พระนครเกมส์ ประเดิมเหรียญทองแรก “ทัพนักกีฬาบริหารธุรกิจ” กวาด 4 ทอง จาก 5 เหรียญทอง ในกีฬาปิงปอง ขึ้นนำเป็นเจ้าเหรียญทอง

พระนครเกมส์ ประเดิมเหรียญทองแรก “ทัพนักกีฬาบริหารธุรกิจ” กวาด 4 ทอง จาก 5 เหรียญทอง ในกีฬาปิงปอง ขึ้นนำเป็นเจ้าเหรียญทอง

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ภายใต้ชื่อ พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2560 เริ่มการแข่งขันอย่างคึกคักด้วยการประเดิมชิงชัยเหรียญทอง จากกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า นักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากคณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองไปทั้งสิ้น 4 ประเภท จากการแข่งขัน 5 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#ประเภทคู่ผสม เหรียญทองได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#ประเภทหญิงคู่ เหรียญทองได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#ประเภทชายคู่ เหรียญทองได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ประเภทหญิงเดี่ยว เหรียญทองได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ประเภทชายเดี่ยว เหรียญทองได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, เหรียญเงิน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, เหรียญทองแดง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการนี้ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช และผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบเหรียญรางวัลอีกด้วย ขอเชิญชาวราชมงคลพระนครร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทั้ง 9 คณะ โดยท่านสามารถติดตามตารางการแข่งขันและสรุปผลการแข่งขันได้ที่ เพจงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.facebook.com/SportRmutp/

ที่มา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th อย่าลืม Hash Tag #พระนครเกมส์ครั้งที่12 นะจ๊ะ

 

ประกาศด่วน! (ขยายเวลาการจองที่นั่งไปร่วมพิธีปิด พระนครเกมส์ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้)

ประกาศด่วน!

(ขยายเวลาการจองที่นั่งไปร่วมพิธีปิด พระนครเกมส์ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้)

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ จะไปร่วมเชียร์กีฬาและชมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” ในวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยจะจัดรถบริการ รับ-ส่ง ให้นักศึกษา เนื่องจากไม่มีรถเมล์ผ่านหน้าสนามกีฬา อบจ.นนทบุรี

กรุณาสำรองที่นั่งออนไลน์ https://goo.gl/8czXXM ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 60 ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น!!!

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / แจ้งวันที่ 27 พ.ย. 60

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1-2 เพื่อเข้าร่วมทีมงานคุณภาพ “ทีมงานวีกิจ รุ่น3” ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1-2 เพื่อเข้าร่วมทีมงานคุณภาพ “ทีมงานวีกิจ รุ่น3” ประจำปี 2560

ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-2 สมัครเป็น “ทีมงานวีกิจ” เพื่อดูแลการจัดสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานแรกในงานกีฬา “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” และร่วมปฏิบัติงานในงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (สนามใหม่)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ และชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมตามจริง และยังมีโอกาสในการได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย ทุนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศและในประเทศ ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

นักศึกษาที่มีความสนใจ ลงทะเบียนสมัครได้ที่ลิงค์ >> https://goo.gl/jJxCio สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายวีรพล ปันมาเชื้อ “พี่วี” ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โทร. 026653555 ต่อ 2401 หรือ 0828738919

คุณสมบัติ

– นักศึกษาชั้นปี 1-2

– นักศึกษาชั้นปี 1-2 กยศ./หรือทุนอื่นๆ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง- มีความคล่องตัว- มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ/บำเพ็ญประโยชน์- สามารถช่วยเหลืองานส่วนรวมได้

การปฏิบัติงาน

– ช่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา- บริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับสถานที่

– ดูแลอุปกรณ์จัดงานต่างๆ

– จัดสถานที่ ก่อนวันจัดกิจกรรม

– เก็บสถานที่ หลังเสร็จกิจกรรม

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สิทธิประโยชน์

– ในวันปฏิบัติงาน นศ. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม

ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯจำนวนชั่วโมงกิจกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยอุนมัติหรือคณะขออนุมัติ

เนื่องจากต้องมาเตรียมสถานที่ และจัดเก็บสถานที่

– ในวันปฏิบัติงาน นศ.จะได้รับชั่วโมงการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ตามปกติ

– การพิจารณาพิเศษ เช่น ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

ทุนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ

และในประเทศ ทุนการศึกษาหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร / 27 พ.ย. 60

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2560

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมรับชมวีดิทัศน์ และร่วมร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศไทย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

สำหรับกิจกรรม กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 (วันเรียนปกติ) เวลา 06.30 – 09.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์และลานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาที่ว่างจากการเรียน กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร (ข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่) จำนวนจำกัด 300 คนเท่านั้น!!! คลิ๊กลิงค์ https://goo.gl/58Gk4Z

