โค้งสุดท้าย “รัตนโกสินทร์เกมส์” มทร.พระนคร คว้าเพิ่มอีก 6 เหรียญทองจากทัพนักกีฬาลูกขนไก่

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โค้งสุดท้าย “รัตนโกสินทร์เกมส์” มทร.พระนคร […]

มทร.พระนครจัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มทร.พระนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (ต่างประเทศ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความร่วมมือประกาศหยุด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา จากผลกระทบคุณภาพอากาศ PM2.5 เกินมาตรฐาน ออกอากาศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความร่วมมือประกาศหยุด  ผลกระทบคุณภาพอากาศ PM2.5  […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศหยุด ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศหยุด ระหว่างวันที่ […]

ประเดิมชัยชนะวันแรกของการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ประเดิมชัยชนะวันแรกของการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “รัตนโกสินทร์เกมส์” […]

ม.ราชมงคลพระนคร ดัน!! นักศึกษา ปวช. เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม-สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตในวัยเรียน  ร่วม “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับ ปวช.”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร ดัน!! นักศึกษา […]

“รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35 ร่วมชมและเชียร์ มหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

“รัตนโกสินทร์เกมส์” ครั้งที่ 35 […]

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (ต่างประเทศ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ) […]