อผู้สร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

ผู้ควบคุมทีม…นายสนธยา การด ผู้จัดการทีม สังกัดกองกลาง

นักกีฬา ประกอบด้วย

ทีม A ได้แก่ นายบัญญัติ อินแรม นักศึกษาป.โท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจอาหาร

  1. นายฐาปกรณ์ อ้นสน นักศึกษา ป.โท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจอาหาร

ทีม B ได้แก่ 1.นายนาวิน หมื่นหาวงศ์ นักศึกษาป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

2.นายทินวัฒน์ พัฒธานี นักศึกษาป.ตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อนึ่ง กีฬาฟุตวอลเลย์ เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อ 50 ปีที่แล้ว เพื่อตอบสนองความต้องการในการเล่นฟุตบอลอันหลากหลายรูปแบบของชาวบราซิล และได้จัดแข่งขันชิงแชมป์โลกขึ้นครั้งแรกในปี 2004 ที่ชายหาดเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจกีฬาฟุตวอลเลย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นกีฬาที่สนุก ตื่นเต้น มีบรรยากาศที่สวยงามน่าประทับใจ

กฏกติกา ของฟุตวอลเลย์ มีวิธีการเล่นที่คล้ายเซปักตะกร้อประเภทคู่ จนบางทีถูกเรียกว่า “ตะกร้อชายหาด” แตกต่างกันก็คือเรื่องของสนาม เพราะสนามของฟุตวอลเลย์เป็นพื้นทราย ขนาด 9 x 18 ม. ตาข่ายสูง 2.2 ม. ทั้งนี้ ฟุตวอลเลย์ยังใช้ลูกบอลขนาดเบอร์ 5 ในการเล่น และระหว่างการเล่นผู้เล่นไม่สามารถสัมผัสลูกได้ 2 จังหวะติดต่อกัน ส่วนเรื่องอื่นแทบจะเหมือนเซปักตะกร้อทั้งสิ้น

***สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมกีฬาราชมงคลพระนคร ติดต่องานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

#ราชมงคลพระนคร “เจ้าเหรียญทอง 2 สมัย”

เครดิตภาพ : กองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย อีกทั้งยังได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาทุกวันศุกร์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ ๑ ชั่วโมง โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำแต่ละคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th