หมายเหตุ

1.นศ.ตัวแทนคณะ ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ รับอาหารที่ในหอประชุมฯ กับกองศิลปวัฒนธรรม

2.นศ.ที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อที่กลุ่มไลน์ และฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะตนเอง ลงชื่อรับคูปองอาหารได้ที่บูธทรานสคริปต์กิจกรรม เวลาประมาณ 6.00 – 6.45 น. ในวันงาน

3.นศ.ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนคณะที่มีความประสงค์เข้าร่วม สามารถมาร่วมงานได้ตามปกติ ไม่ต้องลงทะเบียน และรอรับ AT CODE เวลาประมาณ 8.30 น. แล้วเข้าเรียนได้ตามปกติ)

4.นศ.ทุกชั้น แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพเรียบร้อย

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / แจ้งวันที่ 27 พ.ย. 60

ม.ราชมงคลพระนคร จัดมหกรรมกีฬาสุดมันส์ สร้างสรรค์สามัคคี “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” 9 คณะ เตรียมทัพกองเชียร์ พร้อมประชันผู้นำเชียร์ ข่าวดีของทุกชั้นปี ย้ำ…โอกาสทอง! รับชั่วโมงกิจกรรมเต็มแม็กซ์ กว่า 50 ชั่วโมงกิจกรรม ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมเชียร์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และร่วมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (สนามใหม่) โดยมหาวิทยาลัยจัดรถ รับ-ส่ง ให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ นักศึกษาทั่วไปที่ไม่มีภารกิจเป็นนักกีฬา หรือร่วมแข่งขันอื่นๆ ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ สามารถลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม และจองที่นั่งรถ รับ-ส่ง ภายในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น กรุณาคลิ๊กลิงค์เพื่อลงทะเบียนจองที่นั่ง https://goo.gl/8czXXM ทันที!!!

อนึ่ง กิจกรรมจัดขึ้นตลอดทั้งวัน ขึ้นรถพร้อมกัน เวลาเดียว 7.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาที่สังกัด

รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้

-รอบเช้า เวลา 8.30 น. ชมการแข่งขันกรีฑา

เวลา 10.00 – 12.00 น. กิจกรรมเชียร์ฟุตบอลคู่ชิงแชมป์ พร้อมเชียร์สนุกสุดมันส์กับสันทนาการกลาง พร้อมรับกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

-รอบบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. ชมการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ และชมพิธีปิดกีฬาพระนครเกมส์ พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม

-หากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 รอบ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพิเศษ จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม

***รวมนักศึกษาจะได้ชั่วโมงกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม!!!

รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่

– เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th

– เฟสบุ๊คฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า fb.me/student.affairs.rmutp/

– เว็บไซต์ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/

– เฟสบุ๊คงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา fb.me/saisrmutp/

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / 23 พ.ย. 60

 

คหกรรม-ถาปัด-วิศวะ-วิดยา มทร.พระนคร…ชื่นมื่น! บัณฑิตใหม่ให้ความร่วมมือ 100% ในการกรอกข้อมูล“ภาวะการมีงานทำ…ของบัณฑิต 9 คณะ”

คหกรรม-ถาปัด-วิศวะ-วิดยา มทร.พระนคร…ชื่นมื่น!  ณฑิตใหม่ให้ความร่วมมือ 100% ในการกรอกข้อมูล“ภาวะการมีงานทำ…ของบัณฑิต 9 คณะ”

***เหลือเวลาอีก 2 วัน…ปิดระบบ! ภาพรวมมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ที่ 97.62

ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 มีบัณฑิตราชมงคลพระนครสำเร็จการศึกษา จำนวน3,027คน และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 2,955 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62 ข้อมูล โดยบัณฑิตมีงานทำคิดเป็นร้อยละ 91.93 มีรายได้เฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์คือ เดือนละ 15,925.73 บาท

ด้านสถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตราชมงคลพระนคร คิดเป็นร้อยละ 88.05 และเห็นว่ามหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้ตรงตามอัตลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 91.46

ข้อมูล จากระบบภาวะการมีงานทำ มทร.พระนคร ณ วันพุธที่ 15 พ.ย. 60

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

บัณฑิตใหม่ ราชมงคลพระนคร ระดมกรอก “ภาวะการมีงานทำ…ของบัณฑิต 9 คณะ” เหลือเวลาอีก 4 วัน…ปิดระบบ! วิศวะ-วิดยา ศูนย์พระนครเหนือ นำโด่ง 100% เต็ม!!!

บัณฑิตใหม่ ราชมงคลพระนคร ระดมกรอก “ภาวะการมีงานทำ…ของบัณฑิต 9 คณะ” เหลือเวลาอีก 4 วัน…ปิดระบบ! วิศวะ-วิดยา ศูนย์พระนครเหนือ นำโด่ง 100% เต็ม!!!

ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน3,027คน และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 2,764 คน คิดเป็นร้อยละ 91.31 ข้อมูล ณ วันนี้ มีงานทำคิดเป็นร้อยละ 78.91 ยังไม่มีงานทำ(บวช,เกณฑ์ทหาร,รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ 21.09 หากไม่นับรวมบัณฑิตที่บวข เกณฑ์ทหาร และศึกษาต่อ บัณฑิตมีงานทำคิดเป็นร้อยละ 92.47 มีรายได้เฉลี่ย 15,785.48 บาท และพบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตราชมงคลพระนคร คิดเป็นร้อยละ 87.75 และเห็นว่ามหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้ตรงตามอัตลักษณ์คิดเป็นร้อยละ 91.23

ข้อมูล จากระบบภาวะการมีงานทำ มทร.พระนคร ณ วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 60

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

9 คณะ เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย กีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 12 บุกสนามกีฬา จังหวัดนนทบุรี สต๊าฟเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ มั่นใจโชว์ฟอร์มสุดเจ๋ง!

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ คณาจารย์ บุคลากรและ ผู้แทนนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ ร่วมสำรวจพื้นที่และจัดการประชุมสัญจร ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะใช้ในการจัดการแข่งขัน และ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้

จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ชาวราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ร่วมชม เชียร์และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ โดยกำหนดการในการแข่งขันวันสุดท้าย พร้อมพิธีปิดจะมีขึ้น ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ความจุ 10,000 ที่นั่ง พื้นหญ้าเป็นหญ้า Paspalum เสริม Fiber Turf ที่ได้มาตรฐานสากล

อนึ่ง ไฮไลต์ที่น่าสนใจสำหรับพิธีปิด นอกจากการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ยังมีการแข่งขันชักกะเย่อ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งการแข่งขันชักกะเย่อเป็นกีฬาที่บรรจุในการแข่งขันพระนครเกมส์เป็นครั้งแรก และได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทยในการฝึกซ้อมและจัดคณะกรรมการตัดสิน นอกจากนี้ ทุกท่านยังจะได้พบกับ การแข่งขันกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ขบวนพาเหรด และการแสดงในพิธีปิดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ แสดงศักยภาพของทั้ง ๙ คณะ อีกด้วยการโชว์ผู้นำเชียร์ที่เตรียมบทเพลง “มงคลแห่งพระราชา” พร้อมกันกลางสนามฟุตบอล เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 9 อีกคำรบหนึ่ง

หมายเหตุ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ต้องการชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่นี่…เร็วๆนี้

***แผนที่สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี คลิ๊ก https://map.longdo.com/p/A00461698

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th

 

” ม.ราชมงคลพระนคร ” ขอแสดงความยินดี กับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่รอบมหกรรม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ” ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ” ในรอบคัดเลือก ที่ผ่านมา

 

 

” ม.ราชมงคลพระนคร ” ขอแสดงความยินดี กับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่รอบมหกรรม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ” ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ” ในรอบคัดเลือก ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดี กับ อีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จ ในด้านกีฬามหาวิทยาลัย ต้องขอชื่นชมนักกีฬาทุกคน และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นักกีฬา ม.ราชมงคลพระนคร ทุกประเภทกีฬา ที่ได้ตั้งใจฝึกซ้อม และลงสนามทำการแข่งขัน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบ เข้าสู่การแข่งขันในรอบมหกรรม โดยมี 2 ประเภทกีฬา ดังนี้

  1. กีฬาเซปักตะกร้อ ผ่านเข้าร่วม 2 ประเภท คือ ทีมชุดชาย และคู่ชาย
  2. กีฬาเปตอง ผ่านเข้ารอบ 3 ประเภท คือ คู่ชาย คู่ผสม และหญิงเดี่ยว

” ชาวราชมงคลพระนคร ” ร่วมส่งกำลังใจและแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬา มทร.พระนคร เพื่อให้คว้าชัยชนะ ในรอบมหกรรม “ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ” โดยจะทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก จังหวัดปทุมธานี

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

“ นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

 

“ นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง ๙ คณะ ประมาณ ๒๐๐ คน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน ชื่อ “ราชมงคล” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งนักศึกษาจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เรื่องราวโครงการพระราชดำริ ได้ชื่นชมความสมพระเกียรติและสง่างามของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบพระเมรุมาศ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมเข้าชม เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณพระเมรุมาศ นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า รัฐบาล ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน เข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณพระเมรุมาศ นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมเตรียมบัตรประชาชน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ในการนี้ นักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษา จะได้รับทรานสคริปต์กิจกรรม ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน ๓ ชั่วโมง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา :

ภาพกิจกรรมโดย : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวกิจกรรมโดย : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ( ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ )